Studia MBA na Uniwersytecie WSB Merito

Master of Business Administration to studia dla kadry menedżerskiej. W ich trakcie uczestnicy uzupełniają i aktualizują wiedzę z różnych dziedzin biznesu, doskonalą umiejętności zarządcze i przywódcze, wymieniają się doświadczeniami i nawiązują nowe kontakty biznesowe. 

Menedżerowie mogą wybierać spośród dwóch programów Master of Business Administration:

  • anglojęzyczny Executive MBA – program anglojęzyczny, przygotowany we współpracy z SBS Swiss Business School (Szwajcaria), zajęcia prowadzi międzynarodowa kadra dydaktyczna.
  • polskojęzyczny MBA – program polskojęzyczny, realizowany we współpracy z Franklin University (USA), partnerem strategicznym Uniwersytetów WSB Merito.
  • polskojęzyczny MBA Zarządzanie w podmiotach leczniczych – program polskojęzyczny, realizowany w formie zdalnej we współpracy z Franklin University (USA), partnerem strategicznym Uniwersytetów WSB Merito.
  • polskojęzyczny MBA HR  program polskojęzyczny, realizowany w formie zdalnej we współpracy z Franklin University (USA), partnerem strategicznym Uniwersytetów WSB Merito.

Executive MBA

Executive MBA to program w szczególności dla osób, którym zależy na rozwoju w zakresie strategicznego zarządzania i przywództwa w środowisku międzynarodowym.

 

Dowiedz się więcej 

Partner programu - SBS Swiss Business School.  

 

Master of Business Administration

 

Program Master of Business Administration przygotowaliśmy we współpracy z amerykańską uczelnią, Franklin University.

Ideą studiów Master of Business Administration jest wykształcenie umiejętności strategicznego i globalnego spojrzenia na stan oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa zarówno w warunkach krajowych, jak i w środowisku międzynarodowym.   Uczestnicy rozwijają w trakcie zajęć umiejętności zarządcze i zdobywają szerokie spojrzenie na funkcjonowanie biznesu.

 

Dowiedz się więcej 

MBA HR

Program MBA HR został zaprojektowany w taki sposób, aby przekazać jego uczestnikom nie tylko aktualną wiedzę, ale również wyposażyć w konkretne umiejętności, które umożliwią przełożenie teorii na praktykę. Podczas studiów MBA HR wykorzystywane są najnowsze rozwiązania w zakresie zarządzania,  wzbogacone o efektywne metody i narzędzia pracy. 

 

Dowiedz się więcej 

Program przygotowaliśmy we współpracy z amerykańską uczelnią, Franklin University.

kierunek www sp1

MBA Zarządzanie w podmiotach leczniczych

Celem studiów MBA Zarządzanie w podmiotach leczniczych jest wykształcenie profesjonalnej i odpowiedzialnej kadry zarządzającej, a także przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do efektywnego zarządzania publicznymi i komercyjnymi podmiotami leczniczymi oraz innymi podmiotami sektora ochrony zdrowia. Zajęcia mają charakter praktyczny, w których szczególny nacisk położony jest na rozwijanie zaawansowanych kompetencji menedżerskich oraz przywódczych. 

 

Dowiedz się więcej 

kontekstowe
 

Program przygotowaliśmy we współpracy z amerykańską uczelnią, Franklin University.

kierunek www sp1

Sustainable Development Masterclass

Program został stworzony w odpowiedzi na rosnącą świadomość i potrzebę organizacji, aby doskonalić proces podejmowania decyzji oraz zwiększać korzyści firmy poprzez posiadanie bardziej wyspecjalizowanych liderów w obszarze zrównoważonego rozwoju. 

 

 

masterclass
Partner programu:

 

 

masterclass
Palec

Więcej informacji znajdziesz na stronie programów MBA