Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

Tel.: 61 635 00 31, fax 61 655 32 27

ESP: /WSBwPoznaniu/SkrytkaESP

Aby wyświetlić mapę wymagana jest obsługa JavaScript przez przeglądarkę.
zamknij

Adres i godziny otwarcia

ul. Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań

Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

ul. Powstańców Wielkopolskich 5 budynek GG, pokój 03, parter

Adres korespondencyjny: ul. Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań


pn-wt: 09:00-16:00
śr: 10:00-15:00
cz-pt: 09:00-16:00
so: 10:00-14:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

budynek GG, pokój 03, parter
Zobacz na mapie

ul. Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań


pn-wt: 09:00-16:00
śr: 10:00-15:00
cz-pt: 09:00-16:00
so: 10:00-14:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

budynek GG, pokój 03, parter
Zobacz na mapie

ul. Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań


pn-wt: 09:00-16:00
śr: 10:00-15:00
cz-pt: 09:00-16:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

Budynek GG, pokój 003
Zobacz na mapie

ul. Powstańców Wielkopolskich 5

61-874 Poznań


pn-wt: 09:00-16:00
śr: 10:00-15:00
cz-pt: 09:00-16:00
so: 10:00-14:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

Budynek GG, pokój 003
Zobacz na mapie

ul. Powstańców Wielkopolskich 5

61-874 Poznań


pn-wt: 09:00-16:00
śr: 10:00-15:00
cz-pt: 09:00-16:00
so: 10:00-14:00
Napisz wiadomość

Biuro Programu Executive MBA

Do odwołania pracujemy zdalnie. Kontakt tylko telefoniczny i mailowy.

Tel.: 239 022 893

E-mail: emba@poznan.merito.pl

zamknij

Adres i godziny otwarcia

gmach CP, pokój 214
Zobacz na mapie

ul. Ratajczaka 5/7

61-874 Poznań


pn-pt: 08:00-16:00
Napisz wiadomość

Biuro Programu MBA

Do odwołania pracujemy zdalnie. Kontakt tylko telefoniczny i mailowy.

Tel.: 61 655 32 07

E-mail: mba@poznan.merito.pl

zamknij

Adres i godziny otwarcia

gmach CP, pokój 214
Zobacz na mapie

ul. Ratajczaka 5/7

61-874 Poznań

Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

budynek GG, pokój 12, II piętro
Zobacz na mapie

ul. Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań

Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

gmach CP (pokój 208, I piętro)
Zobacz na mapie

ul. Ratajczaka 5/7

61-874 Poznań


wt: 09:00-11:00
cz: 13:00-15:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

Budynek CP
Zobacz na mapie

Ratajczaka 5/7

61-874 Poznań


pn-pt: 09:00-17:00
so: 09:00-13:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

(adres tylko do kontaktu osobistego) gmach CP, pokój 215, pierwsze piętro
Zobacz na mapie

ul. Ratajczaka 5/7

61-895 Poznań


pn: 12:00-17:00
śr: 08:00-14:00
pt: 12:00-17:00
so-nd: 07:30-14:00
Napisz wiadomość

Stowarzyszenie Absolwentów WSB w Poznaniu (adres tylko do kontaktu osobistego)

zamknij

Adres i godziny otwarcia

gmach CP, pokój 304
Zobacz na mapie

ul. Ratajczaka 5/7

61-874 Poznań

Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

pokój 304 CP, 305 CP
Zobacz na mapie

ul. Ratajczaka 5/7

61-813 Poznań


pn-cz: 09:00-15:30
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

pokój 304 CP
Zobacz na mapie

ul. Ratajczaka 5/7

60-506 Poznań


pn: 12:00-16:00
wt: 13:00-17:00
śr: 10:00-16:00
so: 09:00-14:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

Budynek CP, pokój 200
Zobacz na mapie

ul. Ratajczaka 5/7

61-874 Poznań

Napisz wiadomość

Dział Personalny

Do odwołania pracujemy zdalnie. Kontakt tylko telefoniczny i mailowy.

Tel.: 61 6553267

E-mail: dzial.personalny@poznan.merito.pl

zamknij

Adres i godziny otwarcia

budynek GG
Zobacz na mapie

ul. Powstańców Wielkopolskich 5

61-874 Poznań

Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

konsultacje w budynku CP, parter - koło portierni, po indywidualnym ustaleniu terminu spotkania; dyżur na miejscu w wybrane pon. i środy. pon. i śr. : 9.15-11.00.
Zobacz na mapie

dr Joanna Łuczak

ul. Ratajczaka 5/7

60-506 Poznań


wt: 12:00-13:30
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

ul. Powstańców Wielkopolskich 5

61-874 Poznań

Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

Budynek CP
Zobacz na mapie

ul. Ratajczaka 5/7

pokój 214

61-896 Poznań


pn-pt: 08:00-16:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

ul. Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań

Napisz wiadomość

BHP

Do odwołania pracujemy zdalnie. Kontakt tylko telefoniczny i mailowy.

Tel.: 61 655 32 18, 509127744

E-mail: bhp@poznan.merito.pl

zamknij

Adres i godziny otwarcia

Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań

Napisz wiadomość

Inspektor Ochrony Danych, Mateusz Potocki

Do odwołania pracujemy zdalnie. Kontakt tylko telefoniczny i mailowy.

E-mail: iod@poznan.merito.pl

zamknij

Adres i godziny otwarcia

ul. Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań

Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

pokój 21
Zobacz na mapie

Powstańców Wielkopolskich

5

61-895 Poznań


pn-pt: 09:00-15:00
Napisz wiadomość

Formularz kontaktowy

- Wybierz -
 • - Wybierz -
 • BHP
 • Biblioteka
 • Biuro Karier
 • Biuro Praktyk
 • Biuro Programu Executive MBA
 • Biuro Programu MBA
 • Biuro Rekrutacji Studia I stopnia
 • Biuro Rekrutacji Studia II stopnia
 • Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych
 • Dział Nauki
 • Dział Personalny
 • Dział studiów podyplomowych - sekretariat
 • Dział Współpracy z Zagranicą
 • Dziekanat
 • Inspektor Ochrony Danych, Mateusz Potocki
 • Pełnomocnik Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnością
 • Program Firma / Studia i szkolenia dla firm
 • Rekrutacja - cudzoziemcy (foreigners)
 • Rekrutacja - cudzoziemcy (foreigners) UA RU
 • Rektorat
 • Stowarzyszenie Absolwentów WSB w Poznaniu (adres tylko do kontaktu osobistego)
 • Uniwersytet Każdego Wieku
 • Wydawnictwo WSB

Podaj numer albumu jeśli jesteś naszym studentem lub absolwentem. Przyśpieszy to realizację Twojego zgłoszenia

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ? Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@poznan.merito.pl. W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Cele marketingowe W celach marketingowych Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie wyrażenia zgody. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przesyłać Ci informacje na temat naszej oferty, wydarzeń przez nas organizowanych i promocji, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Badanie losów absolwenta W celach badania losów absolwentów Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie ukończenia studiów. Dzięki tej zgodzie dowiadujemy się, czy jesteś zadowolony z naszych studiów i jak ich ukończenie wpłynęło na Twoją karierę. Na podstawie tych danych możemy rozwijać ofertę i unowocześniać programy kształcenia. Realizacja usług edukacyjnych i archiwizacja danych po zrealizowaniu usługi W celach realizacji usług edukacyjnych oraz archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie zawartej umowy oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Twoje dane będą przechowywane przez: - 50 lat zgodnie z par. 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów, - 25 lat, jeśli dokumentacja dotyczy studiów podyplomowych oraz MBA, - okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w przypadku innych usług edukacyjnych (np. szkoleń), - 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, jeśli nie podejmiesz u nas studiów. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Jako uczelnia na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy standard obsługi. Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych) lub podwykonawcą (np. agencją marketingową). W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora Danych Osobowych z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Twoje dane mogą być też przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? Masz prawo: • dostępu do treści Twoich danych, • do sprostowania Twoich danych, • do usunięcia Twoich danych, jeżeli: - wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, - Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, - wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych, - wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu dostosowania naszych usług do Twoich preferencji, - Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, • do ograniczenia przetwarzania Twoich danych, • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, • do przenoszenia danych, • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa. Podanie danych osobowych w celach marketingowych i w celu badania losów absolwentów jest dobrowolne. Podanie danych w celach realizacji usług edukacyjnych i archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli odmówisz podania swoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mogli zrealizować dla Ciebie usługi. W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ I PREFERENCJI? Dane osobowe zebrane w celach marketingowych będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania. Oznacza to, że dzięki analizie podanych przez Ciebie danych przedstawimy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

To pytanie ma na celu sprawdzenie, czy jesteś człowiekiem i zapobieganie automatycznemu przesyłaniu spamu.