FOR UKRAINE Programme for Scientists from Ukraine Cooperating with Scientists from Poland

Tytuł projektu: Policy communication, tools and effects during the war. The case of Ukraine and Poland.

 

Jednostka finansująca: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

 

Jednostka realizująca: Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

 

Kwota finansowania: 268 800 zł

 

Okres realizacji: 1/06/2023-30/11/2024

kierunek www sp1

Wykonawczynie

  • dr hab. Magdalena Szyszko, prof. UWSB Merito, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Poznań, Polska
  • dr Olena Motuzka, Narodowa Akademia Statystyki, Rachunkowości i Audytu, Kijów, Ukraina

Cel projektu

Identyfikacja i ocena zmian polityki pieniężnej w kontekście narzędzi komunikacji i krótkookresowych efektów polityki podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę z uwzględnieniem doświadczeń Narodowego Banku Ukrainy i Narodowego Banku Polski.

Efekty projektu

  • Publikacje naukowe
  • Case study z zakresu polityki pieniężnej
  • Cykl filmów wideo o charakterze popularnonaukowym i edukacyjnym
  • Raport popularnonaukowy