Cel konferencji

Pomimo słusznego skierowania polskiej nauki w stronę forum międzynarodowej wymiany naukowej, nadal istnieje silna potrzeba dyskusji naukowej prowadzonej pomiędzy polskimi ośrodkami naukowymi. Jest to jedyna droga do tworzenia polskich zespołów naukowych akceptujących oczywiście uczestnictwo zainteresowanych współpracowników zagranicznych. Powstawanie takich zespołów wychodzi naprzeciwko oczekiwaniom suwerenności polskiej nauki. Dyskusji takiej ma służyć konferencja MZBO 2020, której celem jest prezentacja możliwie najpełniejszej panoramy polskich rozważań naukowych na temat badań operacyjnych i ich zastosowań w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej.  Ważnym celem tej konferencji jest też stworzenie dla młodych teoretyków i praktyków dyscypliny, forum wymiany myśli na temat najnowszych osiągnięć dotyczących metod oraz nowoczesnych zastosowań badań operacyjnych. To w rękach i głowach tych adeptów nauki leży przyszłość polskich badań operacyjnych. Stąd wystąpienia młodych pracowników nauki są bardzo oczekiwane.

Problematyka konferencji

Problematyka konferencji

Problematyka poruszanych zagadnień obejmuje między innymi następujące tematy:

 • Algorytmy ewolucyjne,
 • Dydaktyka badań operacyjnych,
 • Harmonogramowanie, planowanie i zarządzanie projektami,
 • Miękkie i behawioralne badania operacyjne,
 • Oprogramowanie badań operacyjnych;
 • Optymalizacja dyskretna,
 • Przeszukiwanie wielkich zbiorów danych i ich zarządzanie,
 • Sztuczna inteligencja i sieci neuronowe,
 • Systemy ekspertowe
 • Systemy rozmyte,
 • Systemy wspomagania decyzji,
 • Teoria gier,
 • Wielokryterialne metody wspomagania decyzji;
 • Zastosowania badań operacyjnych w ekonomii, finansach, zarzadzaniu i praktyce
 •     Złożoność obliczeniowa zadań badań operacyjnych

Rejestracja

Zapraszamy do rejestracji poprzez link