Co zyskujesz, studiując prawo w biznesie na Uniwersytecie WSB Merito?

NOWY forma studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w jednej z dwóch form: niestacjonarnej lub stacjonarnej.

 • Jeśli wybierzesz studia niestacjonarne, Twój plan zajęć będzie zorganizowany w weekendowe zjazdy (i niektóre poniedziałki lub piątki po 17:30 – zajęcia online) zgodnie z harmonogramem zjazdów na dany rok akademicki (dostępny w Extranecie), średnio raz na dwa tygodnie.
 • Na studiach stacjonarnych będziesz miał zajęcia w murach uczelni w wybrane dni od poniedziałku do piątku. Staramy się tak ułożyć plany, aby obowiązkowe zajęcia były tylko 3-4 dni w tygodniu. Część zajęć wykładowych oraz lektoratów może być realizowana z wykorzystaniem MS Teams.
   

Zajęcia planowane są w taki sposób, aby nie tworzyć długich okienek. 

NOWY sposób realizacji studiów

Studia na tym kierunku zrealizujesz w sposób:

 • hybrydowy - studia realizowane w formie niestacjonarnej. Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz zarówno na zajęciach odbywających się online, jak i tych w murach uczelni. Jak wygląda taki hybrydowy układ zajęć? Przykładowo, w sobotę uczysz się online z domu, a na uczelnię przyjeżdżasz w niedzielę. Dopuszczalne są zdalne zajęcia synchroniczne w piątki lub poniedziałki po południu (wybrane zajęcia i seminaria).
 • tradycyjny - zajęcia na studiach tradycyjnych zrealizujesz spotykając się z wykładowcami i pozostałymi studentami z grupy w salach w murach uczelni.

Na zajęciach zdobędziesz wiedzę nie tylko o prawie i finansach, ale i o rachunkowości i zarządzaniu. Rozwiniesz również kompetencje miękkie, bardzo przydatne w biznesie, tj.: negocjacje, zarządzanie konfliktem czy psychologia biznesu. Pomoże Ci to w budowaniu relacji biznesowych w przyszłości.

 

Pamiętaj! 60% zajęć na kierunku dotyczy biznesu, a 40% prawa.

Praktycznie o prawie2

Będziesz mógł wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach z adwokatami z dużym doświadczeniem zawodowym, na których zdobędziesz konkretną wiedzę i umiejętności z obszaru prawa i prawa w biznesie.

 

OBEJRZYJ NAGRANIA

Zajęcia poprowadzą najwyższej klasy specjaliści ze świata biznesu m.in.: eksperci z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstw, specjaliści świadczący usługi prawne dla przedsiębiorstw i ekonomiści. Dodatkowo dzięki analizie kazusów prawnych i przeprowadzaniu symulacji mediacji sądowych – w sprawach gospodarczych, cywilnych i rodzinnych zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z tych obszarów prawa. Wspomniane umiejętności praktyczne będzie mógł zdobyć podczas zajęć w nowej sali dydaktycznej, umeblowanej i wyposażonej na wzór sali sądowej.


NASZA SALA ROZPRAW

Będziesz realizował praktyki, staże zawodowe oraz szkolenia w działach prawnych, organizacyjnych i finansowych w firmach i instytucjach publicznych. Wizyty studyjne u naszych partnerów biznesowych pozwolą Ci, zobaczyć, jak na co dzień wygląda praca ekspertów z tej dziedziny.

Już na pierwszym roku studiów będziesz mieć laboratoria komputerowe z obsługi programów prawniczych Lex i Legalis. Są to programy, na których pracują polskie sądy i prokuratura, kancelarie prawne, administracja publiczna, firmy windykacyjne i każdy dział prawny firmy. W trakcie zajęć nauczysz się wyszukiwać akty prawne i orzeczenia sądowe oraz wzory pism procesowych.

W naszej bibliotece znajdziesz podręczniki z prawa cywilnego, rodzinnego, karnego i administracyjnego i handlowego. Dodatkowo będziesz mieć możliwość korzystania z bezpłatnych elektronicznych komentarzy do kodeksu prawa cywilnego, kodeksu prawa administracyjnego, kodeksu prawa karnego i innych kodeksów oraz ustaw.

Możesz dołączyć do prężnie działającego Koła Naukowego Prawa WSB Merito Wrocław, którego działalność skupia się wokół pogłębiania wiedzy nt. praktycznego zastosowania regulacji prawa administracyjnego, cywilnego i karnego.

 

Dzięki członkostwu w kole możesz brać udział w licznych dodatkowych warsztatach, szkoleniach czy konferencjach.

Jeśli wiążesz swoją przyszłość z prawem i marzy Ci się zawód prawnika, sędziego czy notariusza masz możliwość kontynuowania nauki na jednolitych studiach magisterskich na kierunku prawo (5-letnie).

 

PRAWO

 

Czym tak naprawdę różni się prawo od prawa w biznesie? Sprawdź!

Kluczowe cechy kierunku:

Waga
praca na case studies - kazusach prawnych
Laptop
zajęcia z wykorzystaniem elektronicznych baz informacji prawnej
prawo w biznesie = 60% prawa + 40% biznesu
Medal
symulacje posiedzeń mediacyjnych (sprawy gospodarcze, cywilne i rodzinne)

Studiowałam prawo w biznesie, ponieważ chciałam poznać podstawy zarówno prawa, jak i prowadzenia biznesu. Moim celem jest rozwijanie rodzinnej firmy. Lubiłam moje studia, ponieważ wykładowcy byli empatyczni, ale również wymagający, co jest dobrym motywatorem do nauki. Wybierając uczelnię, kierowałam się nie tylko jej pozycją w rankingach, ale też lokalizacją. Nie mieszkam we Wrocławiu, więc to, że z Dworca Głównego można w prosty sposób dojechać do siedziby Uniwersytetu WSB Merito, także miało dla mnie znaczenie.

Weronika Uta

Absolwentka WSB (obecnie Uniwersytet WSB Merito)

opinia studenta prawo w biznesie

Studiuję się na kierunku prawo w biznesie na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu, ponieważ dawno zdecydowałem, że swój przyszły zawód chcę połączyć z prowadzeniem biznesu a pomocą innym ludziom. Dzięki studiom, mogę rozszerzać swoją wiedzę na temat aktualnego prawa w różnych dziedzinach biznesu, np. IT lub zarządzanie. Głównym atutem studiowania się na naszym uniwersytecie jest to, że dzienne studia mogę łączyć z pracą, a uczelnia zawsze wspiera w poszukiwaniu nowych możliwości na rynku pracy. 

Vladyslav Shmanenko

Student Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Będziesz umiał swobodnie poruszać się po najważniejszych zagadnieniach z obszaru prawa, finansów, rachunkowości oraz zarządzania.
Nauczysz się pracować w zespołach projektowych.
Będziesz umiał samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą lub podjąć pracę w dowolnej branży na stanowiskach związanych z obsługą prawną przedsiębiorstwa oraz w innych pionach, w tym zarządczych.
Zrozumiesz cele biznesowe przedsiębiorcy i otoczenia, w którym funkcjonuje, oraz logikę strategii rozwoju przedsiębiorstwa, projektów i procesów biznesowych, a także sposób zorganizowania przedsiębiorstwa.
Będziesz wiedział, jak właściwie interpretować i stosować w praktyce przepisy prawa z obszarów powiązanych z biznesem, m.in. prawa działalności gospodarczej, prawa spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego czy też prawa zobowiązań.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
od 410 zł 477 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 410 zł
od 410 zł 477 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 410 zł
od 410 zł 477 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 410 zł
od 410 zł 477 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 410 zł
Prawo w finansach
Stacjonarne Tradycyjne
od 410 zł 477 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 410 zł
Prawo w finansach
Niestacjonarne Hybrydowe
od 410 zł 477 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 410 zł
Prawo w zarządzaniu
Stacjonarne Tradycyjne
od 410 zł 477 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 410 zł
Prawo w zarządzaniu
Niestacjonarne Hybrydowe
od 410 zł 477 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 410 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

 • psychologię biznesu,
 • programy prawnicze,
 • umowy w obrocie gospodarczym.
Zobacz program studiów

Wykładowcy

prof. dr hab. Marian Noga
dr Joanna Wieprow
dr Tomasz Kopyściański
WSB Wrocław, wykładowca, stojący mężczyzna w garniturze.
prof. dr hab. Wiesław Bokajło
Michał Krzewicki wykładowca
Kasia Kulig-Moskwa
adw. dr Dagmara Milewicz-Bednarska
r. pr., syndyk Aleksandra Kozłowska
Izabela Wróbel
dr hab. Tadeusz Gospodarek, prof. UWSB Merito
Joanna Nowak
k.piatkowska-zagiczek
p.falenta
dr Joanna Filaber

Doktor nauk prawnych, autorka ponad 50 publikacji naukowych, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada 12 letnie doświadczenie dydaktyczne w obszarze prawa administracyjnego – ustrojowego, materialnego, procesowego, egzekucji administracyjnej,...

prof. dr hab. Marian Noga

Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu, wykładowca akademicki, ekspert w Narodowym Centrum Nauki. Komentator ekonomiczny TVN. Senator IV i V kadencji, w latach 2004-2010 członek Rady Polityki Pieniężnej. Członek Team Europe - zespołu ekspertów...

dr Joanna Wieprow

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik badawczo-dydaktyczny na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu. Menedżer kierunku ekonomia na studiach magisterskich, trener biznesu, specjalista z zakresu zarządzania finansami, inwestycji alternatywnych oraz analizy finansowej. Wykładowca akademicki z...

dr Tomasz Kopyściański

Doktor nauk ekonomicznych. Specjalista z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa. Autor i współautor opracowań biznesowych podejmowanych we współpracy z instytucjami finansowymi, przedsiębiorstwami oraz jednostkami sektora finansów publicznych, dotyczącymi przeprowadzenia audytu...

r.pr. dr Tomasz Gaweł

Radca prawny. Od 2007 adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet WSB Merito), w latach 2007-2010 dziekan Zamiejscowego Wydziału Ekonomicznego w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej (obecnie Uniwersytet WSB Merito), wcześniej adiunkt na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu...

dr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. nadzw. UWSB Merito

Prof. nadzw., absolwentka studiów MBA. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia z zakresu reklamy, e-komunikacji marketingowej, badań i analiz rynku oraz e-marketingu. Praktyk z zakresu...

prof. dr hab. Wiesław Bokajło

Historyk, politolog, europeista – wypromował 19 doktorów. Specjalista z zakresu historii myśli politycznej, prawnej i ekonomicznej, filozofii politycznej, teorii demokracji, federalizmu i polityki regionalnej, integracji gospodarczej UE, psychologii politycznej, międzynarodowych stosunków...

r. pr. dr Michał Krzewicki

Radca prawny, absolwent prawa i ekonomii, doktor nauk prawnych – specjalność: prawo cywilne. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i ochrony danych osobowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców z branży finansowej, IT, e-commerce...

dr Katarzyna Kulig-Moskwa

Doktor nauk ekonomicznych o specjalizacji zarządzanie. Kierownik zespołu dydaktycznego zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu. Praktyk i teoretyk w obszarze zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, public relations, zrównoważonego rozwoju i ESG....

adw. dr Dagmara Milewicz-Bednarska

Adwokat, doktor nauk prawnych. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa karnego i nieuczciwej konkurencji. Prowadzi Kancelarię Adwokacką we Wrocławiu.

r. pr., syndyk Aleksandra Kozłowska

Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny, Syndyk, wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito. Ukończonych ponad 10 kierunków studiów w tym studiów podyplomowych. Około 50 zrealizowanych kursów to ponad 3000 godzin wiedzy. Przedsiębiorca, która łączy pracę z pasją i dzieli się wiedzą z...

dr hab. Izabela Wróbel, prof. UWSB Merito

Profesor Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu, doktor habilitowany i doktor nauk prawnych w zakresie prawa, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, autorka ponad stu publikacji naukowych. Specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej, w szczególności prawach podstawowych,...

dr hab. Tadeusz Gospodarek, prof. UWSB Merito

Długoletni współwłaściciel firmy produkującej oprogramowanie klasy ERP dla sieci samochodowych (Peugeot, Citroen, Ford, Mercedes, Renault, Nissan, DAF) oraz dla firm produkcyjnych od gospodarstw rolnych aż do spółek giełdowych włącznie. Współtwórca systemów Motomanager,...

dr Joanna Nowak

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w prawie samorządowym i zagadnieniach ustrojowych, w tym związanych z wdrażaniem zasady pomocniczości i ze szczególnym uwzględnianiem wyzwań stojących przed Dolnym Śląskiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Marszałkowskim...

adw. dr Katarzyna Piątkowska-Zagiczek

Adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, studiowała również na City, University of London.

Autorka publikacji z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego i...

dr Paweł Falenta

Radca prawny, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, audytor wewnętrzny. Absolwent kierunków: prawo, administracja, politologia i ekonomia oraz studiów podyplomowych z zakresu nauk pedagogicznych oraz audytu i kontroli zarządczej. Autor wielu publikacji z zakresu nauk...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Czy wiesz, że?

Na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu organizujemy różnego rodzaju inicjatywy i szkolenia, w których możesz brać udział i poszerzać swoją wiedzę.

 • I Konkurs Krasomówczy | Szczegóły

 • Wykład sędzi Anny Marii Wesołowskiej | Szczegóły

 • Szkolenia "Obsługa programu prawnego LEX" | Szczegóły

 • Konferencja "Mediacje – podstawy prawne i praktyka stosowania" | Szczegóły

 • Szkolenie "Poznaj swoje prawa w praktyce!" | Szczegóły

 • Seminarium naukowe pt. "RODO w przedsiębiorstwie i kancelarii prawnej" | Szczegóły

 • Konferencja "Mediacje w postępowaniu administracyjnym i sądowym" | Szczegóły

Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie

bud. A, pok. 100
ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 08:00 - 16:00
 • so: 09:00 - 13:00
Pobierz stronę do PDF