Instytuty

Pracownicy badawczy, badawczo-dydaktyczni Uniwersytetu WSB Merito tworzą zespoły badawcze, specjalizujące się w danej dziedzinie. Zespoły badawcze zajmujące się pokrewnymi dziedzinami tworzą instytuty naukowe.

 

 

Prorektorowi ds. Nauki podlegają:

  •  Dział Nauki – Małgorzata Lachowicz, Justyna Stefańska;
  •  cztery instytuty naukowe:

- Instytut Ekonomii i Finansów – dyrektor instytutu prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska,

- Instytut Prawa i Administracji - dyrektor instytutu prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Jan Szwarc,

- Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości – dyrektor instytutu dr hab. Adam Jabłoński, prof. UWSB Merito,

- Instytut Nauk Stosowanych -  dyrektor instytutu dr hab. Marek Nowacki, prof. UWSB Merito.