Uniwersytet Każdego Wieku

UKW powstał w Wyższej Szkole Bankowej (obecnie Uniwersytet WSB Merito) w Poznaniu w 2005 r. Jego program wpisuje się w tendencje europejskie, gdzie uczenie się przez całe życie, które służy zarówno realizacji celów zawodowych, jak i osobistych, jest rzeczą naturalną i bardzo powszechną.

Naszym Słuchaczem może zostać każda dorosła osoba bez względu na wiek, wykształcenie, status społeczno-ekonomiczny. Zapraszamy zarówno osoby pracujące, jak i emerytów oraz osoby niepracujące z różnych powodów.

Zostań słuchaczem Uniwersytetu Każdego Wieku, ciesz się nowymi znajomościami i miło spędzaj czas!

Rozwijaj się i poszerzaj horyzonty dzięki:

  • wykładom z obszarów: zdrowie, historia, psychologia, rozwój osobisty i wiele innych
  • spotkaniom z ciekawymi ludźmi
  • wydarzeniom kulturalnym (koncerty, recitale)

Zapraszamy do Naszej Społeczności