WSBO geneza

Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych jest miejscem spotkań naukowców i praktyków zajmujących się badaniami operacyjnymi, metodami ilościowymi wspomagającymi ekonomię, zarządzanie, finanse, podejmowaniem decyzji. Podczas comiesięcznych spotkań on-line przedstawiciele ośrodków naukowych i badawczych, polskich i zagranicznych prezentują wyniki własnych badań, nowe metody i teorie oraz ich zastosowania praktyczne, uczestniczą w dyskusjach.

 

WSBO powstało jako odpowiedź na wymuszony pandemią brak możliwości spotkań i wymiany poglądów podczas tradycyjnych konferencji. WSBO daje możliwość nawiązania nowych kontaktów naukowych, podejmowania współpracy przez przedstawicieli różnych ośrodków, przyczynia się do integracji środowiska skupionego wokół szeroko rozumianych badań operacyjnych oraz ich zastosowań. Seminarium WSBO odbywa się pod patronatem Sekcji Badań Operacyjnych KSIE PAN, Polskiej Sekcji INFORMS, JM Rektora Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu oraz JM Rektor Politechniki Białostockiej. Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu zapewnia wsparcie techniczne i organizacyjne seminarium.

WSBO historia

XXXIX Ogólnopolska Konferencja Metody i zastosowania badań operacyjnych miała odbyć się w dniach 11-13 października 2020 r. w Będlewie. Niestety pandemia pokrzyżowała nasze plany. Głównemu organizatorowi konferencji – prof. Krzysztofowi Piaseckiemu bardzo zależało, żeby odbyła się stacjonarnie. Po konsultacjach z członkami Komitetu Naukowego konferencji podjął decyzję o przełożeniu jej o rok. XXXIX Ogólnopolska Konferencja im. Profesora Władysława Bukietyńskiego Metody i zastosowania badań operacyjnych odbyła się w dniach 24-26 października 2021 r. w Będlewie.  


W trakcie rozmów profesorów Krzysztofa Piaseckiego i Tomasza Szapiro narodził się pomysł zorganizowania konferencji MZBO 2020, MZBO w czasach zarazy w trybie zdalnym i uzyskania zgody środowiska na przekształcenie tego wydarzenia w seminarium cykliczne. Pierwsza konferencja odbyła się 12.10.2020 [więcej informacji na dole strony]. Dodatkowym efektem tej konferencji było nieformalne uzgodnienie celowości kontynuacji spotkań formie comiesięcznego Wirtualnego Seminarium z Badań Operacyjnych pod merytoryczną opieką kolejnych ośrodków. Merytoryczną stronę pierwszego wirtualnego spotkania wzięli na siebie pracownicy Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji z SGH w Warszawie pod kierunkiem profesora Bogumiła Kamińskiego. Natomiast działań organizacyjnych podjęli się prof. dr hab. Krzysztof Piasecki i dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito. 

 

Od tej pory seminaria odbywały się przynajmniej raz w miesiącu, w poniedziałki o godz. 17:00, a po każdym z nich uczestnicy otrzymywali imienne certyfikaty uczestnictwa.  

 

Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych okazało się doskonałym miejscem prezentacji wyników badań naukowców i praktyków oraz dyskusji przedstawicieli różnych ośrodków akademickich. Niestety 14 lipca 2021 r. odszedł jeden z pomysłodawców i główny organizator WSBO prof. dr hab. Krzysztof Piasecki. Ponieważ WSBO w istotny sposób przyczyniało się do integracji środowiska skupionego wokół szeroko rozumianych badań operacyjnych oraz ich zastosowań,  podjęliśmy decyzję, że będzie kontynuowane. Organizacji kolejnych spotkań podjęła się dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu, opieką naukową otoczyła kolejne WSBO prof. dr hab. Ewa Roszkowska. 

Obecnie seminaria odbywają się przynajmniej raz w miesiącu, w poniedziałki o godz. 17:30, a po każdym z nich uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty uczestnictwa.

 

Do tej pory w Wirtualnych Seminariach z Badań Operacyjnych uczestniczyło ponad 200  naukowców i praktyków - przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski oraz z zagranicy. Reprezentowane były:  

 • Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie,  

 • Akademia Kaliska, 

 • CAE Polska, 

 • Coffeebpm Sp. z o.o.,

 • Collegium Witelona w Legnicy, 

 • Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk,  

 • Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, 

 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk,

 • Politechnika Białostocka,  

 • Politechnika Częstochowska,  

 • Politechnika Poznańska,  

 • Politechnika Rzeszowska, 

 • Politechnika Śląska,

 • Politechnika Warszawska,  

 • Politechnika Wrocławska,   

 • Sabre Polska Sp. z o.o.,  

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz (EMAG), 

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,  

 • Toronto Metropolitan University, 

 • The Peter J. Tobin College of Business, St. John’s University, 

 • Université du Québec,  

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,  

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,  

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,  

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,   

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,

 • Uniwersytet Łódzki,  

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,  

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  

 • Uniwersytet Opolski,  

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

 • Uniwersytet Szczeciński,   

 • Uniwersytet Śląski,  

 • Uniwersytet w Białymstoku,  

 • Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie,  

 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku,

 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu,  

 • Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie,  

 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu, 

 • Uniwersytet WSB Merito w Warszawie, 

 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, 

 • Uniwersytet Zielonogórski, 

 • Wyższa Szkoła Europeistyki im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie, 

 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 

 • Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, 

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.  

 Informacje o seminarium można też znaleźć na stronach: 

Dołącz do WSBO

Zachęcamy do prezentacji wyników swoich badań naukowców i praktyków zajmujących się problematyką szeroko rozumianych badań operacyjnych, ich zastosowaniami, metodami ilościowymi wspomagającymi ekonomię, zarządzanie, finanse, podejmowanie decyzji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt  – przesłanie tematu wystąpienia oraz streszczenia referatu(ok. 1000 znaków) na adres:  mzbo2020@poznan.merito.pl  

 

Wizerunek i RODO 

Najbliższe plany

10.06.2024

1. dr Anna Sulima, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Modelowanie rynków finansowych za pomocą procesu Levy'ego   
2. dr inż. Bogusław Bogdanowicz, Uniwersytet Szczeciński, Wpływ wizualizacji architektonicznych na ocenę projektów domów jednorodzinnych w procesie zakupowym podejmowania decyzji 

 

23.09. 2024

1. dr Piotr Miszczyński, Uniwersytet Łódzki, Wspomaganie decyzji w sektorze bankowym w kontekście ESG    
2. mgr Tomasz Witkowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Rekurencyjne uczenie ze wzmocnieniem w optymalizacji współczynnika Sharpe'a

 

 

Biznesowe WSBO 20.05.2024

W poniedziałek 20 maja 2024 r. odbyło się Biznesowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych. 
Na seminarium referaty wygłosili naukowcy z Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk:    

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Konrad Kułakowski, dr Marek Szelągowski, prof. Wojciech Sałabun, dr Przemysław Juszczuk oraz prof. Ewa Roszkowska.  

 

Dr hab. Grzegorz Tarczyński, prof. UE, zaprosił wszystkich uczestników seminarium na XLII Ogólnopolską Konferencję Naukową im. Profesora Władysława Bukietyńskiego ,,Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych”. Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie https://badania.uew.pl/konferencja-mzbo-2024/


Seminarium odbyło się już po raz 34. Uczestniczyło w nim 42 naukowców i praktyków – przedstawicieli 24 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Akademia  Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Coffeebpm Sp. z o.o., Instytut Badań Systemowych PAN,  Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Wsi i Rolnictwa PAN, Politechnika Białostocka, Politechnika Śląska, Sieć Badawcza Łukasiewicz (EMAG), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Universite du Quebec, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie, Wyższa Szkoła Europeistyki im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. 


Gospodarzem on-line WSBO był Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu. 
 

   

   

   

   

  

 

Aplikacyjne WSBO 22.04.2024

W poniedziałek 22 kwietnia 2024 r. odbyło się Aplikacyjne Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych. 
Na seminarium referaty przedstawili:   

 

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Wojciech Sałabun, prof. Aleksandra Łuczak, prof. Jerzy Marcinkowski, prof. Anna Pajor oraz prof. Rafał Weron.  


Seminarium odbyło się już po raz 33. Uczestniczyło w nim 62 naukowców i praktyków – przedstawicieli 24 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Akademia  Górniczo-Hutnicza w Krakowie, CAE Polska, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy,  Politechnika Białostocka, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie, Uniwersytet WSB Merito w Warszawie oraz Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu. 


Gospodarzem on-line WSBO był Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.  

 

   

   

   

   

   

Grafowe WSBO 04.03.2024

W poniedziałek 4 marca 2024 r. odbyło się Grafowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych. 
Na seminarium wykład na temat Random Matching Markets (streszczenie) wygłosił 

    prof. Paweł Prałat 

z Department of Mathematics, Toronto Metropolitan University. 


Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. Naszego gościa przedstawił prof. Bogumił Kamiński. W dyskusji wzięli udział: prof. Bogumił Kamiński, prof. Paweł Szewczyk, prof. Wojciech Sałabun oraz dr Mateusz Zawisza.  


Seminarium odbyło się już po raz 32. Uczestniczyło w nim 62 naukowców i praktyków – przedstawicieli 27 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy,  Instytut Wsi i Rolnictwa PAN, Politechnika Białostocka, Politechnika Śląska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Toronto Metropolitan University, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie, Uniwersytet WSB Merito w Warszawie oraz Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu. 


Gospodarzem on-line WSBO był Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu. 
 

   

   

   

   

   

Sieciowe WSBO 12.02.2024

W poniedziałek 12 lutego 2024 r. odbyło się Sieciowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych. 
Na seminarium referaty przedstawili naukowcy ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie:   

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Bogumił Kamiński, prof. Ignacy Kaliszewski, dr Piotr Miszczyński, dr Przemysław Szufel, prof. Konrad Kułakowski, dr Anna Kowalczyk oraz dr Sebastian Zając.  


Seminarium odbyło się już po raz 31. Uczestniczyło w nim 57 naukowców i praktyków – przedstawicieli 22 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Akademia  Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk,  Instytut Wsi i Rolnictwa PAN, Politechnika Białostocka, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Toronto Metropolitan University, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie oraz Uniwersytet WSB Merito w Warszawie. 


Gospodarzem on-line WSBO był Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu. 
 

  

  

  

  

  

  

Zimowe WSBO 15.01.2024

W poniedziałek 15 stycznia 2024 r. odbyło się Zimowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych. 
Na seminarium referaty przedstawili naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie:   

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Wojciech Sałabun, prof. Aleksandra Łuczak, prof. Sławomir  Kalinowski, dr Hubert Igliński, prof. Jerzy Marcinkowski oraz dr Błażej Suproń.  


Seminarium odbyło się już po raz 30. Uczestniczyło w nim 59 naukowców i praktyków – przedstawicieli 28 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Badań Systemowych PAN, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Nauk Ekonomicznych, Instytut Wsi i Rolnictwa PAN, Politechnika Białostocka, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie, Uniwersytet WSB Merito w Warszawie oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. 


Gospodarzem on-line WSBO był Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu. 

 

   

   

   

    

Pocztowe WSBO 18.12.2023

W poniedziałek 18 grudnia 2023 r. odbyło się Pocztowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych. 
Na seminarium wykład na temat Integrating Resource Acquisition and Repositioning Decisions into Tactical Transportation Planning under Uncertainty (streszczenie) wygłosił 

    dr Maciek Nowak    

z The Peter J. Tobin College of Business, St. John’s University.     
      
Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Paweł Szewczyk, prof. Kazimierz Zaraś, dr Grzegorz Koloch, dr Przemysław Szufel oraz dr Maciek Nowak.  
Seminarium odbyło się już po raz 29. Uczestniczyło w nim 36 naukowców i praktyków – przedstawicieli 19 ośrodków akademickich z całej Polski oraz z zagranicy. Reprezentowane były: Collegium Witelona w Legnicy, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Białostocka, Politechnika Śląska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, The Peter J. Tobin College of Business, St. John’s University in New York, Université du Québec, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Uniwersytet WSB Merito w Warszawie oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. 


Gospodarzem on-line WSBO był Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu. 
 

   

   

   

   

  

Dydaktyczne WSBO 04.12.2023

W poniedziałek 4 grudnia 2023 r. odbyło się Dydaktyczne Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych. 
Tym razem seminarium miało formę dyskusji panelowej na temat: Dydaktyka badań operacyjnych na uczelniach ekonomicznych dziś i jutro. Sesji przewodniczył prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik z Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zaproszonymi panelistami byli pracownicy naukowo-dydaktyczni reprezentujący różne ośrodki akademickie w Polsce: 

 • dr hab. Marcin Anholcer, prof. UEP z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
 • dr hab. Sylwester Bejger, prof. UMK z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
 • dr hab. Agnieszka Kowalska-Styczeń, prof. PŚ z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 
 • dr Adam Kucharski z Uniwersytetu Łódzkiego, 
 • prof. dr hab. Maciej Nowak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
 • dr hab. Jerzy Michnik, prof. UE z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
 • dr Przemysław Szufel ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 
 • dr hab. Grzegorz Tarczyński, prof. UEW z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

      
W dyskusji wzięli udział: prof. Tomasz Szapiro oraz prof. Konrad Kułakowski.  


Seminarium odbyło się już po raz 28. Uczestniczyło w nim 48 naukowców i praktyków – przedstawicieli 18 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Politechnika Białostocka, Politechnika Śląska w Gliwicach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu oraz Uniwersytet Zielonogórski. 


Gospodarzem on-line WSBO był Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.  

 

   

    

    

  

Matematyczne WSBO 20.11.2023

W poniedziałek 20 listopada 2023 r. odbyło się Matematyczne Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych. 
Na seminarium referaty przedstawili naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie:   

      
Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Tomasz Szapiro, prof. Ewa Konarzewska-Gubała, prof. Paweł Szewczyk, prof. Ignacy Kaliszewski, dr Romana Głowicka-Wołoszyn oraz dr Milena Bieniek.  
Seminarium odbyło się już po raz 27. Uczestniczyło w nim 54 naukowców i praktyków – przedstawicieli 22 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Collegium Witelona w Legnicy, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Białostocka, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Gospodarzem on-line WSBO był Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu. 

 

   

   

   

  

 

XLI Ogólnopolska Konferencja Naukowa MZBO 2023 15-17.10.2023

W dniach 15-17 października 2023 roku w Lipowym Moście odbyła się XLI Ogólnopolska Konferencji Naukowa im. Profesora Władysława Bukietyńskiego „Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych”. Organizatorem konferencji był Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej.  Konferencja była objęta patronatami: Rektora Politechniki Białostockiej,  Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN, Polskiej Sekcji INFORMS oraz Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Problematyka poruszanych zagadnień obejmowała klasyczne metody badań operacyjnych, miękkie i behawioralne badania operacyjne, systemy wspomagania decyzji, modele optymalizacyjne, wielokryterialne wspomaganie decyzji, data science i data mining, sztuczną inteligencję  oraz zastosowania badań operacyjnych. Na konferencji zaprezentowano 29 referatów. Podczas konferencji odbyły się warsztaty doktorskie oraz tradycyjnie już konkurs na najlepszą prezentację wygłoszoną na konferencji  MZBO’23. W ramach konferencji odbyły się także dwie sesje specjalne: Sesja Sekcji Badań Operacyjnych Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN pt.: Dydaktyka badań operacyjnych w uczelniach ekonomicznych dziś i jutro” oraz Sesja Polskiej Sekcji INFORMS pt.: „O wrażliwości w biznesie”.  


Więcej informacji o konferencji na stronie: https://mzbo2023.wi.pb.edu.pl/mzbo-2023/
Kolejna edycja konferencji jest organizowana w październiku 2024 roku przez przedstawicieli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

 

                                          

 

Babioletnie WSBO 25.09.2023

W poniedziałek 25 września 2023 r. odbyło się Babioletnie Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych. 
Na seminarium referaty przedstawili naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:   

      
Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. Prelegentów przedstawili prof. Maciej Nowak oraz prof. Tomasz Wachowicz. W dyskusji wzięli udział: prof. Ewa Konarzewska-Gubała, prof. Jerzy Marcinkowski, prof. Andrey  Grishkevich, prof. Wojciech Sałabun, dr Anna Gorczyca-Goraj, dr Krzysztof Dmytrów oraz mgr Marek Czekajski.  


Seminarium odbyło się już po raz 26. Uczestniczyło w nim 49 naukowców i praktyków – przedstawicieli 20 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: CAE Polska, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Białostocka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Université du Québec, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie,  Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. 


Gospodarzem on-line WSBO był Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.
 

   

  

  

  

  

  

Algorytmiczne WSBO 05.06.2023

W poniedziałek 5 czerwca 2023 r. odbyło się Algorytmiczne Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych. 
Na seminarium referaty przedstawili naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego:   

 

      
Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Bogumił Kamiński, prof. Ewa Konarzewska-Gubała, prof. Wojciech Sałabun, mgr Kateryna Czerniachowska, dr Krzysztof Dmytrów, prof. Wojciech Sałabun, prof. Ewa Roszkowska, dr Przemysław Juszczuk oraz mgr Konrad Biercewicz.  


Prof. dr hab. Ewa Roszkowska zaprosiła wszystkich uczestników seminarium na XLI Ogólnopolską Konferencję Naukową im. Profesora Władysława Bukietyńskiego ,,Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych”. Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie https://mzbo2023.wi.pb.edu.pl/  


Seminarium odbyło się już po raz 25. Uczestniczyło w nim 60 naukowców i praktyków – przedstawicieli 21 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Collegium Witelona w Legnicy, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. 


Gospodarzem on-line WSBO był Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu. 

 

   

   

   

    

  

 

Kasztanowe WSBO 15.05.2023

W poniedziałek 15 maja 2023 r. odbyło się Kasztanowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych. 

 

Seminarium rozpoczęło się uczczeniem pamięci dr Agaty Gluzickiej, członkini naszej społeczności naukowej zajmującej się badaniami operacyjnymi, która wielokrotnie uczestniczyła w Wirtualnych Seminariach z Badań Operacyjnych, współorganizowała i brała czynny udział w wielu konferencjach MZBO i MPaR. Panią dr Agatę Gluzicką wspominali prof. Ewa Roszkowska oraz prof. Maciej Nowak. Jej życzliwość i serdeczność pozostaną w naszej pamięci. 

 

Na seminarium zostały przedstawione referaty przygotowane przez naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu:   

      
Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Wojciech Sałabun, prof. Anna Pajor, prof. Tomasz Szapiro, prof. Ignacy Kaliszewski, prof. Ewa Roszkowska, dr Aleksandra Wójcicka-Wójtowicz, dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak, prof. Tomasz Wachowicz, prof. Maciej Nowak oraz prof. Helena Gaspars-Wieloch.  


Prof. dr hab. Ewa Roszkowska zaprosiła wszystkich uczestników seminarium na XLI Ogólnopolską Konferencję Naukową im. Profesora Władysława Bukietyńskiego ,,Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych”. Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie https://mzbo2023.wi.pb.edu.pl/   

 

Seminarium odbyło się już po raz 24. Uczestniczyło w nim 52 naukowców i praktyków – przedstawicieli 22 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, CAE Polska, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Białostocka, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu,  Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. 

 

Gospodarzem on-line WSBO był Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu
 

   

   

   

  

 

Wrocławskie WSBO 17.04.2023

W poniedziałek 17 kwietnia 2023 r. odbyło się Wrocławskie Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.
Na seminarium referaty przedstawili naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:   

 

      
Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Konrad Kułakowski oraz prof. Wojciech Sałabun.  


Pani prof. dr hab. Ewa Roszkowska zaprosiła wszystkich uczestników seminarium na XLI Ogólnopolską Konferencję Naukową im. Profesora Władysława Bukietyńskiego ,,Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych”. Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie https://mzbo2023.wi.pb.edu.pl/  


Seminarium odbyło się już po raz 23. Uczestniczyło w nim 51 naukowców i praktyków – przedstawicieli 22 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, CAE Polska, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Białostocka, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu oraz Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu.


Gospodarzem on-line WSBO był Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.

 

 

   

   

 

 

 

Edukacyjne WSBO 06.03.2023

W poniedziałek 6 marca 2023 r. odbyło się już 22. Edukacyjne Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych. 
Na seminarium referaty przedstawili naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:   

 

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Paweł Szewczyk, prof. Tomasz Szapiro, prof. Jerzy Marcinkowski, prof. Ignacy Kaliszewski oraz prof. Ewa Konarzewska-Gubała.  
Seminarium odbyło się już po raz 22. Uczestniczyło w nim 52 naukowców i praktyków – przedstawicieli 22 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: CAE Polska, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Białostocka, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu oraz Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie. 


Gospodarzem on-line WSBO był – tradycyjnie już – Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu. 

 

   

   

   

   

  

Lutowe WSBO 20.02.2023

W poniedziałek 20 lutego 2023 r. odbyło się już 21. Lutowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych. 
Na seminarium referaty przedstawili naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Politechniki Białostockiej:   

 

 • dr Romana Głowicka-Wołoszyn, dr Andrzej Wołoszyn (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) – Asymetria rozkładu cech a zakres wartości miary syntetycznej - wyniki badań symulacyjnych, streszczenie     
 • dr Urszula Ryciuk (Politechnika Białostocka) – Oburęczność łańcucha dostaw, streszczenie 

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: dr Krzysztof Dmytrów, prof. Józef Stawicki, prof. Jerzy Marcinkowski,  prof. Ewa Roszkowska, dr Sławomir Jarek, prof. Paweł Szewczyk, prof. Joanna Ejdys oraz prof. Ewa Konarzewska-Gubała.  
Seminarium odbyło się już po raz 21. Uczestniczyło w nim 51 naukowców i praktyków – przedstawicieli 22 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, CAE Polska, Politechnika Białostocka, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Université du Québec,  Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu oraz Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie.


Gospodarzem on-line WSBO był – tradycyjnie już – Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu. 

 

  

   

  

  

  

Noworoczne WSBO 09.01.2023

W poniedziałek 9 stycznia 2023 r. odbyło się już 20. Noworoczne Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.


Profesor Ewa Roszkowska przypomniała początki oraz historię seminarium. W Wirtualnym Seminarium z Badań Operacyjnych  średnio brało udział 44 naukowców i praktyków z 17 ośrodków akademickich z całej Polski, a także z Kanady i Ukrainy.  


Na seminarium referaty przedstawili naukowcy z Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie:  

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Ewa Roszkowska, prof. Anna Pajor, prof. Konrad Kułakowski, prof. Bogumił Kamiński, prof. Tomasz Wachowicz  oraz prof. Jerzy Marcinkowski.


Prof. Tomasz Wachowicz z Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zaprosił uczestników na XIV Ogólnopolską Konferencję Naukową Modelowanie Preferencji a Ryzyko, która odbędzie się w Ustroniu w dniach 26-28 marca 2023, szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://mpar.ue.katowice.pl/

 

Seminarium odbyło się już po raz 20. Uczestniczyło w nim 50 naukowców i praktyków – przedstawicieli 21 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Kaliska, Politechnika Białostocka, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie oraz Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu.
Gospodarzem on-line WSBO był – tradycyjnie już – Uniwersytet WSB Merito. Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznańskie WSBO 12.12.2022

W poniedziałek 12 grudnia 2022 r. odbyło się Poznańskie Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.
Na seminarium referaty przedstawili:   

 

 • dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski) – Relacje stopniowalne i przedziałowe w modelowaniu preferencji, streszczenie
 • dr hab. Aleksandra Łuczak, prof. UPP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN) – "Nie ten bogaty, co ma dukaty" - o wielowymiarowym barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego, streszczenie     

      
Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Anna Pajor, prof. Ignacy Kaliszewski, prof. Bogumił Kamiński, prof. Jerzy Marcinkowski  oraz prof. Kazimierz Zaraś.

 

Prof. Tomasz Wachowicz z Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zaprosił uczestników na XIV Ogólnopolską Konferencję Naukową Modelowanie Preferencji a Ryzyko, która odbędzie się w Ustroniu w dniach 26-28 marca 2023, szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://mpar.ue.katowice.pl/


Seminarium odbyło się już po raz 19. Uczestniczyło w nim 46 naukowców i praktyków – przedstawicieli 21 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk,  Politechnika Białostocka, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Université du Québec, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu oraz Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu.
Gospodarzem on-line WSBO był – tradycyjnie już – Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.

 

   

 

 

 

 

 

 

Listopadowe WSBO 21.11.2022

W poniedziałek 21 listopada 2022 r. odbyło się Listopadowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.
Na seminarium referaty przedstawili:   


•    dr Janusz Miroforidis (Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk) – Oszacowania parametryczne ocen efektywnych w całkowitoliczbowych problemach optymalizacyjnych wielkiej skali, streszczenie
•    dr Bartłomiej Jefmański (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), dr Marta Kusterka-Jefmańska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) prof. dr hab. Ewa Roszkowska (Politechnika Białostocka) – Rozmyta intuicjonistyczna miara syntetyczna w dynamicznej analizie subiektywnej jakości życia mieszkańców miast europejskich, streszczenie      


Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Barbara Gładysz, prof. Ewa Roszkowska oraz prof. Ignacy Kaliszewski.
Seminarium odbyło się już po raz 18. Uczestniczyło w nim 47 naukowców i praktyków – przedstawicieli 19 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Białostocka, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska,  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie oraz Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu.
Gospodarzem on-line WSBO był – tradycyjnie już – Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.

 

 

 

 

 

 

 

Jesienne WSBO 26.09.2022

W poniedziałek 26 września 2022 r. odbyło się Jesienne Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.


Na seminarium referaty przedstawili naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:  

 
•    dr hab. Marcin Anholcer, prof. UEPO b-kolorowaniach, czyli jak szybko znaleźć dobre przybliżenie kolorowania poprawnego, streszczenie
•    dr hab. Krzysztof Echaust, prof. UEP, dr Małgorzata JustTrzy powody dlaczego kryptowaluty nie mogą być bezpieczną przystanią dla inwestycji na rynkach kapitałowych, streszczenie     


Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Bogumił Kamiński, prof. Tomasz Szapiro oraz dr Przemysław Szufel. Prof. dr hab. Maciej Nowak, Kierownik Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zaprosił wszystkich uczestników na XL Ogólnopolską Konferencję Naukową im. Profesora Władysława Bukietyńskiego „Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych”, która odbędzie się w dniach 16-18 października 2022 roku w Brennej, szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://mzbo.ue.katowice.pl


Seminarium odbyło się już po raz 17. Uczestniczyło w nim 29 naukowców i praktyków – przedstawicieli 15 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska,  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie oraz Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu.

 

Gospodarzem on-line WSBO był – tradycyjnie już – Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.

 

 

 

 

 

Wakacyjne WSBO 13.06.2022

W poniedziałek 13 czerwca 2022 r. odbyło się Wakacyjne Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.
Na seminarium referaty przedstawili naukowcy z Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:  


•    mgr Patrycja Krzywda-StarzykNadwyżka edukacyjna – obecny stan wiedzy na temat zjawiska w krajach europejskich, streszczenie
•    dr Piotr Peternek, dr hab. Magdalena Ligus prof. UEW Analiza potencjału technicznego i otoczenia instytucjonalnego OZE w województwach Polski w kontekście konstrukcji indeksu zrównoważonego rozwoju energetycznego regionów, streszczenie     


Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Marek Nowiński, dr Adam Kucharski, prof. Tomasz Szapiro, dr Małgorzata Wrzosek, prof. Ewa Konarzewska-Gubała, prof. Józef Stawicki, prof. Agnieszka Kowalska-Styczeń, prof. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, dr Milena Bieniek, dr Piotr Miszczyński, prof. Joanna Górka oraz prof. Alicja Graczyk.

Prof. dr hab. Maciej Nowak, Kierownik Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zaprosił wszystkich uczestników na XL Ogólnopolską Konferencję Naukową im. Profesora Władysława Bukietyńskiego „Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych”, która odbędzie się w dniach 16-18 października 2022 roku w Brennej, szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://mzbo.ue.katowice.pl


Seminarium odbyło się już po raz 16. Uczestniczyło w nim 53 naukowców i praktyków – przedstawicieli 20 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Instytut Badań Systemowych PAN, Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu oraz Uniwersytet WSB Merito w Toruniu.
Gospodarzem on-line WSBO był – tradycyjnie już – Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.

 

 

 

 

Transportowe WSBO 23.05.2022

W poniedziałek 23 maja 2022 r. odbyło się Transportowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.
Na seminarium referaty przedstawili naukowcy z Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego:   


•    dr Aleksandra BartosiewiczAnaliza i ocena procesów przeładunkowych w morskich terminalach kontenerowych z wykorzystaniem teorii kolejek, streszczenie
•    dr Radosław JadczakModele układania tras pojazdów, streszczenie     


Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof. Joanna Erdys, prof. Bogumił Kamiński, prof. Tomasz Szapiro, prof. Józef Stawicki, prof. Konrad Kułakowski, dr Przemysław Szufel oraz mgr Adam Mrozek.  


Seminarium odbyło się już po raz 15. Uczestniczyło w nim 54 naukowców i praktyków – przedstawicieli 19 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Politechnika Śląska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu oraz Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu.

Gospodarzem on-line WSBO był – tradycyjnie już – Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.

 

 

 

Zrównoważone WSBO 25.04.2022

W poniedziałek 25 kwietnia 2022 r. odbyło się Zrównoważone Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.
Na seminarium referaty przedstawili naukowcy Katedry Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:   


•    dr Dorota GóreckaWielokryterialna ocena realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju na terytorium polsko-białorusko-ukraińskiego pogranicza za pomocą podejścia MAMIMCA, streszczenie
•    dr hab. Sławomir Plaskacz, prof. UMKO wyznaczaniu optymalnej wielkości rezerwatów morskich z punktu widzenia wielkości połowów, streszczenie 

    
Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła prof. dr hab. Ewa Roszkowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Ewa Roszkowska, prof. Tomasz Szapiro, prof. Tadeusz Trzaskalik oraz dr Jan Gadomski.  


W seminarium uczestniczyło 57 naukowców i praktyków – przedstawicieli 18 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Politechnika Białostocka, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie oraz Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu.
Gospodarzem on-line WSBO była – tradycyjnie już – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.

 

 

 

 

 

 

 

Rekonesansowe WSBO 28.03.2022

W poniedziałek 28 marca 2022 r. odbyło się Rekonesansowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.


Na seminarium referaty przedstawili naukowcy Zakładu Analizy i Wspomagania Decyzji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie:   

•    dr hab. Michał Jakubczyk, prof. SGH – Zwiększanie wrażliwości metody COMPOSITE  TIME TRADE-OFF w szacowaniu użyteczności stanów zdrowia, streszczenie 
•    mgr Marek Antosiewicz – Efekty dystrybucyjne opodatkowania emisji w gospodarce opartej na węglu: przypadek Polski, streszczenie 

 

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjął prof. dr hab. Bogumił Kamiński. W dyskusji wzięli udział: prof. Ewa Roszkowska, prof. Bogumił Kamiński, prof. Tomasz Szapiro, prof. Jacek Mercik oraz prof. Konrad Kułakowski.   

 

W seminarium uczestniczyło 40 naukowców i praktyków – przedstawicieli 17 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Białostocka, Sabre S.A., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu oraz Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu.

Gospodarzem on-line WSBO był – tradycyjnie już – Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Seminarium zorganizowały prof. dr hab. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.

 

 

   

   

 

Paprykarzowe WSBO 21.02.2022

W poniedziałek 21 lutego 2022 r. odbyło się Paprykarzowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.


Na seminarium referat przedstawił naukowiec Uniwersytetu Szczecińskiego:
•    dr inż. Paweł ZiembaRozwój i zastosowanie metod wielokryterialnego wspomagania decyzji w problemach decyzyjnych zrównoważenia, streszczenie


Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła dr hab. Ewa Roszkowska, prof. PB. W dyskusji wzięli udział: prof. Ewa Roszkowska, prof. Ewa Konarzewska-Gubała, prof. Tomasz Szapiro, prof. Arnold Bernaciak oraz dr Krzysztof Dmytrów.

 

W seminarium uczestniczyło 57 naukowców i praktyków – przedstawicieli 18 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Badań Systemowych PAN, Politechnika Białostocka, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu oraz Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie.
Gospodarzem on-line WSBO była – tradycyjnie już – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Seminarium zorganizowały prof. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.

 

 

 

 

 

 

Na prośbę dr. inż. Pawła Ziemby umieszczamy krótki komentarz - prośbę o sugestie odnośnie do prezentowanych metod:
Szanowni Państwo,
dziękuję za dyskusję i wszelkie uwagi odnośnie do mojego wystąpienia i prezentowanych wyników badań. Korzystając z okazji chciałbym podkreślić, że problematyka zrównoważonego rozwoju podjęta w wystąpieniu stanowi jedynie pewnego rodzaju studium przypadku, służące do przedstawienia autorskich metod wielokryterialnych. Stosowalność proponowanych metod nie jest ograniczona do oceny zrównoważenia - metody te znajdują zastosowane w szerokim spektrum problemów decyzyjnych związanych z problematyką wyboru i rangowania.
Ponieważ w trakcie spotkań seminaryjnych czas na dyskusję jest zawsze ograniczony, chciałbym wszystkich Państwa serdecznie zaprosić do podjęcia dyskursu na temat zaprezentowanych metod PROSA i NEAT F-PROMETHEE. Będę niezmiernie wdzięczny za kierowanie wszelkich uwag, wątpliwości i spostrzeżeń na temat proponowanych metod na adres pawel.ziemba(at)usz.edu.pl
Więcej informacji o metodzie NEAT F-PROMETHEE jest podanych w następujących publikacjach (otwarty dostęp):
https://doi.org/10.1016/j.mex.2021.101344
https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.118232
Więcej szczegółów na temat metody PROSA jest dostępnych m.in. w artykułach (otwarty dostęp):
https://doi.org/10.3390/su11061555
https://doi.org/10.3390/en13236299  
https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3112573
Z wyrazami szacunku,
Paweł Ziemba

 

Styczniowe WSBO 17.01.2022

W poniedziałek 17 stycznia 2022 r. odbyło się Styczniowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych.


Na seminarium naukowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Politechniki Warszawskiej przedstawili referaty:
•    mgr Łukasz TyncPodejście obiektowe w zarządzaniu portfelem projektów  
•    dr hab. Grzegorz Rządkowski, prof. PWFalki logistyczne i ich zastosowania     


Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła profesor Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej. W dyskusji wzięli udział profesorowie Paweł Cabała, Bogumił Kamiński, Józef Stawicki oraz doktor Adam Kucharski.
W seminarium uczestniczyło 50 naukowców i praktyków – przedstawicieli 20 ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Badań Systemowych PAN, Politechnika Białostocka, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu oraz Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu.
Gospodarzem on-line WSBO była – tradycyjnie już – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Seminarium zorganizowały prof. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.


 

 

 

Koziołkowo - Syrenkowe WSBO 13.12.2021

W poniedziałek 13 grudnia 2021 r. odbyło się Koziołkowo – Syrenkowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych WSBO 2021.


Na seminarium naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN przedstawili referaty:
•    dr hab. Aleksandra Łuczak, prof. UPP, Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN –   Metodyczne problemy badania subiektywnego ubóstwa w gospodarstwach domowych
•    dr hab. Aleksandra Łuczak, prof. UPP, dr Małgorzata JustKwantyfikacja zrównoważonego rozwoju jednostek terytorialnych - stan obecny i przyszłe badania     


Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjęła profesor Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej. W dyskusji wzięli udział profesorowie Tomasz Szapiro, Józef Orczyk, Renata Przygodzka oraz doktor Paweł Ziemba.
W seminarium uczestniczyło 57 naukowców i praktyków – przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Badań Systemowych PAN, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Politechnika Białostocka, Politechnika Warszawska, Sabre S. A., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie oraz Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Gospodarzem on-line WSBO była – tradycyjnie już – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Seminarium zorganizowały prof. Ewa Roszkowska z Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.

 

 

   

   

 

 

Arrasowe WSBO 15.11.2021

W poniedziałek 15 listopada 2021 r. odbyło się Arrasowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych WSBO 2021.


Na seminarium naukowcy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechniki Białostockiej przedstawili referaty:
•    dr hab. Konrad Kułakowski, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Informatyki Stosowanej) – HRE (Heuristic Rating Estimation) inne podejście do metody porównywania parami  
•    dr Dariusz Kacprzak (Politechnika Białostocka) – Nowe rozszerzenie metody TOPSIS dla grupowego wspomagania decyzji oparte na skierowanych liczbach rozmytych     

 

Obowiązki moderatora dyskusji seminaryjnej podjął profesor Tomasz Wachowicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W dyskusji wzięli udział profesorowie Tomasz Wachowicz, Józef Stawicki i Marcin Anholcer.
W seminarium uczestniczyło 53 naukowców i praktyków – przedstawicieli ośrodków akademickich z całej Polski. Reprezentowane były: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Badań Systemowych PAN, Politechnika Białostocka, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu i Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu.

​​  ​

XXXIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa

XXXIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Władysława Bukietyńskiego „Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych 2020/21” pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu oraz Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk zgromadziła 60 uczestników z 14 ośrodków akademickich z całej Polski oraz z zagranicy, a także przedstawicieli praktyków.

 

Podczas trzydniowej (24-26 października) konferencji, która odbyła się w trybie hybrydowym w Pałacu Będlewo, przedstawione zostały 34 referaty dotyczące szeroko rozumianych badań operacyjnych oraz ich zastosowań (program). Problematyka obejmowała przede wszystkim algorytmy ewolucyjne, dydaktykę badań operacyjnych, harmonogramowanie, planowanie i zarządzanie projektami, miękkie i behawioralne badania operacyjne, oprogramowanie wykorzystywane w badaniach operacyjnych, optymalizację dyskretną, przeszukiwanie wielkich zbiorów danych i zarządzanie nimi, sztuczną inteligencję i sztuczne sieci neuronowe, systemy ekspertowe, systemy rozmyte, systemy wspomagania decyzji, teorię gier, wielokryterialne metody wspomagania decyzji, zastosowania badań operacyjnych w ekonomii, finansach, zarzadzaniu i praktyce, złożoność obliczeniową zadań badań operacyjnych). Celem konferencji była prezentacja możliwie najpełniejszej panoramy polskich rozważań naukowych na temat badań operacyjnych oraz ich zastosowań w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej oraz stworzenie dla młodych teoretyków i praktyków dyscypliny, forum wymiany myśli na temat najnowszych osiągnięć dotyczących metod oraz nowoczesnych zastosowań badań operacyjnych.

 

Podczas sesji plenarnej, której przewodniczył prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, wykłady plenarne wygłosili:

W ramach sesji INFORMS, której przewodniczył dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH, wykład pt. Zastosowanie grafów losowych do projektowania algorytmów, cz. 2 wygłosił profesor Paweł Prałat z Ryerson University.

W ośmiu sesjach naukowych wygłoszone zostały następujące referaty:

SESJA A1 (przewodniczył dr hab. Marek Nowiński, prof. UE):

SESJA B1 (przewodniczył dr hab. Stefan Grzesiak, prof. US):

 • Grzegorz Tarczyński – Problemy optymalizacyjne składowania towarów w regałach grawitacyjnych w magazynach z kompletacją strefową typu pick-and-pass
 • Zbigniew Tarapata, Wojciech Kulas – Wybrane zagadnienia poprawy jakości algorytmów dla problemu klasy VRPTW
 • Milena Bieniek – Problem gazeciarza z wymianą barterową
 • Piotr Peternek, Alicja Grześkowiak, Marek Kośny – Optymalizacja poziomu utraconych korzyści w branży hotelarskiej
 • Renata Dudzińska-Baryła, Ewa Michalska – Optymalny portfel inwestycyjnych a reprezentacja preferencji inwestora

SESJA A2 poświęcona ostatnim pracom przygotowywanym wspólnie z prof. dr hab. Krzysztofem Piaseckim (przewodniczyła dr hab. Ewa Roszkowska, prof. PB):

SESJA B2 (przewodniczył dr hab. Michał Jakubczyk, prof. SGH):

SESJA A3 (przewodniczył dr hab. Grzegorz Tarczyński, prof. UE):

SESJA B3 (przewodniczyła prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka):

SESJA A4 (przewodniczył prof. dr hab. Józef Stawicki):

SESJA B4 (przewodniczył dr hab. Jerzy Michnik, prof. UE):

 

Osoby chcące opublikować tekst swojego wystąpienia prosimy o jego przesłanie w terminie do 30.11.2021 wraz ze wskazaniem, którą opcję publikacji Państwo wybierają. Przysłany tekst powinien być sformatowany zgodnie z wymogami wybranego wydawnictwa.

Uczestnicy wzięli także udział w sesji wspomnieniowej poświęconej śp. profesorowi Krzysztofowi Piaseckiemu, inicjatorowi organizacji konferencji. Sesja ta, której przewodniczył dr hab. Marcin Anholcer, prof. UEP, dostarczyła uczestnikom wielu wspomnień i wzruszeń.

Konferencję zorganizowała dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu wraz ze współpracownikami, Komitetowi Naukowemu przewodniczył dr hab. Marcin Anholcer, prof. UEP z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

                              

Jesienne WSBO 27.09.2021

27 września 2021 r. odbyło się Jesienne  Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych podczas którego referaty wygłosili naukowcy z Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:  

 • dr hab. Jerzy Michnik, prof. UE – Algebraiczne modelowanie ewolucji systemu – AlModES   

Moderatorem dyskusji seminaryjnej był  prof. dr hab. Maciej Nowak. 

 

Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych okazało się doskonałym miejscem prezentacji wyników badań naukowców i praktyków oraz dyskusji przedstawicieli różnych ośrodków akademickich. Niestety 14 lipca 2021 r. odszedł jeden z pomysłodawców i główny organizator WSBO prof. dr hab. Krzysztof Piasecki. Ponieważ WSBO w istotny sposób przyczyniało się do integracji środowiska skupionego wokół szeroko rozumianych badań operacyjnych oraz ich zastosowań,  podjęliśmy decyzję, że będzie kontynuowane. Organizacji kolejnych spotkań podjęła się dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu, opieką naukową otoczyła kolejne WSBO dr hab. Ewa Roszkowska, prof. PB. 

Truskawkowe WSBO 21.06.2021

21 czerwca 2021 r. odbyło się Truskawkowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych  podczas którego referaty wygłosili naukowcy z Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:  

 • dr hab. Daniel Puciato, prof. PO – Społeczno-ekonomiczne korelaty jakości życia związanej ze zdrowiem u osób żyjących w pojedynkę z Wrocławia  

 • dr hab. Agnieszka Stanimir, prof. UEW – Wzrastająca świadomość ekologiczna a obciążenia finansowe gospodarstwa domowego.  

Moderatorem dyskusji seminaryjnej był  dr hab. Marek Nowiński, prof. UEW. 

Zielone WSBO 17.05.2021

17 maja 2021 r. odbyło się Zielone Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych podczas którego referaty wygłosili naukowcy z Katedry Metod Wspomagania Decyzji i Neuronauki Poznawczej Uniwersytetu Szczecińskiego:  

 • dr inż. Mateusz Piwowarski – Prezentacja katedry   

 • dr hab. Mariusz Borawski, prof. US – Arytmetyka przyrostów.  

Moderatorem dyskusji seminaryjnej był  prof. dr hab. Kesra Nermend.  

 

Wiosenne WSBO 19.04.2021

 • 19 kwietnia 2021 r. odbyło się Wiosenne Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych podczas którego referaty wygłosili naukowcy z Katedry Badań Operacyjnych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego:  

 • prof. Ivan Blahun – O modelowaniu scenariuszowym zrównoważonego rozwoju   

 • dr Adam Kucharski – Metody zarządzania projektem w środowisku R - pakiet critpath   

 • dr hab. Iwona Konarzewska, prof. UŁ  – Wskaźniki wielokryteriowe z wykorzystaniem PCA.  

Moderatorami dyskusji seminaryjnej byli  dr hab. Iwona Konarzewska, prof. UŁ i prof. dr hab. Krzysztof Piasecki.

 

Kartaczowe WSBO 22.02.2021

 • 22 lutego 2021 r. odbyło się Kartaczowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych podczas którego referat wygłosiła  

 • dr Elżbieta Majewska z Zakładu Metod Ilościowych Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku – Integracja europejskich rynków kapitałowych w obliczu kryzysów finansowych.   

Moderatorem dyskusji była dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB, która dodatkowo  zaprezentowała fotograficzny e-album przedstawiający magię Podlasia. E-albumem  został obdarowany każdym uczestnik spotkania.  

Noworoczne WSBO 04.01.2021

Moderatorem dyskusji był prof. dr hab. Krzysztof Piasecki.  

Piernikowe WSBO 21.12.2020

 • 21 grudnia 2020 r. odbyło się Piernikowe Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych  podczas którego referaty wygłosili naukowcy z Katedry Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: 

 • dr hab. Sylwester Bejger, prof. UMK – Uczenie maszynowe w podejmowaniu decyzji   

 • dr hab. Witold Orzeszko, prof. UMK – Prognozowanie kowariancji stóp zwrotu za pomocą Maszyny Wektorów Nośnych 

 • prof. dr hab. Józef Stawicki  – Seminaria dyplomowe metod ilościowych ekonomii i zarządzania - problemy i doświadczenia.  

Moderatorem dyskusji był dr hab. Sylwester Bejger, prof. UMK.  

Inauguracyjne WSBO 16.11.2020

 • 16 listopada 2020 r. odbyło się Inauguracyjne Wirtualne Seminarium z Badań Operacyjnych, podczas którego referaty wygłosili naukowcy ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie:   

 • prof. dr hab. Tomasz Szapiro – O nauczaniu badań operacyjnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

 • dr Przemysław Szufel i mgr Łukasz Kraiński – O wielo-agentowych modelach symulacyjnych inteligentnych sieci transportowych.  

Moderatorem dyskusji był dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH.  

MZBO w czasach zarazy 12.10.2020

W trakcie rozmów profesorów Krzysztofa Piaseckiego i Tomasza Szapiro narodził się pomysł zorganizowania konferencji MZBO 2020, MZBO w czasach zarazy w trybie zdalnym i uzyskania zgody środowiska na przekształcenie tego wydarzenia w seminarium cykliczne. Organizatorem tej Konferencji, która odbyła się 12 października 2020 r. pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu WSB Merito prof. zw. dr hab. Józefa Orczyka oraz Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, byli prof. dr hab. Krzysztof Piasecki oraz dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak z Uniwersytetu WSB Merito.  

Reprezentowane na konferencji były:  

 • Delf University of Technology,  

 • Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk,  

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach,  

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,  

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,  

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,  

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,  

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  

 • Uniwersytet w Białymstoku,  

 • Uniwersytet  Łódzki,  

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  

 • Uniwersytet Opolski,  

 • Uniwersytet Szczeciński,  

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach,  

 • Politechnika Białostocka,  

 • Politechnika Poznańska,  

 • Politechnika Warszawska,  

 • Politechnika Wrocławska,  

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,  

 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. 

Podczas tej konferencji wykład na temat ,,Relacje Uczelni z otoczeniem w warunkach COVID 19” wygłosił profesor Tomasz Szapiro ze Szkoły Głównej Handlowej. Odbyły się również dwie dyskusje panelowe na temat nauczania przedmiotów ilościowych w warunkach COVID-19. Tematem pierwszej, której przewodniczył profesor Krzysztof Piasecki z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu, były „Treści nauczania wdrażane w warunkach on-line”. Druga dyskusja obejmowała „Formy  nauczania wdrażane w warunkach on-line” i przewodniczyła jej profesor Ewa Roszkowska z Uniwersytetu w Białymstoku. Podczas konferencji odbyło się także  zebranie Polskiej Sekcji INFORMS, któremu przewodniczył profesor Bogumił Kamiński ze Szkoły Głównej Handlowej, a wykład na temat „Wykorzystanie metod optymalizacji odpornej w zakresie ochrony przed powodziami" wygłosił dr Krzysztof Postek z Delft University of Technology.  

Po konferencji każdy z uczestników otrzymał e-książkę ,,Nauczanie po pandemii. Nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania?” przekazaną przez profesora Tomasza Szapiro oraz imienny certyfikat uczestnictwa.