Studia MBA

Studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu) realizujemy od 2008 roku. Kandydaci na studia MBA w naszej uczelni mogą wybierać wśród 7 programów:

 • Franklin University Master of Business Administration - program anglojęzyczny
 • Executive Master's in International Hotel Management - program anglojęzyczny
 • Master of Business Administration - program polskojęzyczny
 • Executive MBA Project Management - program polskojęzyczny
 • Executive MBA Business Trends - program polskojęzyczny
 • MBA zarządzanie w podmiotach leczniczych - program polskojęzyczny
 • Professional Management dla początkujących (wstęp do MBA) - program polskojęzyczny

Program Franklin University MBA

 • Wszystkie zajęcia prowadzą wykładowcy z Franklin University. 
 • Uczestnicy studiów uczą się według programu przygotowanego przez amerykańskiego partnera studiów. 
 • Bezpośredni kontakt z wykładowcami oraz dostęp do materiałów dydaktycznych zapewnia platforma myFranklin.
 • Jakość studiów zapewnia międzynarodowa akredytacja IACBE.
 • Absolwenci studiów zdobywają dyplom Franklin University.
   

Program Master of Business Administration

 • Wszystkie zajęcia prowadzimy w języku polskim.
 • Program nauczania przygotowaliśmy we współpracy z Franklin University i konsultujemy go z praktykami biznesu.
 • Uczestnicy studiów otrzymują bezpłatne materiały dydaktyczne.
 • W ramach programu uczestnicy biorą udział w sesjach wyjazdowych, warsztatach i symulacji biznesowej. 
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
 • Absolwenci zdobywają dyplom MBA sygnowany przez przedstawicieli WSB oraz Franklin University.
   

Program Executive MBA Project Management

 • Partnerem biznesowym programu jest EY Academy of Business.
 • Uczestnicy studiów zdobywają kompleksową wiedzę w dwóch obszarach: General Management oraz Project Management.
 • Zajęcia w ramach trzeciego semestru prowadzą eksperci z EY. 
 • Wszystkie zajęcia prowadzimy w języku polskim. 
 • Absolwenci zdobywają dyplom ukończenia studiów Executive MBA – Project Management oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   

Program Executive MBA Business Trends

 • Partnerem biznesowym programu jest firma Adventure for Thought Leadership & Strategy. 
 • Program przygotowaliśmy w oparciu o najnowsze trendy w biznesie i innowacyjne koncepcje zarządzania.
 • Uczestnicy rozwijają przede wszystkim kompetencje przywódcze.
 • Wszystkie zajęcia prowadzimy w języku polskim.
 • Studia kierujemy do wyższej kadry menedżerskiej, również dla absolwentów studiów MBA.
   
Palec

Więcej informacji znajdziesz na stronie programów MBA