Studia MBA

Studia MBA na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu (wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa) realizujemy od 2008 roku. Kandydaci na studia MBA w naszej uczelni mogą wybierać wśród 5 programów:

 • Master of Business Administration - program polskojęzyczny
 • Executive MBA Project Management - program polskojęzyczny
 • Executive MBA Business Trends - program polskojęzyczny
 • MBA zarządzanie w podmiotach leczniczych - program polskojęzyczny
 • PRE MBA – Professional Management dla początkujących - program polskojęzyczny

Program Master of Business Administration

 • Zajęcia prowadzone są w języku polskim.
 • Program nauczania przygotowany we współpracy z Franklin University i konsultowany z praktykami biznesu.
 • Program zakwalifikowany do klasy profesjonalnej plus w ratingu programów MBA SEM Forum 2020.
 • Uczestnicy studiów otrzymują profesjonalnie opracowane materiały dydaktyczne.
 • W ramach programu uczestnicy biorą udział w sesji wyjazdowej, warsztatach i symulacyjnej grze biznesowej.
 • Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (w soboty i niedziele).
 • Absolwenci otrzymują dyplom podpisany przez władze Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu oraz partnera Franklin University.

Program Executive MBA Project Management

 • Zajęcia prowadzone są w języku polskim przez praktyków biznesu.
 • Partnerem biznesowym programu jest EY Academy of Business.
 • Uczestnicy studiów zdobywają kompleksową wiedzę w dwóch obszarach: General Management oraz Project Management.
 • Zajęcia związane z zarządzania projektami w trzecim semestrze prowadzą eksperci z EY Academy od Business.
 • Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (w soboty i niedziele).
 • Program zakwalifikowany do klasy profesjonalnej w ratingu programów MBA SEM Forum 2020.
 • Uczestnicy otrzymują tytuł Certyfikowanego Project Managera EY Academy of Business.
 • Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów Executive MBA – Project Management oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program Executive MBA Business Trends

 • Zajęcia prowadzone są w języku polskim przez praktyków biznesu, którzy posiadają doświadczenie biznesowe i są zaznajomieni z aktualnymi trendami.
 • Partnerem biznesowym programu jest firma Adventure for Thought Leadership & Strategy.
 • Program przygotowaliśmy w oparciu o najnowsze trendy w biznesie i innowacyjne koncepcje zarządzania.
 • Uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający kompetencje przywódcze.
 • Program zakwalifikowany do klasy obiecującej w ratingu programów MBA SEM Forum 2020.
 • Uczestnicy biorą udział w 2-dniowej sesji wyjazdowej z zakresu przywództwa, prowadzonej metodą Experiential Education.
 • Zajęcia odbywają się w piątki i soboty.
 • Studia kierujemy do wyższej kadry menedżerskiej, również dla absolwentów studiów MBA.

Program MBA Zarządzanie w podmiotach leczniczych

 • Zajęcia prowadzone są w języku polskim według programu przygotowanego przez Uniwersytet WSB Merito Wrocław, zatwierdzonego przez Radę Programową oraz partnera Franklin University.
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele za pośrednictwem MS Teams, w tym 3 zjazdy stacjonarne w formie wyjazdowej.
 • Zajęcia mają charakter praktyczny, a szczególny nacisk położony jest na rozwijanie zaawansowanych kompetencji menedżerskich i przywódczych.
 • Uczestnicy otrzymują profesjonalnie opracowane materiały dydaktyczne dostępne na platformie MS Teams.
 • Na warsztatach z modułu Trening kompetencji uczestnicy określają swoje style myślenia i style działania dzięki wykorzystaniu diagnozy narzędzia FRIS.
 • Absolwenci otrzymują dyplom Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu sygnowany przez partnera programu Franklin University oraz świadectwo ukończenia 3-semestralnych studiów podyplomowych.

PRE MBA – Professional Management dla początkujących

 • Zajęcia prowadzone w konwencji hybrydowej z przewagą zajęć kontaktowych.
 • Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (w soboty i niedziele).
 • Program przygotowany we współpracy z firmą OpsTalent.
 • W ramach programu każdy uczestnik bierze udział w indywidualnej sesji coachingowej oraz będzie mógł skorzystać z programu mentoringowego doświadczonych menedżerów – absolwentów studiów MBA.
 • Program skierowany jest do osób poszukujących praktycznego wsparcia w pierwszych stadiach rozwoju menedżerskiego.
Mężczyzna facet garnitur biznes
Palec

Więcej informacji znajdziesz na stronie programów MBA