Publikacje

2023

 

 1. Błaszak M., (2023). Budżet obywatelski a zrównoważony rozwój miast, CeDeWu, ISBN 978-83-8102-645-1 https://cedewu.pl/Budzet-obywatelski-a-zrownowazony-rozwoj-miast-p3441 

 1. Błaszak M., (2023). Budżet obywatelski w świetle rozważań nad partycypacją obywatelską, Samorząd Terytorialny, nr 7-8, s. 56-100,  

 1. Groffik D., Fromel K., Ziemba M., Mitas J., (2023). Trends in physical activity in adolescents participating and not participating in organized team or individual physical activity, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, , DOI: 10.26444/aaem/162040 

 1. Jankiewicz S., Sobków R., (2023). Primary Preconditions of Benefits from the Construction of Nuclear Power Plants in Poland, European Research Studies Journal, University of Piraeus, International Strategic Management Association, vol. XXVI, nr 1, s. 313-323, DOI: 10.35808/ersj/3113 

 1. Jankiewicz S., Sobków R., Wojcieszak Ł., (2023). Related Statistical Anomalies in the Determination of Royalty Rates – Comments on the Problem, European Research Studies Journal, University of Piraeus, International Strategic Management Association, vol. XXVI, nr 1, s. 586-594, DOI: 10.35808/ersj/3131 

 1. Kraczla M., (2023). Ego States in E. Berne’s Transactional Analysis and the Dominant Ways Managers Use to Solve Conflicts, European Research Studies Journal, University of Piraeus, International Strategic Management Association, nr XXVI, s.280-312, DOI: 10.35808/ersj/3112 

 1. Krawczyk-Sokołowska I., Caputa W., (2023). Awareness of network security and customer value – The company and customer perspective, Technological Forecasting and Social Change, vol. 190, Numer artykułu: 122430, DOI: 10.1016/j.techfore.2023.122430 

 1. Kurc-Lisiecka A., Lisiecki A., (2023). Doskonalenie procesu produkcji katalizatorów – studium przypadku, W: Inżynieria Zarządzania : cyfryzacja produkcji : aktualności badawcze 5 / Knosala R. (red.), vol. 5, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, ISBN 978-83-208-2561-9, s. 403-412, 

 1. Kurc-Lisiecka A., Lisiecki A., (2023). Wpływ obróbki cieplnej na własności mechaniczne ciśnieniowych zbiorników wody , W: Inżynieria Zarządzania : cyfryzacja produkcji : aktualności badawcze 5 / Knosala R. (red.), vol. 5, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, ISBN 978-83-208-2561-9, s. 289-305, 

 1. Kurc-Lisiecka A., (2023). Influence of cold rolling process on microstructure and  mechanical properties of AISI 304 steel, International Journal of Modern Manufacturing Technologies, vol. 15, nr 1, s. 7-17, DOI:10.54684/ijmmt.2023.15.1.7 

 1. Lisiecki A., Zadroga L., Kurc-Lisiecka A., Grobelski T., (2023). Badanie typu spawanych butli gazowych na zgodność z dyrektywą 2010/35/EU oraz wymaganiami normy EN 1442, W: Inżynieria Zarządzania : cyfryzacja produkcji : aktualności badawcze 5 / Knosala R. (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, ISBN 978-83-208-2561-9, s. 413-422, 

 1. Lisiecki A., Zadroga L., Kurc-Lisiecka A., Kominek J., (2023). Certyfikacja systemu zapewnienia jakości wytwórcy stalowych rur spawanych na zgodność z dyrektywą 2014/68/EU oraz wymaganiami normy PN-EN 764-5, W: Inżynieria Zarządzania : cyfryzacja produkcji : aktualności badawcze 5 / Knosala R. (red.), vol. 5, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, ISBN 978-83-208-2561-9, s. 423-431, 

 1. Lisiecki A., Kurc-Lisiecka A., (2023). Laser Cladding of NiCrBSi/WC + W2C Composite Coatings, Coatings, vol. 13, nr 3, s. 576, DOI:10.3390/coatings13030576 

 1. Lisiecki A., Kurc-Lisiecka A., Pakieła W., Topolska S., (2023). Microstructure and properties of laser-welded butt joints of X2CRTINB18 steel, International Journal of Modern Manufacturing Technologies, vol. 15, nr 1, s. 25-33, DOI:10.54684/ijmmt.2023.15.1.25 

 1. Mielnik J., (2023). Microsoft Windows Server 2022. Kurs video. Active Directory , Wydawnictwo Naukowe Helion, ISBN 9788328390133, https://helion.pl/kurs/microsoft-windows-server-2022-kurs-video-active-directory-jacek-mielnik,vws221.htm#format/wv  

 1. Milewski D., Milewska B., (2023). Efficiency of the Consumption of Energy in the Road Transport of Goods in the Context of the Energy Crisis, Energies, vol. 16, nr 3, Numer artykułu: 1257, DOI:10.3390/en16031257

 1. Nowacki M., Stasiak A., (2023). Identification of Memorable Game Experiences: Analysis of Escape Rooms Visitors’ Experiences, Games and Culture, DOI: 10.1177/15554120231190648 

 1. Rutkowska A., Szyszko M., Pietrzak M. B., (2023). When all we have is not enough: a search for the optimal method of quantifying inflation expectations, Ekonomska Istrazivanja-Economic Research, vol. 36, nr 1, s. 977-996, DOI: 10.1080/1331677X.2022.2081231 

 1. Rymarczyk J., (2023). The shift of the foreign direct investments paradigm impacted by the Fourth Industrial Revolution, International Entrepreneurship Review, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, vol. 9, nr 2, s. 19-34, DOI: 10.15678/IER.2023.0902.02 

 1. Springer A., Oleksa-Marewska K., Basińska-Zych A., Werner I., Białowąs S., (2023). Occupational burnout and chronic fatigue in the work of academic teachers-moderating role of selected health behaviours, PLoS ONE, vol. 18, nr 1, Numer artykułu: 280080, DOI:10.1371/journal.pone.0280080 

 1. Szwarc A., (2023). Die Verdienste von Jan C. Joerden auf dem Gebiet der Zusammenarbeit mit der Adam-Mickiewicz-Universitat in Posen, W: Liberalitat und Verantwortung Festschrift fur Jan C. Joerden zum 70. Geburtstag / Hilgendorf Eric[i in.](red.), Duncker & Humblot Verlag, ISBN 978-3-428-18423-1, s. 867-872, 

 1. Szwarc A., (2023). Laudatio, W: 40 Jahre deutsches und internationales Sportrecht - Rückblick und Ausblick / Steiner Udo (red.), Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG, ISBN 978-3-415-07415-6, s. 13-16, https://www.boorberg.de/9783415074156# 

 1. Szwarc A., (2023). Prawo karne i prawo sportowe łączące moje współdziałanie z Jubilatem, W: Prawo karne gospodarcze : księga jubileuszowa profesora Zbigniewa Ćwiąkalskiego / Kardas P., Małecki M., Wróbel W. (red.), Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, ISBN 978-83-963398-3-6, s. 515-520, 

 1. Szwarc A., (2023). Wyzwania prawne związane z pandemią SARS-CoV-2 oraz chorobą COVID-19, W: Między prawem a polityką : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Hannie Suchockiej, / Kaniewska B., Wallas T., Urbaniak K. (red.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, ISBN 978-83-66740-76-1, s. 769-775, 

 1. Walczak K., Cellary W., (2023). Challenges for higher education in the era of widespread access to generative AI, Economics and Business Review, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, vol. 9, nr 2, s. 71-100, DOI: 10.18559/ebr.2023.2.743 

 

2022

 

 1. Adamczewski P., (2022). Wektory zagrożeń realizacji transformacji cyfrowej w polskich inteligentnych przedsiębiorstwach, W: Przedsiębiorstwa w procesie zmian / Paszkowski J. (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-67185-09-7, s. 93-110, 

 1. Banasik M., (2022). Ochrona klienta indywidualnego na rynku finansowym w Polsce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, vol. 98, nr 3, s. 59-77, https://www.wydawnictwo.merito.pl/sites/wydawnictwo.merito.pl/files/czasopisma-tresc/ZN_98_0.pdf 

 1. Bartuś A., (red.) (2022). Co warto, co się opłaca. Sprawiedliwi i kolaboranci, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ISBN 978-83-8084-663-0, [978-83-64554-51-3], http://www.oipc.pl/Sprawiedliwi-i-kolaboranci-396.html 

 1. Bartuś A., (2022). Kościół katolicki w Rwandzie i jego postawa podczas ludobójstwa, W: Co warto, co się opłaca. Sprawiedliwi i kolaboranci / Bartuś A., (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ISBN 978-83-8084-663-0, s. 301-327, http://www.oipc.pl/Sprawiedliwi-i-kolaboranci-396.html 

 1. Bator M., (2022).Noun Phrase Modification in Medieval Cooking Instructions – Revisited, W: Medieval English Syntax : Studies in Honor of Michiko Ogura / Toswell M. J., Taro I., (red.), Peter Lang Publishing Group, ISBN 9783631868959, s. 29-44, 

 1. Bator M., Dębski W., (2022). Dublowózek, mostek and kik - on the English influence in the area of Polish snooker terminology, Linguistica Silesiana, vol. 43, s. 257-283, DOI: 10.24425/linsi.2022.141227

 1. Bednarek J., (2022). GAME JAM – metodický návrh, W: GAME JAM jako nová didaktická metóda / Stefańczyk J., Osuchowski W. (red.), Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISBN 978-83-965294-5-9, s. 41-68, https://us.edu.pl/wydzial/wsne/wp-content/uploads/sites/20/Bez-kategorii/GAME-JAM-PL-net.pdf 

 1. Bednarek J., (2022). O pieczy nad bezpieczeństwem, czyli o powinnościach pedagoga cywilizacji cyfrowej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. HUMANITAS Pedagogika i Psychologia, vol. 24, s. 33-46, DOI:10.5604/01.3001.0016.1011

 1. Bernaciak A., Yamin M. Z., Rustom R., Bernaciak A., Janicka M., (2022). Environmental awareness of Polish and Arab Students: cross-cultural comparative study, Ekonomia i Środowisko, vol. 82, nr 3, s. 312-325, DOI: 10.34659/eis.2022.82.3.499 

 1. Brzezińska M., Cromarty E., (2022). Emergency Remote Teaching in the University Context: Responding to Social and Emotional Needs During a Sudden Transition Online, W: Social Computing and Social Media: Applications in Education and Commerce / Meiselwitz G., (red.), Springer, ISBN 9783031050633, s. 30-47, DOI: 10.1007/978-3-031-05064-0_3 

 1. Brzezińska M., (2022). Global Skills in the Global Pandemic: How to Create an Effective Bichronous Learning Experience During an Emergency Shift to Remote Instruction, W: Learning with Technologies and Technologies in Learning : Experience, Trends and Challenges in Higher Education / Auer M. E., Pester A., May D. (red.), Springer, ISBN 9783031042850, s. 679-706, DOI:10.1007/978-3-031-04286-7_32

 1. Caputa W., Ishchuk S., Sozanskyy L., (2022). Mechanical engineering of Ukraine and Poland in the conditions of global economic changes , Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISBN 9788379864171, 

 1. Cellary W., (2022). Dokumenty cyfrowe podstawą funkcjonowania instytucji państwa, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, vol. 96, nr 1, s. 40-44, 

 1. Chomać-Pierzecka E., Kokiel A., Rogozińska‐Mitrut J., Sobczak A., Soboń D., Stasiak J., (2022). Analysis and Evaluation of the Photovoltaic market in Poland and the Baltic States , Energies, vol. 15, nr 2, Numer artykułu: 669, DOI:10.3390/en15020669

 1. Chomać-Pierzecka E., Kokiel A., Rogozińska-Mitrut J., Sobczak A., Soboń D., Stasiak J., (2022). Hydropower in the Energy Market in Poland and the Baltic States in the Light of the Challenges of Sustainable Development-An Overview of the Current State and Development Potential, Energies, vol. 15, nr 19, Numer artykułu: 7427, DOI:10.3390/en15197427

 1. Chouaibi S., Festa G., Quaglia R., Rossi M., (2022). The risky impact of digital transformation on organizational performance – evidence from Tunisia, Technological Forecasting and Social Change, vol. 178, Numer artykułu: 121571, DOI:10.1016/j.techfore.2022.121571

 1. Chrobak G., (2022). Analiza regresji marży zysku brutto wybranych spółek GPW w obliczu III fali pandemii COVID-19, W: Medyczne, prawne i społeczne aspekty pandemii COVID-19 / Janiszewska M. (red.), Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., ISBN 978-83-67104-30-2, s. 29-40, 

 1. Civitillo R., Festa G., Priporas C-V., Rossi M., (2022). Intellectual capital in nonprofit organizations: a focus on social capital as a marketing enabler, International Marketing Review, vol. 39, nr 5, s. 1052-1068, DOI:10.1108/imr-01-2021-0029

 1. Fedyk W., Sołtysik M., Bagińska J., Ziemba M., Kołodziej M., Borzyszkowski J., (2022). Changes in DMO’s Orientation and Tools to Support Organizations in the Era of the COVID-19 Pandemic, Sustainability, vol. 14, nr 18, Numer artykułu: 11611, DOI:10.3390/su141811611

 1. Fedyk W., Sołtysik M., Bagińska J., Ziemba M., Kołodziej M., Borzyszkowski J., (2022). How Did the COVID-19 Pandemic Affect Functional Relationships in Activities between Members in a Tourism Organization? A Case Study of Regional Tourism Organizations in Poland, Sustainability, vol. 14, nr 19, Numer artykułu: 12671, DOI:10.3390/su141912671

 1. Festa G., Elbahri S., Cuomo M. T., Ossorio M., Rossi M., (2022). FinTech ecosystem as influencer of young entrepreneurial intentions: empirical findings from Tunisia, Journal of Intellectual Capital, vol. 24, nr 1, s. 205-226, DOI:10.1108/jic-08-2021-0220

 1. Filina-Dawidowicz L., Cernova-Bickova A., Możdrzeń D., Semenov I., Wiktorowska-Jasik A., Bickovs D., Organization of Cargo Traffic Using Ferry Connections, Periodica Polytechnica Transportation Engineering, Budapesti Muszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem/Budapest University of Technology and Economics, vol. 50, nr 3, s. 279-284, DOI:10.3311/pptr.15498

 1. Flejterski S., Zioło M., (2022). Od transportu do finansów. Dorobek naukowy Profesora Adama Szewczuka, W: Szczecin jako ośrodek myśli ekonomicznej transportu - dorobek 75-lecia / Kwarciński T., Kłos-Adamkiewicz Z. (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISBN 978-83-7972-571-7, s. 43-57, 

 1. Flejterski S., (2022). Odporność finansowa senioralnych gospodarstw domowych w erze radykalnej niepewności, W: Finanse osobiste / Waliszewski K. (red.), Polska Akademia Nauk, ISBN 978-83-66847-27-9, s. 275-288, 

 1. Gądek-Hawlena T., Wróbel M., (2022). Bezpieczeństwo w transporcie drogowym: wczoraj, dzisiaj i jutro, W: Logistyka wczoraj, dziś i jutro. Kierunki zmian, innowacje i perspektywy rozwoju sektora transportu i logistyki / Roman M., Domagała J., Górecka A. (red.), Wydawnictwo SGGW, ISBN 9788382371093 , s. 56-68, 

 1. Gądek-Hawlena T., Kobryń J., (2022). Jakość zdalnej edukacji na kierunkach inżynierskich. Studium przypadku, W: Wybrane zagadnienia cyfryzacji działalności gospodarczej, społecznej i edukacyjnej / Gądek-Hawlena T., Kobryń J., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, ISBN 9788396629111, s. 214-236, DOI:10.13166/zar/lyak5866

 1. Golec M., (2022). Współczesne instytucje i usługi bankowe w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ISBN 978-83-7205-380-0, https://www.wydawnictwo.merito.pl/node/592 

 1. Grishkevich A., (2022). Combinatorial algorithm of enumeration the failure states of complex systems, Przegląd Elektrotechniczny, Sigma NOT, vol. 98, nr 12, s. 302-304, DOI:10.15199/48.2022.12.69

 1. Groffik D., Frömel K., Ziemba M., Mitáš J., Seniow-Chmiel S., (2022). Organized physical activity of secondary school students and university sports science students, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, Instytut Medycyny Wsi (Lublin), DOI:10.26444/aaem/150011

 1. Haddoud M. Y., Onjewu A-K. E., Nowiński W., Alammari K., (2022). Assessing the role of entrepreneurship education in regulating emotions and fostering implementation intention: evidence from Nigerian universities, Studies in Higher Education, vol. 47, nr 2, s. 450-468, DOI:10.1080/03075079.2020.1758652

 1. Jabłoński A., Jabłoński M., (2022). Digital Safety in Railway Transport - Aspects of Management and Technology, Springer Nature Publishing House , Springer Series in Reliability Engineering, Springer, ISBN 9783030961329, [978-3-030-96133-6], .DOI:10.1007/978-3-030-96133-6

 1. Jabłoński A., Jabłoński M., (2022). Dynamizacja implementacji mechanizmów zarządzania bezpieczeństwem cyfrowym w transporcie kolejowym - potrzeby mitygacji potencjalnej eskalacji cyfrowych zagrożeń w ruchu kolejowym, W: Magazyn Kultury Bezpieczeństwa, Urząd Transportu Kolejowego, ISBN 9788365709882, s. 224-236, 

 1. Jabłoński A., Jabłoński M., (2022). Intelligent Digital Transformation in Modern Socio-Technical Systems – A Sustainable Approach, W: Intelligent Systems in Digital Transformation / Kahrman C., Haktanir E. (red.), Springer International Publishing, ISBN 9783031165979, s. 55-73, 

 1. Jabłoński A., Jabłoński M., Krüger Dirk-U., Bocci V. E., (2022). Report on the Workshop of the European Network of Railway Clusters ERCI from the perspective of safety in EU rail traffic, Marina di Carrara, Tuscany, 20–22 June 2022. Workshop topic: Strengthening European value chains for industrial companies, Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, nr 2, Numer artykułu: 11, s. 155-159, DOI:10.48269/2451-0718-btip-2022-2-011

 1. Jabłoński M., Jabłoński A., (2022).Digital ecological business models of enterprises created by energy clusters, W: Proceedings of the 7th International Conference on New Business Models: Sustainable Business Model Challenges: Economic Recovery and Digital Transformation / Michelini L. (red.), LUMSA University, ISBN 979-12-210-1188-3, s. 661-682, 

 1. Jabłoński M., Jabłoński A., (2022). Modele kształtowania bezpieczeństwa ruchu kolejowego, W: Zrównoważony rozwój, systemy informacyjne i zarządzanie bezpieczeństwem w perspektywie długoterminowej przedsiębiorstw / Chodyński A., Fatuła D., Leśniewski M. A. (red.), Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ISBN 978-83-66007-93-2 , s. 251-272, 

 1. Janik B., (2022). Inwestycje społecznie odpowiedzialne. Typologia krajów europejskich, Wydawnictwo C.H. Beck, ISBN 978-83-8158-492-0, 

 1. Janik B., Bartkowiak M., (2022). Are sustainable investments profitable for investors in Central and Eastern European Countries (CEECs)?, Finance Research Letters, vol. 44, Numer artykułu: 102102, DOI:10.1016/j.frl.2021.102102

 1. Janik B., Płuciennik P., (2022). Volatility and tail dependence between sustainable stock indices during the COVID-19 pandemic, Ekonomia i Prawo, vol. 21, nr 4, s. 693-710, DOI:10.12775/EiP.2022.037

 1. Kaczmarek A., Linkiewicz A., Makowski Ł., (2022). Personal brand building: The case of Nicole Sochacki-Wójcicka, MD, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, vol. 97, nr 2, s. 95-108, DOI:10.5604/01.3001.0016.2115

 1. Kostorz K., Zwierzchowska A., Ziemba M., (2022). Effects of the COVID-19 Pandemic on the Perception of Inclusion in School Education and Physical Activity Among Polish Students, Frontiers in Psychology, vol. 13, DOI:10.3389/fpsyg.2022.880791

 1. Kozłowski A., Bernaciak A., (2022). Participatory Budgeting in Poland, W: International Trends in Participatory Budgeting : Between Trivial Pursuits and Best Practices / De Vries M. S. , Nemec J., Špaček D. (red.), Springer, ISBN 9783030799298, s. 163-185, DOI:10.1007/978-3-030-79930-4_9

 1. Kraczla M., (2022). The personality maturity of managers and their effectiveness in performing their role, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, nr 158, s. 295-315, DOI:10.29119/1641-3466.2022.158.20

 1. Krysieniel K., (2022). Bośnia i Hercegowina, W: Organy stojące na straży uczciwości procesu wyborczego w kontekście zapobiegania przestępczości, jej przyczynom i uwarunkowaniom na tle prawnoporównawczym. Tom I / Maksymiuk M., Pastuszko G. (red.), Wydawnictwo SWWS, ISBN 978-83-66454-54-5, s. 61-98, 

 1. Krysieniel K., (2022). Republika Chorwacji, W: Organy stojące na straży uczciwości procesu wyborczego w kontekście zapobiegania przestępczości, jej przyczynom i uwarunkowaniom na tle prawnoporównawczym. Tom I / Maksymiuk M., Pastuszko G. (red.), Wydawnictwo SWWS, ISBN 978-83-66454-54-5, s. 99-131, 

 1. Kurc-Lisiecka A., (2022). Badania ultradźwiękowe złączy spawanych za pomocą głowicy wieloprzetwornikowej, W: Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych : Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa, Brenna, 21-23 czerwca 2022 r. Praca zbiorowa / Górka J. (red.), Polska Akademia Nauk, ISBN 9788363605537, s. 91-100, 

 1. Kurc-Lisiecka A., (2022). Spawanie hybrydowe stali konstrukcyjnej S355, W: Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych, Politechnika Śląska, ISBN 9788363605537, s. 101-110, 

 1. Kurc-Lisiecka A., (2022). MORPHOLOGICAL DETAILS OF STRAIN-INDUCED MARTENSITE IN COLD-ROLLED Cr – Ni STEEL, International Journal of Modern Manufacturing Technologies, vol. XIV, nr 3, s. 112-123, DOI:10.54684/ijmmt.2022.14.3.112

 1. Kurc-Lisiecka A., Lisiecki A., (2022). Spawanie laserowe stali o wysokiej wytrzymałości S960QL , Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, nr 3, s. 22-29, 

 1. Lisiecki A., Kurc-Lisiecka A., Topolska S., (2022). CORROSION RESISTANCE OF LASER WELDED SHEETS OF STAINLESS STEEL 316L, International Journal of Modern Manufacturing Technologies, vol. XIV, nr 3, s. 171-175, DOI:10.54684/ijmmt.2022.14.3.171

 1. Łukaszewicz M., (2022). Polskie place budowy za granicą. Wybrane problemy z międzynarodowego opodatkowania dochodów i VAT-u, W:  Wpływ otoczenia międzynarodowego na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce / Baszyński A., Kamiński R. (red.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu, ISBN 9788396321725, s. 307-320, 

 1. Łyczkowska-Hanćkowiak A., Wójcicka-Wójtowicz A., (2022). The Impact of COVID19 Lockdown on Imprecision Measure of TrOFNs Portfolio Analysis, W: 40th International Conference Mathematical Methods in Economics 2022 / Vojáčková H. (red.), College of Polytechnics Jihlava, ISBN 978-80-88064-62-6, s. 223-228, 

 1. Majewski S., Mentel G., Dylewski M., Salahodjaev R., (2022). Renewable energy, agriculture and CO2 emissions : empirical evidence from the middle-income countries, Frontiers in Energy Research, Frontiers Media S.A., DOI:10.3389/fenrg.2022.921166

 1. Makowski Ł., Ilnicka W., (2022). Corporate social responsibility: A case study of selected clothing companies, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, vol. 96, nr 1, s. 71-88, DOI:10.5604/013001.0016.0360

 1. Makowski Ł., Tyrała S., Orwat A., (2022). Trends and sales models in e-commerce: Examples of best practices, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, vol. 96, nr 1, s. 89-105, DOI:10.5604/013001.0016.0361

 1. Mentel G., Tarczyński W., Dylewski M., Salahodjaev R., (2022). Does Renewable Energy Sector Affect Industrialization-CO2 Emissions Nexus in Europe and Central Asia?, Energies, vol. 15, nr 16, Numer artykułu: 5877, DOI:10.3390/en15165877

 1. Michalski K. M., Gądek-Hawlena T., Wróbel M., (2022). Trust of Traffic Participants in Modern Telematics Solutions in Transport , W: Trust and Digital Business / Paliszkiewicz J., Chen K., Launer M. (red.), Routledge, ISBN 9781003266525, 

 1. Mielnik J., (2022). Microsoft Windows Server 2019. Kurs video. Zaawansowane administrowanie siecią, Wydawnictwo Naukowe Helion, ISBN 978-83-283-8430-9, 

 1. Milewska B., MiIewski D., (2022). Implications of Increasing Fuel Costs for Supply Chain Strategy, Energies, vol. 15, nr 19, Numer artykułu: 6934, DOI:10.3390/en15196934

 1. Milewska B., (2022). The Impact of Instability in the Business Environment on the Competitiveness of Enterprises Using the Example of the Apparel Industry, Energy, Sustainability and Society, Springer Science + Business Media, vol. 14, nr 22, Numer artykułu: 14673, DOI:10.3390/su142214673

 1. Milewska B., (2022). The Impact of the COVID-19 Pandemic on Supply Chains in the Example of Polish Clothing Companies in the Context of Sustainable Development, Sustainability, vol. 14, nr 3, Numer artykułu: 1899, DOI:10.3390/su14031899

 1. Mukayev D., Shalbolova U., Tanaś J., (2022). HOUSING AFFORDABILITY ANALYSIS IN KAZAKHSTAN BASED ON D-HAQ MODEL, Journal of International Studies, Centre of Sociological Research - Ukraina, vol. 15, nr 4, s. 28-42, DOI:10.14254/2071-8330.2022/15-4/2

 1. Nowacki M., Nurkowska M., (2022). Crisis Management in Restaurants: The Case of Polish Restaurants during the COVID-19 Pandemic, Sustainability, vol. 14, nr 21, Numer artykułu: 14631, DOI:10.3390/su142114631

 1. Nowacki M., Kowalczyk-Anioł J., (2022). Experiencing islands: is sustainability reported in tourists’ online reviews?, Journal of Ecotourism, Taylor & Francis, vol. 21, nr 4, s. 1-21, DOI:10.1080/14724049.2022.2041648

 1. Nowiński W., Rymarczyk J., Starzyk K. (red.), (2022). COVID 19. Implications for the economy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ISBN 978-83-7205-374-9, 

 1. Oleksa-Marewska K., Tokar J., (2022). Facing the Post-Pandemic Challenges: The Role of Leadership Effectiveness in Shaping the Affective Well-Being of Healthcare Providers Working in a Hybrid Work Mode, International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 19, nr 21, Numer artykułu: 14388, DOI:10.3390/ijerph192114388

 1. Oleksa-Marewska K., Tokar J., (2022). The Impact of E-Leadership Effectiveness on Turnover Intentions of Remote Employees, European Research Studies Journal, University of Piraeus, International Strategic Management Association, vol. XXV, nr 4, s. 381-403, 

 1. Onjewu A.-K. E., Haddoud M., Tony-Okeke U., Nowiński W., (2022). Dissecting the effect of family business exposure on entrepreneurial implementation intention, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, vol. 28, nr 6, s. 1438-1462, 

 1. Orczyk J., Woźniak M., (2022). The Ins and Outs of the Labour Market, W: Three Decades of Polish Socio-Economic Transformations: Geographical Perspectives / Churski P., Kaczmarek T. (red.), Springer, ISBN 9783031061073, s. 467-486, 

 1. Orczyk J., (2022). Przyszłość pracy w warunkach globalizacji – jej społeczne uwarunkowania – przypadek Polski, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, vol. 96, nr 1, s. 82-87, 

 1. Piasecki K., Łyczkowska-Hanćkowiak A., (2022). Heikin-Ashi Technique with Use of Oriented Fuzzy Numbers, W: Uncertainty and Imprecision in Decision Making and Decision Support: New Advances, Challenges, and Perspectives / Atanassov K. [i in.](red.), Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 338, Springer, ISBN 9783030959289, s. 60-71, DOI:10.1007/978-3-030-95929-6_5

 1. Pierścieniak A., Krawczyk-Sokolowska I., Caputa W., (2022). Micro-foundations of environmental entrepreneurship resistance in SMEs, International Entrepreneurship and Management Journal, vol. 19, s. 71-95, DOI:10.1007/s11365-022-00807-4

 1. Płuciennik P., Janik B., (2022). The influence of Covid-19 pandemic od sustainable stock indices - the Markov switching approach, Economic and Social Development - Book of proceedings, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, s. 63-70, 

 1. Poczta J., Styperek J., (2022). The development of sport and tourism in the Międzychód County and the concept of the European Green Deal, Journal of Education, Health and Sport, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, vol. 12, nr 8, s. 383-392, DOI:10.12775/jehs.2022.12.08.040

 1. Postula M., Flejterski S., (2022). Banks Ownership and Development Indicators Prior to the COVID-19 Pandemic. A Comparative Study, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, vol. 56, nr 4, s. 23-39, 

 1. Przybylska-Kapuścińska W., Szambelańczyk J., (2022). Refleksje na tle analizy tekstów konkursowych dotyczących systemu finansowego w Polsce w warunkach pandemii COVID-19, W: System finansowy w Polsce w obliczu kryzysu pandemicznego / Banaszewska M. [i in.](red.), CeDeWu, ISBN 978-83-8102-623-9, s. 265-277, 

 1. Rossi M., Chouaibi J., Graziano D., Festa G., (2022). Corporate venture capitalists as entrepreneurial knowledge accelerators in global innovation ecosystems, Journal of Business Research, vol. 142, s. 512-523, DOI:10.1016/j.jbusres.2022.01.003

 1. Roszkowska E., Wachowicz T., Filipowicz-Chomko M., Łyczkowska-Hanćkowiak A., (2022). The Extended Linguistic Hellwig’s Methods Based on Oriented Fuzzy Numbers and Their Application to the Evaluation of Negotiation Offers, Entropy, MDPIAG, vol. 24, nr 11, Numer artykułu: 1617, DOI:10.3390/e24111617

 1. Rutkowska A., Szyszko M., (2022). New DTW Windows Type for Forward- and Backward-Lookingness Examination. Application for Inflation Expectation, Computational Economics, vol. 59, s. 701-718, DOI:10.1007/s10614-021-10103-y

 1. Rymarczyk J., (2022). Blockchain technology in health care – lessons and implications from the COVID-19 pandemic, W: COVID 19. Implications for the economy / Nowiński W., Rymarczyk J., Starzyk K. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ISBN 978-83-7205-374-9, s. 77-91, DOI:10.58683/9788372053749.04

 1. Rymarczyk J., (2022). The Change in the Traditional Paradigm of Production under the Influence of Industrial Revolution 4.0, Businesses, MDPI AG, vol. 2, nr 2, s. 188-200, DOI:10.3390/businesses2020013

 1. Rymarczyk J., (2022). The Impact of Industrial Revolution 4.0 and the COVID-19 Pandemic on the Corporate Marketing, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, vol. 56, nr 2, s. 97-111, 

 1. Rymarczyk J., (2022). Transformation of Transnational Corporations’ Supply Chains as a Result of the Fourth Industrial Revolution and the COVID-19 Pandemic, Sustainability, vol. 14, nr 9, Numer artykułu: 5518, DOI:10.3390/su14095518

 1. Semenov I., Jacyna M., (2022). The synthesis model as a planning tool for effective supply chains resistant to adverse events, Eksploatacja i Niezawodność, Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, vol. 24, nr 1, s. 140-152, DOI:10.17531/ein.2022.1.16

 1. Semenov I., Rosochacki W., Filina-Dawidowicz L., (2022). Logistics challenges and opportunities of automotive industry against the background of COVID-19 In Poland: an analytical research, W: Proceedings of the 40th International Business Information Management Association (IBIMA), 23-24 November 2022, Seville, Spain : Business Success and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development During Global Crisis / Soliman K. S. (red.), ISBN 979-8-9867719-0-8, s. 505-515, 

 1. Sobczak A., Chomać-Pierzecka E., Kokiel A., Różycka M., Stasiak J., Soboń D., (2022). Economic Conditions of Using Biodegradable Waste for Biogas Production, Using the Example of Poland and Germany, Energies, vol. 15, nr 14, Numer artykułu: 5239, DOI:10.3390/en15145239

 1. Starzyk K., (2022). China-United States Trade in the Long Term. Implications for the World Economy, W: COVID 19 - Implications for the economy / Nowiński W., Rymarczyk J., Starzyk K. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ISBN 978-83-7205-374-9, s. 155-174, DOI:10.58683/9788372053749.08

 1. Starzyk K., (2022). Międzynarodowa nierównowaga płatnicza w świetle handlu Chiny - Stany Zjednoczone, Wydawnictwo Naukowe Semper, ISBN 978-83-7507-267-9, 

 1. Szewczyk P., (2022). Blockchain based waste management, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, vol. 163, s. 563-572, DOI:10.29119/1641-3466.2022.163.35

 1. Szyszko M., Rutkowska A., Kliber A., (2022). Do words affect expectations? The effect of central banks communication on consumer inflation expectations, Quarterly Review of Economics and Finance, Elsevier BV, vol. 86, s. 221-229, DOI:10.1016/j.qref.2022.07.009

 1. Szyszko M., Rutkowska A., (2022). Do words transform into actions? The consistency of central banks? communications and decisions, Equilibrium, vol. 17, nr 1, s. 31-49, DOI:10.24136/eq.2022.002

 1. Wiercioch M., Buk H., (2022). Wpływ pandemii COVID-19 na poziom wykluczenia finansowego mieszkańców południowo-wschodniego regionu Polski, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, vol. 3/2022, nr 71, s. 80-95, 

 1. Wojtyla E., (2022). Pomoc Unii Europejskiej dla Maroka, W: Poznańska Szkoła Ekonomii Rozwoju : w poszukiwaniu dróg wyjścia z niedorozwoju gospodarczego / Deszczyński P. (red.), Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ISBN 978-83-7654-470-0, s. 177-194, 

 

2021

 

 1. Adamczewski P., (2021). Determinanty informatyczno-organizacyjnego ekosystemu przedsiębiorstw inteligentnych, W: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania / Nesterak J., Wodecka-Hyjek A. (red.), Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, ISBN 9788361597766, s. 55-66, 

 1. Adamczewski P., (2021). The AI-solutions in Intelligent Organizations - Study of the Polish SMEs, W: Information Technology for Practice 2021 (IT4P-2021) / Ministr J. (red.), VSB - Technical University of Ostrava, ISBN 978-80-248-4562-3, s. 4-12,  

 1. Adamczewski P., (2021). Wielkopolskie przedsiębiorstwa w czasach transformacji cyfrowej – próba syntezy, W: Współczesne trendy w zarządzaniu / Mazur M. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej (AEH), ISBN 978-83-66552-39-5, s. 407-426, 

 1. Amouri A., Festa G., Shams S.M. R., Sakka G., Rossi M., (2021). Technological propensity, financial constraints, and entrepreneurial limits in young entrepreneurs’ social business enterprises: The tunisian experience, Technological Forecasting and Social Change, vol. 173, Numer artykułu: 121126, DOI:10.1016/j.techfore.2021.121126

 1. Babets I., Caputa W., (2021). The impact of the shadow sector of transport services on the economic development of Ukraine’s regions, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, vol. 93, nr 2, s. 103-115, DOI:10.5604/01.3001.0015.5915

 1. Bakhov I., Grachera I., Polishchuk G., Tsukanova N., Kokiel A., (2021). TRANSLATION AS ASPECJAL TYPE OF MULTICULTURAL  AND INTERLINGUAL COMMUNICATION, AD ALTA-Journal of Interdisciplinary Research, vol. 11, nr 2, s. 84-89, 

 1. Barczyk K., (2021). Ujawnienia wpływu pandemii COVID-19 na działalność spółek publicznych w sprawozdaniach finansowych, W: Zrównoważony rozwój w zarządzaniu i finansach. Perspektywa COVID-19 / Caputa W., Melnyk M. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ISBN 9788372053718, s. 233-244, 

 1. Barczyk K., (2021). Utrata wartości w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek giełdowych w latach 2019–2020, W: Przedsiębiorczość w dobie kryzysu COVID-19. Lekcja na przyszłość / Barwińska-Małajowicz A., Grzebyk M. (red.), Wydawnictwo SIZ, ISBN 978-83-65766-74-8, s. 115-131, 

 1. Bartuś A. (red.), (2021). Odpowiedzialność biernych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ISBN 9788380847453, 

 1. Bartuś A., (2021. Przyczyny bierności wobec zła. Wiedza jest kluczem, ale suche fakty nie czynią aktywnym. Wnioski z badań (2016–2019), W: Odpowiedzialność biernych / Bartuś A. (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ISBN 9788380847453, s. 325-343, 

 1. Basińska-Zych A., Springer A., (2021). Organizational and Individual Outcomes of Health Promotion Strategies—A Review of Empirical Research, International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 18, nr 2, Numer artykułu: 383, DOI:10.3390/ijerph18020383

 1. Bator M., (2021). Lexical fixedness within the field of Life Sciences in Late Modern English, W: “All families and genera” Exploring the Corpus of English Life Sciences Texts / Moskowich I., Lareo I., Camina G. (red.), John Benjamins Publishing Company, ISBN 9789027209245, s. 115-132, 

 1. Bąk I., Spoz A., Zioło M., Dylewski M., (2021). Dynamic Analysis of the Similarity of Objects in Research on the Use of Renewable Energy Resources in European Union Countries, Energies, vol. 14, nr 13, Numer artykułu: 3952, DOI:10.3390/en14133952

 1. Bednarek J., (2021). Stres dzieci objętych edukacją włączającą, W: Dziecko w sytuacjach stresowych (red.), Adam Mickiewicz University Press, ISBN 9788323238485, s. 109-136, 

 1. Bernaciak A., Halaburda M., Bernaciak A., (2021). The Construction Industry as the Subject of Implementing Corporate Social Responsibility (the Case of Poland), Sustainability, vol. 13, nr 17, Numer artykułu: 9728, DOI:10.3390/su13179728

 1. Bernaciak A., Bernaciak A., Janicka M., (2021). The Field of study as a factor differentiating students’ level of environmental awareness, Ekonomia i Środowisko, vol. 77, nr 2, s. 144-161, DOI:10.34659/2021/2/17

 1. Boguszewicz-Kreft M., Springer A., Kuczamer-Kłopotowska S., Pac-Pomarnacka L., (2021). The Assessment of the Domestic and Foreign Medical Services and the Intents to Participate in Medical Tourism, European Research Studies Journal, University of Piraeus, International Strategic Management Association, vol. XXIV, nr Issue 4B, s. 824-837, DOI:10.35808/ersj/2774

 1. Buk H., Torbus A., Chrapoński D., Gewald W., Witosz A., Klyta W., Malmuk-Cieplak A., Mozdżeń M., (2021). Prawo upadłościowe. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, ISBN 9788382460841, 

 1. Buk H., Pasula K., (2021). Zróżnicowane metody wyceny i prezentacji aktywów biologicznych publicznych i niepublicznych spółek prowadzących działalność rolniczą, W: Współczesne dylematy zarządzania dokonaniami i controllingu / Bednarek P. (red.), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ISBN 9788376959016, 

 1. Buk H., Wiercioch M., (2021). The use of IT systems in financial and accounting services for enterprises in the conditions of the COVID-19 pandemic, Procedia Computer Science, Elsevier BV, vol. 192, s. 4112-4119, DOI:10.1016/j.procs.2021.09.186

 1. Caputa W., Melnyk M. (red.), (2021). Zrównoważony rozwój w zarządzaniu i finansach. Perspektywa COVID-19 , Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ISBN 9788372053718, 

 1. Chrobak G., (2021). Planowanie kosztów usług w przedsiębiorstwie na przykładzie PKP Cargo SA, W: Współczesne problemy ekonomii i finansów / Nowicka A. (red.), Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, ISBN 978-83-66277-30-4, 

 1. Chrobak G., (2021). Planowanie przychodów ze sprzedaży w ramach analizy regresji wielorakiej na przykładzie Grupy Kapitałowej PKP Cargo SA, W: Nowoczesne metody i narzędzia w inżynierii produkcji i zarządzaniu / Dudek M. (red.), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, ISBN 9788366727199, s. 87-100, 

 1. Chrobak G., (2021). Zapotrzebowanie na kapitał stały z perspektywy nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstwa, W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w czasach nowej rzeczywistości gospodarczej / Budzik-Nowodzińska I., Nowodziński P. (red.), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, ISBN 978-83-7193-854-2, 

 1. Chrobak G., (2021). Planowanie wpływów ze sprzedaży usług przedsiębiorstwa pochodzących z regulowania należności handlowych, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, vol. 50, nr 1, s. 307-320, 

 1. Ciechanowska D., (2021). A FEW SUBJECTIVE DETERMINANTS OF SELF-DIRECTED LEARNING’S PURPOSE AND URGENCY FOR GENERATION Y, Z AND C EXTRAMURAL STUDENTS, W: Learning Never Ends... Spaces of Adult Education: Central and Eastern European Perspectives / Szarota Z., Wojciechowska Z. (red.), Uniwersytet Warszawski, ISBN 9788323552062, s. 188-199, 

 1. D'Amato A., Festa G., Dhir A., Rossi M., (2021). Cooperatives' performance relative to investor-owned firms: a non-distorted approach for the wine sector, British Food Journal, vol. 124, nr 13, s. 35-52, DOI:10.1108/bfj-03-2021-0275

 1. Dąbkowska A., Flejterski S. (red.), (2021). Niemiecki system bankowo-finansowy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ISBN 978-83-7205-372-5, https://www.wydawnictwo.merito.pl/node/587 

 1. Dąbrowska-Wnuk M., Płotek A., (2021). Aggravation of baby blues symptoms and attachment style in marriage, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, nr 151, s. 127-144, 

 1. Dwojak Ł., Cichy J., (2021). Wpływ regulacji PSD 2 na zmiany w ofercie produktowej banków dla wybranych segmentów klientów, W: Zrównoważony rozwój w zarządzaniu i finansach: monografia / Krawczyk-Sokołowska I. (red.), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, ISBN 9788371938610, s. 86-96, 

 1. Dwojak Ł., (2021). Wpływ wdrożenia koncepcji zrównoważonego rozwoju na zmiany w strategii działania przedsiębiorstwa i generowanie wartości dla akcjonariuszy, W: Zrównoważony rozwój w zarządzaniu i finansach. Perspektywa COVID-19 / Caputa W., Melnyk M. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ISBN 9788372053718, s. 171-182, 

 1. Dylewski R., Bator M., (2021). The Fate of Mid-20th-Century Sports Loanwords from English in Polish, Studia Anglica Posnaniensia. An International Review of English Studies, vol. 56, nr s1, s. 579-625, DOI:10.2478/stap-2021-0001

 1. Feher K., Węglińska A., Węgliński B., Siekier S., Stefański A., (2021). Critical media literacy in action: improved interest and knowledge in intercultural context, Forum Oświatowe, vol. 33, nr 1, s. 31-58, 

 1. Filin S., Semenov I., Filina-Dawidowicz L., (2021). Multi-Agent Simulation of Iceberg Mass Loss during Its Energy-Efficient Towing for Freshwater Supply, Energies, vol. 14, nr 13, Numer artykułu: 4031, DOI:10.3390/en14134031

 1. Filin S., Semenov I., Filina-Dawidowicz L., (2021). Technical and Economic Aspects of Transporting Icebergs to Regions Threatened with Shortages of Freshwater Supplies, W: Innovation management and information technology impact on global economy in the era of pandemic. Procedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / Soliman K. S. (red.), International Business Information Management Association, ISBN 978-0-9998551-6-4, s. 12139-12149, 

 1. Flejterski S., (2021). Bankowość Centralna w Niemczech, W: Niemiecki system bankowo-finansowy / Dąbkowska A., Flejterski S. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ISBN  978-83-7205-372-5, s. 13-20, 

 1. Flejterski S., Różycka M., (2021). Srebrne finanse z perspektywy ekonomicznej i menedżerskiej, W: Srebrna gospodarka. Perspektywa interdyscyplinarna / Frąckiewicz E., Iwański R. (red.), Akademia Sztuki w Szczecinie, ISBN 978-83-63072-69-8, s. 21-48, 

 1. Flejterski S., (2021). Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Szczecinie z perspektywy 75-lecia (1946–2021). Od Akademii Handlowej do wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego, Przegląd Zachodniopomorski, vol. 36, nr 1, s. 405-420, DOI:10.18276/pz.2021.36-15

 1. Gajda A., Makowski Ł., (2021). Strategy for the promotion and positioning of websites , W: Zrównoważony rozwój w zarządzaniu i finansach. Perspektywa COVID-19 / Caputa W., Melnyk M. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ISBN 9788372053718, s. 217-232, 

 1. Glinka B., Czakon W., (2021). Podstawy badań jakościowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, ISBN 978-83-208-2458-2, 

 1. Gluźniewicz J., Łukasiewicz I., (2021). Diagnoza zachowań trudnych osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Pedagogika, Wyższa Szkoła Humanitas Pedagogika, vol. 24, s. 71-91, DOI:10.5604/01.3001.0016.1015

 1. Golec M., (2021). Sektor banków spółdzielczych, W: Niemiecki system bankowo-finansowy / Dąbkowska A., Flejterski S. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ISBN 978-83-7205-372-5, s. 60-75, 

 1. Grishkevich A., (2021). Search for the optimal band of a given width in a simply connected region, Przegląd Elektrotechniczny, Sigma NOT, vol. 1, nr 12, s. 111-114, DOI:10.15199/48.2021.12.20

 1. Groffik D., Frömel K., Ziemba M., Mitáš J., (2021). The Association between Participation in Organized Physical Activity and the Structure of Weekly Physical Activity in Polish Adolescents, International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 18, nr 4, Numer artykułu: 1408, DOI:10.3390/ijerph18041408

 1. Haddoud M. Y., Onjewu A.-K. E., Nowiński W., (2021). Environmental commitment and innovation as catalysts for export performance in family firms, Technological Forecasting and Social Change, vol. 173, Numer artykułu: 121085, DOI:10.1016/j.techfore.2021.121085

 1. Haddoud M. Y., Onjewu A.-K. E., Nowiński W., Jones P., (2021). The determinants of SMEs’ export entry: A systematic review of the literature, Journal of Business Research, vol. 125, s. 262-278, DOI:10.1016/j.jbusres.2020.12.017

 1. Jabłoński A., Jabłoński M., (2021). Mechanizmy zapewnienia zgodności technicznej i bezpiecznej integracji w transporcie kolejowym, CeDeWu, ISBN 9788381024648, 

 1. Jabłoński A., Jabłoński M., (2021). Railway Safety Culture Model. Theory and Practical Implications, CeDeWu, ISBN 978-83-8102-434-1, 

 1. Jabłoński A., Jabłoński M., (2021). Impact Investing in Digital Business Models, Energies, vol. 14, nr 18, Numer artykułu: 5785, DOI:10.3390/en14185785

 1. Jabłoński M., Jabłoński A., (2021). Shaping the Safety Culture of High Reliability Organizations through Digital Transformation, Energies, vol. 14, nr 16, Numer artykułu: 4721, DOI:10.3390/en14164721

 1. Jankiewicz S., (2021). Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym - ujęcie syntetyczne, Wydawnictwo Naukowe FNCE, ISBN 978-83-668-0001-4, 

 1. Jankiewicz S., Józefczyk V., (2021). Analiza zarządzania ryzykiem na rynku energetycznym w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości, W: Rynek energetyczny : zapobieganie przyczynom przestępczości / Wojcieszak Ł., Oręziak B., Wielec M. (red.), Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, ISBN 9788366344884, s. 13-40, 

 1. Kall J., (2021). Brand Metrics - Measuring Brand Efficacy along the Customer Journey, Routledge, ISBN 9780367765040, 

 1. Kowalczyk M., (2021). Kto nami rządził? Władze Prowincji Poznańskiej w latach 1848-1918, W: Poznański sposób na niepodległość / Gulczyński A., Paciorkowski S. (red.), Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ISBN 9788376544250, s. 219-242, 

 1. Kowalska G., Gluźniewicz J., (2021). Dziecko z dysleksją w szkole, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Pedagogika, Wyższa Szkoła Humanitas Pedagogika, vol. 24, s. 61-70, DOI:10.5604/01.3001.0016.1014

 1. Krzemińska A., (2021). Znaczenie instrumentów polityki podatkowej dla budżetów gmin, W: Finanse jako katalizator przemian współczesnej gospodarki / Franek S., Adamczyk A. (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISBN 978-83-7972-486-4, s. 175-187, 

 1. Kurc-Lisiecka A., (2021). Analiza i ocena jakości cięcia laserowego cienkich blach ze stali nierdzewnej AISI 304 , W: Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa ,,Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych” 2021 / Górka J. (red.), ISBN 978-83-63605-50-6, s. 378-383, 

 1. Kurc-Lisiecka A., (2021). Analiza i ocena jakości cięcia laserowego cienkich blach ze stopu tytanu Ti6Al4V, W: Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa ,,Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych” 2021 / Górka J. (red.), ISBN 978-83-63605-50-6, s. 355-364, 

 1. Kurc-Lisiecka A., (2021). Analiza jakości złączy cienkich blach ze stali austenitycznej AISI 321 spawanych laserem światłowodowym, W: Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa ,,Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych” 2021 / Górka J. (red.), 2021, ISBN 978-83-63605-50-6, s. 247-256, 

 1. Kurc-Lisiecka A., (2021). Analiza jakości złączy zakładkowych cienkich blach ze stali austenitycznej AISI 321 spawanych laserem światłowodowym, W: Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa ,,Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych” 2021 / Górka J. (red.), ISBN 978-83-63605-50-6, s. 335-344, 

 1. Leone V., Brzezińska M, (2021). Transatlantic Educators Dialogue (TED) Program for Global Citizenship, W: IDEE IN FORM@ZIONE IL VALORE EDUCATIVO DELLE DISCIPLINE / Richieri C., Zanchin M. R. (red.), Aracne editrice, ISBN 9788825540314, s. 100-116, 

 1. Łukaszewicz M., (2021). Opodatkowanie transgranicznej pracy zdalnej w dobie pandemii i jego ewentualne skutki, W: Kryzys jako determinanta innowacji gospodarczych. Kontekst pandemii COVID-19 / Kamiński R. (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 978-83-232-3977-2, s. 217-225, 

 1. Łyczkowska-Hanćkowiak A., Piasecki K., (2021). Portfolio discount factor evaluated by oriented fuzzy numbers, W: Proceedings of the 39th International Conference on Mathematical Methods in Economics / Hlavaty R. (red.), Czech University of Life Sciences Prague, ISBN 978-80-213-3126-6, s. 299-305, 

 1. Łyczkowska-Hanćkowiak A., (2021). The Use of Trapezoidal Oriented Fuzzy Numbers in Portfolio Analysis, Symmetry-Basel, vol. 13, nr 9, Numer artykułu: 1722, DOI:10.3390/sym13091722

 1. Marszałek-Kawa J., Ochwat M. (red.), (2021). Problems, threats and challenges for peace and conflict resolution, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978-83-8180-510-0, 

 1. Mielnik J., (2021). MikroTik na start. Kurs video. Podstawy konfiguracji routera, Wydawnictwo Naukowe Helion, ISBN 9788328385474, 

 1. Mielnik J., (2021). Mikrotik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCRE, Wydawnictwo Naukowe Helion, ISBN 978-83-283-7788-2, 

 1. Milewski D., Milewska B., (2021). The Energy Efficiency of the Last Mile in the E-Commerce Distribution in the Context the COVID-19 Pandemic, Energies, vol. 14, nr 23, Numer artykułu: 7863, DOI:10.3390/en14237863

 1. Nogalski B., Szpitter A., Jabłoński A., Jabłoński M., (2021). Changes, evolution, and adaptation of the business model of polish service enterprises : results , W: Competitiveness and Economic Development in Europe. Prospects and Challenges / Bukowski S., Hyz A., Lament M. B. (red.), Routledge, ISBN 9780367558307, s. 291-301, 

 1. Nogalski B., Szpitter A., Jabłoński A., Jabłoński M., (2021). Changes, evolution, revolution, and adaptation of enterprise business models : theoretical implications, W: Competitiveness and Economic Development in Europe. Prospects and Challenges / Bukowski S., Hyz A., Lament M. B. (red.), Routledge, ISBN 9780367558307, s. 281-290, 

 1. Nowacki M., (2021). Interpretacja dziedzictwa archeologicznego w zrównoważonym rozwoju obszaru, W: Dziedzictwo kulturowe w kontekście wyzwań zrównoważonego rozwoju / Marciniak A., Pawleta M. (red.), Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, ISBN 9788324238118, s. 113-138, 

 1. Nowacki M., Kruczek Z., (2021). Experience marketing at Polish museums and visitor attractions: the co-creation of visitor experiences, emotions and satisfaction, Museum Management and Curatorship, Taylor & Francis, vol. 36, nr 1, s. 62-81, DOI:10.1080/09647775.2020.1730228

 1. Nowacki M., (2021). Heritage Interpretation and Sustainable Development: A Systematic Literature Review, Sustainability, vol. 13, nr 8, Numer artykułu: 4383, DOI:10.3390/su13084383

 1. Nowacki M., Chawla Y., Kowalczyk-Anioł J., (2021). What Drives the Eco-Friendly Tourist Destination Choice? The Indian Perspective, Energies, vol. 19, nr 14, Numer artykułu: 6237, DOI:10.3390/en14196237

 1. Ochwat M. (red.), (2021). Human rights in Asia : selected issues, Biblioteka Azji i Pacyfiku, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 9788381803571, 

 1. Onjewu A.-K. E., Haddoud M. Y., Nowiński W., (2021). The effect of entrepreneurship education on nascent entrepreneurship, Industry and Higher Education, vol. 35, nr 4,  s. 419-431, DOI:10.1177/09504222211014038

 1. Orczyk J., (2021). Dylematy u progu transformacji pracy, Ekonomista, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Wydawnictwo Key Text, nr 4, s. 461-481, 

 1. Piasecki K., Łyczkowska-Hanćkowiak A., (2021). Imprecision Indexes of Oriented Fuzzy Numbers, W: Advances and New Developments in Fuzzy Logic and Technology Selected Papers from IWIFSGN'2019 – The Eighteenth International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets held on October 24-25, 2019 in Warsaw, Poland / Atanassov K. T., Atanassova V., Kacprzyk J., Kałuszko A., Krawczak M., Owsiński J. W., Sotirov S. S., Sotirova E., Szmidt E., Zadrożny S., Springer, ISBN 9783030777159, s. 112-124, 

 1. Piasecki K., Roszkowska E., Wachowicz T., Filipowicz-Chomko M., Łyczkowska-Hanćkowiak A., (2021). Fuzzy Representation of Principal’s Preferences in Inspire Negotiation Support System, Entropy, MDPIAG, vol. 23, nr 8, Numer artykułu: 981, DOI:10.3390/e23080981

 1. Piasecki K., Łyczkowska-Hanćkowiak A., (2021). On Present Value Evaluation under the Impact of Behavioural Factors Using Oriented Fuzzy Numbers, Symmetry-Basel, vol. 13, nr 3, Numer artykułu: 468, DOI:10.3390/sym13030468

 1. Piasecki K., Łyczkowska-Hanćkowiak A., (2021). Oriented Fuzzy Numbers vs. Fuzzy Numbers, Mathematics, vol. 9, nr 5, Numer artykułu: 523, DOI:10.3390/math9050523

 1. Pierscieniak A., Caputa W., Krawczyk-Sokołowska I., (2021). The Potential of Web Awareness as a Determinant of Dually Defined Customer Value, Technological Forecasting and Social Change, vol. 163, DOI:10.1016/j.techfore.2020.120443

 1. Pierścieniak A., Caputa W., Krawczyk-Sokołowska I., (2021). The innovation potential of the enterprise in the context of the economy and the business model, Review of Managerial Science, vol. 15, s. 103-124, DOI:10.1007/s11846-019-00374-z

 1. Pilarska A., Suchańska A., (2021). A shortened version of the Indirect Self-Destructiveness Scale ISDS-25, Psychiatria Polska, Komitet Redakcyjno Wydawniczy PTP, vol. 55, nr 5, s. 1121-1137, DOI:10.12740/pp/118006

 1. Popławska E., (2021). Auditowanie systemu zarządzania jakością w dobie pandemii wirusa SARS-CoV-2. Audity zdalne i hybrydowe, W: Ekonomiczne skutki pandemii / Błach J., Barszczowska B. (red.), Akademia WSB, ISBN 9788366794221, 

 1. Popławska E., (2021). Wykorzystanie techniki audytu zdalnego w systemie zarządzania jakością w pandemii COVID-19 w branży medycznej, W: Zrównoważony rozwój w zarządzaniu i finansach. Perspektywa COVID-19 / Caputa W., Melnyk M. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ISBN 9788372053718, s. 301-310, 

 1. Rutkowska A., Szyszko M., (2021). Inflation expectations quantification with fuzzy control system, Soft Computing, vol. 25, nr 12, s. 7803-7812, DOI:10.1007/s00500-021-05616-5

 1. Rymarczyk J., (2021). The impact of industrial revolution 4.0 on international trade, Entrepreneurial Business and Economics Review, vol. 9, nr 1, s. 105-117, DOI:10.15678/eber.2021.090107

 1. Semenov I., Filina-Dawidowicz L., Wiktorowska-Jasik A., Możdrzeń D., (2021). The quality assessment of ro-pax ferries services: research techniques and procedures, World Review of Intermodal Transportation Research, Inderscience Publishers, vol. 10, nr 3, s. 202-224, DOI:10.1504/WRITR.2021.117665

 1. Semenov I., Filina-Dawidowicz L., Możdrzeń D., (2021). Information Distorting Impact on Deliveries Planning Efficiency, W: Proceedings of the 38th International Business Information Management Association (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain: Innovation management and sustainable economic development in the era of global pandemic / Soliman K. S. (red.), International Business Information Management Association, ISBN 978-0-9998551-7-1, s. 4239-4246, 

 1. Sikorski W., (2021).Psychologia relacji wewnątrzrodzinnych: komunikowanie się i psychoterapia, Difin, ISBN 9788366491892, 

 1. Sipińska-Gołembska E., (2021). A New Logistic Model of Market Information Asymmetry Reduction in Poland, Logistics-Basel, MDPI AG, vol. 5, nr 1, s. 5, DOI:10.3390/logistics5010005

 1. Sipińska-Gołembska E, (2021). Główne przesłanki logistykacji w biznesie międzynarodowym, Gospodarka Materialowa & Logistyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA, nr 11, s. 2-10, DOI:10.33226/1231-2037.2021.11.1

 1. Soldak M., Caputa W., Sozanskyy L., (2021). An assessment of innovation in economic sectors of the Pridneprovsky Economic Region in Ukraine, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, vol. 93, nr 2, s. 13-30, DOI:10.5604/01.3001.0015.5897

 1. Springer A., Widzińska W., (2021). Promocja zdrowia jako obszar CSR – zakres i adekwatność wdrożonych działań z perspektywy pracowników przewlekle chorych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, vol. 140, nr 3, s. 43-63, 

 1. Szewczyk P., (2021). Mangement of blockchain based digital assets in industry and services, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, nr 150, s. 267-277, DOI:10.29119/1641-3466.2021.150.20

 1. Szwarc A., Sowisło P. (red.), (2021). Prawne problemy nurkowania, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, ISBN 978-83-65988-57-7, 

 1. Szwarc A., (2021). Der sog. Sportbetrug als Straftat, W: Recht, Sport, Technik und Wirtschaft in mehrdomensionalen Perspectiven. Liber amicorum fuer Klaus Vieweg zum 70. Geburtstag / Lorz Sigrid[i in.](red.), Duncker & Humblot, ISBN 978-3-428-15966-6, s. 685-697, 

 1. Szyszko M., Tura-Gawron K., (2021). Eurozone or national inflation projections: Which has greater impact on consumer expectations?, Panoeconomicus, vol. 68, nr 1, s. 53-76, DOI:10.2298/PAN171128014S

 1. Tokar J., Oleksa-Marewska K., (2021). Rekrutacja liderów przez pryzmat kultury organizacji. Profil kompetencyjny lidera przyszłości, Difin, ISBN 978-83-66491-25-0, 

 1. Trojanek M., Kisiala W., Trojanek R., (2021). Do local governments follow their neighbours’ tax strategies? Tax mimicking amongst Polish municipalities, Land Use Policy, vol. 108, Numer artykułu: 105576, DOI:10.1016/j.landusepol.2021.105576

 1. Trojanek R., Gluszak M., Hebdzynski M., Tanaś J., (2021). The COVID-19 Pandemic, Airbnb and Housing Market Dynamics in Warsaw, Critical Housing Analysis, vol. 8, nr 1, s. 72-84, DOI:10.13060/23362839.2021.8.1.524

 1. Urbański B., Ziemba M., Witek-Chabińska M., Szyja R., Groffik D., (2021). Preferencje sportowo-rekreacyjne młodzieży 16-letniej, W: Współczesne problemy wychowania fizycznego. Cz. 4 / Polechoński J., Skalik K. (red.), Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, ISBN 9788366308343, s. 139-161, 

 1. Wawrowski Ł., (2021). (Nie)skuteczność kwot dla kobiet w polskim prawie wyborczym. Odgórne kreowanie procesu rekrutacji politycznej vs „wola ludu” w państwie demokratycznym, Studia Politicae Universitatis Silesiensis, vol. 32, s. 3-28, DOI:10.31261/spus.12041

 1. Wengierek M., (2021). Technical and Organisational Conditions in the Management of Recovery and Recycling Processes of Waste Batteries and Accumulators, Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, vol. 1, s. 137-157, DOI:10.29119/1899-6116.2021.53.10

 1. Werner I., Springer A., (2021). Relationships between work-related hazards and occupational burnout among academics: are active coping strategies important? , International Journal of Management in Education, Inderscience Publishers, vol. 15, nr 1, s. 23-40, DOI:10.1504/IJMIE.2021.111813

 1. Wojcieszak Ł., Oręziak B., Wielec M. (red.), Górska A., Jankiewicz S., Józefczyk V., Kwiatkiewicz P., Oręziak B., Piekarz D., Rosicki R., Wielec M., Wojcieszak Ł., (2021). Rynek energetyczny : zapobieganie przyczynom przestępczości, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, ISBN 9788366344884, 

 1. Wójcicka-Wójtowicz A., Piasecki K., (2021). Application of the Oriented Fuzzy Numbers in Credit Risk Assessment, Mathematics, vol. 9, nr 5, Numer artykułu: 535, DOI:10.3390/math9050535

 1. Zagórska E., Makowski Ł., (2021). Reclamation and development of post-industrial sites for recreation as exemplified by projects carried out in Poland in the 1920s and 1950s, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, vol. 93, nr 2, s. 45-56, DOI:10.5604/01.3001.0015.5899

 1. Ziemba M., Górna-Łukasik K., Groffik D., (2021). Bariery aktywności fizycznej studentów a płeć i kierunek studiów , W: Współczesne problemy wychowania fizycznego. Cz. 4 / Polechoński J., Skalik K. (red.), Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, ISBN 9788366308343, s. 27-44, 

 1. Ziębakowski Ł., (2021). Oddziaływanie kosztów pracy na funkcjonowanie rynku pracy województw lubuskiego i wielkopolskiego, Difin, ISBN 978-83-66491-99-1,