Seminarium naukowe pt. "RODO w przedsiębiorstwie i kancelarii prawnej"
 

Termin: 30.03.2019r.
Miejsce: WSB we Wrocławiu, budynek B, sala 301

 

Program

Godz. 16:30-19:00 seminarium i warsztat
Godz. 19:00 dyskusja moderowana

 

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne.
ZAPISY ZAKOŃCZONE!
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. 

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu.

 

 

Opis spotkania 

Wdrożenie nowych przepisów -  od 25 maja 2018 rozpoczęło się bezpośrednie stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) - wpłynęło na wzrost świadomości i zmianę podejścia do ochrony danych osobowych a także podniesienie wiedzy z tego zakresu. Zapewnienie zgodności z RODO jest procesem ciągłym i każda firma czy też instytucja jest zobowiązana podejmować działania związane z procesem ochrony danych osobowych, aby proces ten doskonalić, np. poprzez pogłębianie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych, ustalenie właściwej podstawy zbierania danych, spełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z nowymi zasadami, prowadzenie przejrzystej komunikacji z osobami, których dane dotyczą, analizy ryzyka. Z drugiej strony każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo: wiedzieć, co dzieje się z jego danymi, ma prawo wycofać zgodę w każdym momencie, powinien zostać poinformowana w zrozumiały i przejrzysty sposób o przetwarzaniu jego danych osobowych, ma prawo do bycia zapomnianym (ale nie zawsze), ma prawo do informacji o naruszeniu jego danych, ma prawo wnieść sprzeciw, gdy jego dane przetwarzane są w celach marketingowych, ma prawo żądać realizacji swoich praw u administratora, może dochodzić odszkodowania, jeśli dane wykorzystywane są niezgodnie z RODO, ma prawo zgłosić skargę do Prezesa UODO.

 

Cel spotkania

Celem spotkania jest przybliżenie przepisów o ochronie danych osobowych oraz wymiana dobrych praktyk po prawie rocznym obowiązywaniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Uczestnicy poznają nowe definicje, zasady przetwarzania danych osobowych, wyznaczania Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w przystępny sposób zostaną przekazane uczestnikom metody zapewnienia odpowiedniego stanu ochrony danych osobowych i innych informacji chronionych, zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Uczestnicy dowiedzą się:

  • co to są dane osobowe i jak je dzielimy,
  • kiedy mamy do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych a kiedy z udostępnianiem,
  • kim są i jakie obowiązki mają: ADO, IOD, procesor oraz podmioty upoważnione do przetwarzania danych,
  • poznają zasady przetwarzania danych osobowych,
  • dowiedzą się czym jest zgoda i jakie są przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych,
  • jak udokumentować, że realizujesz prawa osób, których dane dotyczą, zgodnie z RODO,
  • jak zorganizować proces ochrony danych osobowych w swojej organizacji.

Sylwetki prowadzących

 

Prelegentka seminarium i warsztatów: dr Barbara Pawełko-Czajka
Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Właścicielka Positivity Consulting. Trenerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Stale współpracuje z wieloma firmami szkoleniowymi. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców. Prowadząc szkolenia stara się wyjaśniać skomplikowane rzeczy za pomocą zrozumiałego języka. Do każdego szkolenia podchodzi indywidualnie. Ma za sobą wiele godzin szkoleń i warsztatów otwartych i zamkniętych oraz wiele godzin wykładów ze studentami.

 

Moderator dyskusji: dr Dariusz Wasiak
Adiunkt w Instytucie Nauk Społeczno-Humanistycznych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz doradca z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych w spółkach kapitałowych, a także mediator sądowy w postępowaniach karnych, cywilnych i rodzinnych. Zainteresowania naukowe splatają się z zainteresowaniami zawodowymi, do których zaliczyć należy sprawność administracji publicznej, użyteczność klauzul generalnych, bezpieczeństwo informacji, ochrona danych osobowych, metody inwigilacji, socjotechnika, panoptyzm, filozofia krytyczna, instrumentalność prawa, teorie bezpieczeństwa.

 

Organizatorem spotkania jest Koło Naukowe Prawa WSB we Wrocławiu.

 

Czytaj więcej