Znamy zwycięzców! W I Konkursie Krasomówczym na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu wzięło udział ośmiu uczestników, studentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo. Stanęli do pojedynku na przemowy wcielając się w role pełnomocników, prokuratorów oraz obrońców i wygłaszając mowy końcowe oparte na wcześniej wylosowanych kazusach z prawa cywilnego i karnego.

Konkurs odbył się 17 maja 2023 r. w dydaktycznej sali sądowej, która doskonale oddaje warunki panujące na prawdziwej sali rozpraw. W tak zorganizowanym pomieszczeniu, występując w togach urzędowych przed jury i publicznością, swoje mowy wygłosili i zdobyli kolejno miejsca:

 

I miejsce - Marcin Łączak
student IV roku prawa za wygłoszenie mowy jako pełnomocnik powoda w sprawie cywilnej.

II miejsce - Konrad Pischka
student II roku prawa za wygłoszenie mowy jako pełnomocnik pozwanego w sprawie karnej.


III miejsce ex aequo - Sandra Skutecka-Rezler
studentka II roku prawa za wygłoszenie mowy jako pełnomocnik pozwanego w sprawie cywilnej.

 

III miejsce ex aequo - Wiktora Smętek
studentka IV roku prawa za wygłoszenie mowy jako prokurator w sprawie karnej.


Wysoki poziom przemówień sprawił, że jury zadecydowało o przyznaniu wyróżnień dla uczestników, którzy nie znaleźli się na podium.

Wyróżnienia otrzymali

Nikola Bulanda - studentka IV roku prawa za wygłoszenie mowy jako obrońca w sprawie karnej.
Kamila Hadyk - studentka II roku prawa za wygłoszenie mowy jako pełnomocnik powoda w sprawie cywilnej.
Aleksandra Szatarska - studentka II roku prawa za wygłoszenie mowy jako pełnomocnik pozwanego w sprawie cywilnej.
Marceli Durasiewicz - student II roku prawa za wygłoszenie mowy jako pełnomocnik pozwanego w sprawie cywilnej.

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
 


O konkursie

Konkurs został zorganizowany przez dr Joannę Filaber menedżerkę kierunku prawo (jednolite studia magisterskie) oraz prawo w biznesie (studia licencjackie) wraz zespołem dydaktycznym kierunku prawo. W jury konkursu zasiedli:

  • dr Joanna Filaber - przewodnicząca,
  • Krystian Mularczyk Wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych,

  • adw. dr Katarzyna Piątkowska-Zagiczek

  • adw. dr Dagmara Milewicz-Bednarska

  • r.pr. dr Michał Krzewicki.

 

"Konkursy krasomówcze od lat należą do najbardziej prestiżowych inicjatyw organizowanych na uczelniach prawniczych, stanowią także stały punkt programu aplikacji adwokackiej, radcowskiej oraz aplikacji odbywanej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. W tym roku zorganizowaliśmy konkurs krasomówczy po raz pierwszy i zaprosiliśmy do uczestnictwa studentów naszej uczelni z kierunków prawo i prawo w biznesie. To najlepszy sprawdzian z umiejętności oratorskich, którego studenci mogą doświadczyć podczas studiów, stanowiąc realną możliwość przekucia wiedzy teoretycznej w praktykę. Zadaniem uczestników było wygłoszenie mów końcowych opartych na wcześniej wylosowanych kazusach z prawa cywilnego lub karnego. Kazusy te zostały tak skonstruowane przez pracowników dydaktycznych uczelni, aby odzwierciedlały sprawy, które na co dzień rozpoznawane są przed sądami powszechnymi. Każdemu uczestnikowi przysługiwało prawo do krótkiej repliki. Wystąpienia wszystkich uczestników były na wysokim poziomie merytorycznym, ciekawe i wywołujące emocje u słuchaczy, z czego jako zespół dydaktyczny jesteśmy dumni!" - o wydarzeniu opowiedziała dr Joanna Filaber.


Masz pytania o konkurs? Zapraszamy do kontaktu!

dr Joanna Filaber | menedżer kierunku prawo | menedżer kierunku prawo w biznesie | kierownik zespołu dydaktycznego prawa
e-mail: joanna.filaber@wsb.wroclaw.pl

 

 Dowiedz się więcej! Podajemy linki do stron, które mogą Cię zainteresować:

Czytaj więcej