Organizacje studenckie i koła naukowe

Jako uczelnia staramy się wspierać Wasze pasje i pomagamy Wam się realizować. Zobaczcie jakie koła naukowe, stowarzyszenia i organizacje działają u nas. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie!

Grupa budynek WSB zajęcia

Koło Naukowe Icebreaker

Koło Naukowe Icebreaker to grupa pasjonatów, którzy skutecznie popularyzują wiedzę w dziedzinie logistyki. Studenci należący do koła:

 • przeprowadzają na terenie Dolnego Śląska warsztaty logistyczne w szkołach ponadgimnazjalnych i uczą swoich młodszych kolegów, m.in.: jak zapisać swoje imię jako kod kreskowy lub jak przedstawić graficznie proces produkcji,
 • przekazują wiedzę logistyczną poprzez organizację ciekawych wydarzeń biorą udział w konferencjach i są tam gdzie dzieją się ciekawe wydarzenia.

Koło powstało w 2009 r., a autorem idei jest prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Bujak.

Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych logistyką. Niepowtarzalna atmosfera gwarantowana.

 

Marketingowe Koło Naukowe KIWI

Marketingowe Koło Naukowe KIWI to grupa studentów, która pasjonuje się szeroko pojętym marketingiem i chce rozwijać swoje umiejętności praktyczne w tej dziedzinie. Członkowie koła realizują różnorodne projekty, takie jak:

 • organizacja i uczestnictwo w konferencjach, seminariach i warsztatach związanych z marketingiem,
 • przeprowadzanie badań rynkowych, analitycznych i kreatywnych,
 • tworzenie i prowadzenie działań marketingowych dla firm i organizacji,
 • współpraca z ekspertami i praktykami z branży marketingowej,
 • uczestnictwo w konkursach marketingowych.

Koło naukowe KIWI daje studentom możliwość zdobywania wiedzy, doświadczenia i kontaktów, które mogą być przydatne w przyszłej karierze zawodowej. Koło jest otwarte dla wszystkich studentów, którzy chcą się uczyć, tworzyć i dzielić się swoją pasją do marketingu.

 

 

Więcej informacji:

Koło Naukowe Liderów Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu

Koło Naukowe Liderów Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu tworzy zespół aktywnych studentów, których pasjonuje szeroko pojęte liderstwo i zarządzanie projektami. Koło jest otwarte dla wszystkich studentów, których interesuje rozwój naukowy w zakresie praktycznej wiedzy i umiejętności z obszarów:  

 • kompetencji przywództwa i liderstwa,  

 • komunikacji interpersonalnej, współpracy zespołowej, 

 • zarządzania zespołami i projektami, 

 • planowania i organizowania projektów studenckich związanych z rozwojem powyższych kompetencji oraz integracji środowiska studentów,  

 • współpracy z innymi organizacjami naukowymi.  

Ponadto członkowie Koła mają szansę na udział w warsztatach, konferencjach, spotkaniach naukowych. Rozwój kompetencji społecznych i zawodowych mogą wykorzystać w przyszłej karierze zawodowej.  


Koło powstało w 2023 r. w ramach projektu “Szkoła Liderów” organizowanego przez Biuro Karier pod koordynacją Katarzyny Likus. Zapraszamy do kontaktu.  

Koło naukowe SAP-port

Koło naukowe SAP-PORT działające na Uniwersytetcie WSB Merito we Wrocławiu powstało w maju 2015 roku z inicjatywy mgr. inż. Sebastiana Sobczyka i mgr. inż. Pawła Woźniaka (konsultantów SAP z zakresu modułów logistycznych i wykładowców na studiach podyplomowych z zakresu SAP).

KN SAP-PORT to coraz większa grupa, która zdobywa wiedzę z zakresu obsługi różnych modułów SAP zarówno z obszaru logistyki (MM, SD, PP, WM, QM) jak również finansów oraz controllingu (FI, CO). Celem działalności koła jest przede wszystkim swobodne poruszanie się studentów w wybranych modułach.

 

Zajęcia dzielimy na 3 typy: spotkania tematyczne prowadzone przez opiekunów koła, prowadzone przez członków koła i certyfikowane warsztaty/szkolenia prowadzone przez konsultantów z partnerskich firm zewnętrznych. Firmy partnerskie koła to Hicron i SI Consulting, firmy konsultingowe z wrocławskim rodowodem,  czołowi przedstawiciele konsultingu systemów SAP na rynku. W planach jest także nawiązanie współpracy z kolejnymi firmami konsultingowymi.

 

Studenci biorą aktywny udział w konferencjach naukowych, a zamysłem opiekunów i zarządu są także wyjazdy studyjne do firm z całej Europy pracujących na systemie SAP.

Koło naukowe SAP-PORT jest wyjątkowe dlatego, że skupia studentów z różnych kierunków, stopni i trybów studiów – jest to możliwe ze względu na zróżnicowany poziom warsztatów i szkoleń organizowanych przez koło, a także różnorodną tematykę tych szkoleń i warsztatów, obejmującą wiele różnych modułów systemu SAP.

 

 

Więcej informacji:

Koło SafeITNet

Koło Naukowe sieci, systemów i bezpieczeństwa IT SafeITNet to grupa pasjonatów administrowania infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstw. Spotkania koła odbywają się w nowocześnie wyposażonym laboratorium Cisco Networking Academy, gdzie ich uczestnicy, pod okiem praktyków, realizują ćwiczenia z zakresu sieci i systemów IT.

 

 

Więcej informacji:

Koło Naukowe Prawa WSB Merito Wrocław

Misja Koła - „Non scholae sed vitae discimus” Seneka M. - (łac. - nie uczymy się dla szkoły, ale dla życia) - Praktycznie o prawie w Kole Naukowym Prawa WSB Merito Wrocław

 

Koło Naukowe Prawa skupia studentów kierunku prawo w biznesie oraz prawo jednolite studia magisterskie - jest także otwarte na każdego studenta Uniwersytetu WSB Merito, który interesuje się praktycznym zastosowaniem regulacji prawa administracyjnego, cywilnego i karnego. Podczas warsztatów, seminariów i wykładów otwartych uczestnicy koła naukowego poznają praktykę stosowania prawa w wymiarze sprawiedliwości,  w kontaktach z administracją publiczną (stopnia samorządowego i rządowego) oraz w biznesie. Aktywna forma uczestnictwa umożliwi każdemu studentowi transparentne wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce rzeczywistych casusów. Misją Koła i jej opiekuna jest współpraca ze studentami dla osiągnięcie praktycznej wiedzy o prawie.

Nowoczesne technologie komunikacyjne

Koło naukowe Nowoczesne technologie komunikacyjne - powstało w 2019 r. jako odpowiedź na najnowsze trendy w informatyce i telekomunikacji. Na bazie zgromadzonego w Lab powered by Nokia sprzętu studenci mogą się poczuć jak w prawdziwym centrum R&D w jednej z wiodących na świecie firm telekomunikacyjnych. We współpracy z NOKIA studenci gromadzą praktyczną wiedzę z programowania wysoko i niskopoziomowego, uczą się programowania szybkiej transmisji danych, konfiguracji środowiska, a także automatyzacji testowania za pomocą ROBOT Framework.

 

Koło naukowe poszerza wiedzę w takim zakresie jak:

 • algorytmika
 • przetwarzanie sygnałów
 • programowanie w C++, Python, bash
 • testowanie - wszystkiego, co może przydać się absolwentowi podczas rozmowy rekrutacyjnej do centrum badawczego.

 

Więcej informacji:

Akademia Cisco

Koło naukowe:  Akademia Cisco -  Student Scientific Circle of Computer Networks - skupia pasjonatów z zakresu zarówno sieci, jak i systemów komputerowych. Aby podołać wyzwaniom, jakie stawiane są administratorom, niezbędne jest ich kompleksowe kształcenia i doskonalenie. Jedną z oczekiwanych kompetencji jest posiadanie wiedzy potwierdzonej posiadaniem niezbędnych certyfikatów z obszaru CCNA.

 

Koło Naukowe Inżynier 4.0

Koło Naukowe Inżynier 4.0 działa przy kierunku studiów inżynieria zarządzania. Poprzez działalność w kole studenci poszerzają wiedzę i umiejętności, uczestniczą w certyfikowanych szkoleniach, wizytach studyjnych w firmach polskich i zagranicznych oraz organizują spotkania z przedstawicielami branży produkcyjnej. Od listopada 2021 r. spotkania koła naukowego odbywają się w Centrum Lean Management na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu.

 

Studenckie Koło Naukowe LEADERSHIP

Studenckie Koło Naukowe LEADERSHIP na Wydziale Finansów i Zarządzania Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu to przede wszystkim ciekawi ludzie o rozmaitych pasjach, charyzmie i zainteresowaniach, których wspólnym celem jest nauka koncepcji i metod zarządzania oraz wymiana doświadczeń praktycznych.