Witaj w projekcie: TEDIS

Akronim projektu: „NARZĘDZIA I TECHNIKI WSPIERAJĄCE WYKŁADOWCÓW I NAUCZYCIELI W NAUCZANIU ZDALNYM” (EOG/21/K4/W/0067).

tedis

Cel projektu

Celem projektu jest rozwój kompetencji w zakresie nauczania na odległość z wykorzystaniem narzędzi online, kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej, w szczególności kadry dydaktycznej uczelni wyższych oraz nauczycieli szkół średnich.

 

Czas trwania projektu:
1 marzec 2023 – 30 kwiecień 2024 – 14 miesięcy

tedis komp

Rezultaty projektu:

W ramach projektu powstanie 12 kursów online (w języku: polskim, angielskim lub islandzkim) z następujących obszarów::

  • Wykorzystanie platform interaktywnych „collaborative whiteboards” do prowadzenia zajęć interaktywnych w formie zdalnej
  • Wykorzystanie interaktywnych narzędzi quizowych do aktywizacji studentów podczas zajęć zdalnych
  • Debata oksfordzka jako metoda prowadzenia zajęć w trybie zdalnym
  • Jak prowadzić zajęcia i angażować uczniów i studentów poprzez zadawanie właściwych pytań?
  • Gamifikacja procesu uczenia – Jak przekształcić zajęcia online w proces gry?
  • Ewaluacja postępów uczniów i studentów w nauczaniu zdalnym
  • Narzędzia wspierające nauczycieli i wykładowców w pracy z konfliktem w warunkach kształcenia zdalnego


Ostateczny zakres kursów będzie przygotowany w oparciu o wnioski z analizy „Mocnych i słabych stron edukacji zdalnej prowadzonej w instytucjach partnerskich i ich otoczeniu”.

Dziewczyna z laptopem w słuchawkach

Grupa docelowa:

Odbiorcami kursów online będą nauczyciele szkół średnich, wykładowcy akademiccy uczelni oraz trenerzy i kadra pracująca w edukacji nieformalnej, znający język polski, islandzki lub angielski. Uczestnictwo w kursach przyczyni się do podniesienie ich kompetencji w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technik w nauczaniu zdalnym. W projekcie, X przedstawicieli tych grup weźmie udział w wybranych kursach w ramach testowania i upowszechniania.

tedis nauczycielka

Finansowanie

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości ok. 147 000 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. (dowiedz się więcej).

 

Program
Projekt jest realizowany w ramach PROGRAM „EDUKACJA” Komponent IV
Instytucją zarządząjącą programem jest FRSE – Fundacja rozwoju Systemu Edukacji

 

EOS LOGO TEDIS