Studia MBA

Studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu) realizujemy od 2008 roku. Kandydaci na studia MBA w naszej uczelni mogą wybierać wśród 6 programów:

 • Franklin University Master of Business Administration - program anglojęzyczny
 • Master of Business Administration - program polskojęzyczny
 • Executive MBA Project Management - program polskojęzyczny
 • Executive MBA Business Trends - program polskojęzyczny
 • MBA zarządzanie w podmiotach leczniczych - program polskojęzyczny
 • Professional Management dla początkujących (wstęp do MBA) - program polskojęzyczny

Program Franklin University MBA

 • Zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez międzynarodową kadrę dydaktyczną.  
 • Uczestnicy studiów zdobywają wiedzę według programu przygotowanego przez amerykańskiego partnera studiów – Franklin University.
 • Program zakwalifikowany do klasy profesjonalnej plus w ratingu programów MBA SEM Forum 2020.
 • Bezpośredni kontakt z wykładowcami oraz dostęp do materiałów dydaktycznych zapewnia platforma Canvas.
 • Jakość studiów zapewnia międzynarodowa akredytacja IACBE oraz Higher Learning Commission.
 • Absolwenci otrzymują prestiżowy dyplom Franklin University – uczelni o międzynarodowym prestiżu.

Program Master of Business Administration

 • Zajęcia prowadzone są w języku polskim.
 • Program nauczania przygotowany we współpracy z Franklin University i konsultowany z praktykami biznesu.
 • Program zakwalifikowany do klasy profesjonalnej plus w ratingu programów MBA SEM Forum 2020.
 • Uczestnicy studiów otrzymują profesjonalnie opracowane materiały dydaktyczne.
 • W ramach programu uczestnicy biorą udział w sesji wyjazdowej, warsztatach i symulacyjnej grze biznesowej.
 • Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (w soboty i niedziele).
 • Absolwenci otrzymują dyplom podpisany przez władze Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu oraz partnera Franklin University.

Program Executive MBA Project Management

 • Zajęcia prowadzone są w języku polskim przez praktyków biznesu.
 • Partnerem biznesowym programu jest EY Academy of Business.
 • Uczestnicy studiów zdobywają kompleksową wiedzę w dwóch obszarach: General Management oraz Project Management.
 • Zajęcia związane z zarządzania projektami w trzecim semestrze prowadzą eksperci z EY Academy od Business.
 • Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (w soboty i niedziele).
 • Program zakwalifikowany do klasy profesjonalnej w ratingu programów MBA SEM Forum 2020.
 • Uczestnicy otrzymują tytuł Certyfikowanego Project Managera EY Academy of Business.
 • Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów Executive MBA – Project Management oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program Executive MBA Business Trends

 • Zajęcia prowadzone są w języku polskim przez praktyków biznesu, którzy posiadają doświadczenie biznesowe i są zaznajomieni z aktualnymi trendami.
 • Partnerem biznesowym programu jest firma Adventure for Thought Leadership & Strategy.
 • Program przygotowaliśmy w oparciu o najnowsze trendy w biznesie i innowacyjne koncepcje zarządzania.
 • Uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający kompetencje przywódcze.
 • Program zakwalifikowany do klasy obiecującej w ratingu programów MBA SEM Forum 2020.
 • Uczestnicy biorą udział w 2-dniowej sesji wyjazdowej z zakresu przywództwa, prowadzonej metodą Experiential Education.
 • Zajęcia odbywają się w piątki i soboty.
 • Studia kierujemy do wyższej kadry menedżerskiej, również dla absolwentów studiów MBA.

Program MBA Zarządzanie w podmiotach leczniczych

 • Zajęcia prowadzone są w języku polskim według programu przygotowanego przez Uniwersytet WSB Merito Wrocław, zatwierdzonego przez Radę Programową oraz partnera Franklin University.
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele za pośrednictwem MS Teams, w tym 3 zjazdy stacjonarne w formie wyjazdowej.
 • Zajęcia mają charakter praktyczny, a szczególny nacisk położony jest na rozwijanie zaawansowanych kompetencji menedżerskich i przywódczych.
 • Uczestnicy otrzymują profesjonalnie opracowane materiały dydaktyczne dostępne na platformie MS Teams.
 • Na warsztatach z modułu Trening kompetencji uczestnicy określają swoje style myślenia i style działania dzięki wykorzystaniu diagnozy narzędzia FRIS.
 • Absolwenci otrzymują dyplom Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu sygnowany przez partnera programu Franklin University oraz świadectwo ukończenia 3-semestralnych studiów podyplomowych.

Program Professional Management dla początkujących – wstęp do MBA

 • Zajęcia prowadzone są w języku polskim w formule online.
 • Program powstał we współpracy z firmą WIAL Poland.
 • W ramach programu uczestnicy biorą udział w sesjach Action Learning oraz indywidualnych sesjach coachingowych.
 • Program skierowany jest do początkujących menedżerów, którzy poszukują inspiracji w obszarze zarządzania.
 • Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów, dyplom Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu oraz międzynarodowy dyplom ukończenia modułu podstawowego Szkoły Action Learning.
Mężczyzna facet garnitur biznes
Palec

Więcej informacji znajdziesz na stronie programów MBA