Program Erasmus+ - studia za granicą na wyciągnięcie ręki

Marzysz o tym, by poczuć klimat uczelni i życia za granicą? Znasz dobrze języki obce i masz wiele międzynarodowych znajomości? Uniwersytet WSB Merito posiada rozszerzoną Kartę Erasmus+, przyznaną przez Komisję Europejską, która uprawnia do udziału w programie, w ramach którego nasi studenci jadą studiować na jeden bądź dwa semestry do zagranicznych uczelni partnerskich. 
 

Co zyskasz dzięki Erasmus+?

Przystąpienie do programu Erasmus ma bez wątpienia wiele korzyści. Oto niektóre z nich:

 • uczysz się w obcojęzycznym środowisku studenckim,
 • uzyskujesz stypendium w ramach Erasmus+ więc Twoja zagraniczna przygoda edukacyjna jest częściowo dofinansowana ze środków Programu Erasmus+. W tym czasie też nie płacisz czesnego na Uniwersytecie WSB Merito, bo jesteś z niego zwolniony decyzją Kanclerza,
 • poznajesz kulturę nowego kraju,
 • nawiązujesz nowe kontakty, nie tylko towarzyskie ale też czasem zawodowe,
 • Uniwersytet WSB Merito, jako Twoja uczelnia macierzysta uznaje okres studiów odbytych w uczelni partnerskiej jako równoważny z okresem studiów tutaj, wyjazd zagraniczny nie wydłuża więc czasu studiowania,
 • nawet rok czasu możesz spędzić za granicą będąc studentem studiów I i II stopnia, na studiach jednolitych magisterskich możesz wyjechać za granicę nawet na dwa lata,
 • doskonalisz znajomość języka obcego.

W jaki sposób zostać studentem zagranicznej uczelni?

Aby móc przystąpić do programu Erasmus+ powinieneś spełniać poniższe kryteria:

 • być studentem Uniwersytetu WSB Merito,
 • być studentem studiów I, II stopnia (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) lub jednolitych magisterskich,
 • mieć ukończony pierwszy rok studiów I stopnia (licencjackich), pamiętaj jednak, że wyjechać nie możesz na ostatni semestr studiów I i II stopnia czy jednolitych magisterskich,
 • być obywatelem kraju uczestniczącego w Erasmus+ (w pozostałych przypadkach mieć status uchodźcy lub kartę stałego pobytu w kraju uczestniczącym).

W przypadku ubiegania się o stypendium powinieneś:

 • wykazać się odpowiednią znajomością języka obcego (test językowy),
 • osiągnąć wysoką średnią ocen na studiach,
 • zostać pozytywnie ocenionym przez Komisję Rekrutacyjną w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Do jakich krajów można wyjechać?

Możesz wyjechać jedynie do tych państw, które uczestniczą w programie. W Erasmus+ biorą udział: kraje członkowskie UE, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. Islandia, Lichtenstein i Norwegia oraz Turcja, Szwajcaria i Chorwacja.
Wymianę studentów mogą prowadzić uczelnie mające Kartę Uczelni Erasmus+, które podpisały ze sobą porozumienie o wymianie w ramach tego programu.


Obecnie Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu ma podpisanych niemal 60 umów partnerskich z uczelniami z całej Europy. Możesz studiować więc, w takich państwach jak:

 • Belgia,
 • Bułgaria,
 • Czechy,
 • Chorwacja,
 • Dania,
 • Francja,
 • Finlandia,
 • Grecja,
 • Litwa,
 • Łotwa,
 • Malta,
 • Niemcy,
 • Portugalia,
 • Słowenia,
 • Turcja,
 • Węgry,
 • Hiszpania,
 • Holandia,
 • Rumunia,
 • Wielka Brytania,
 • Włochy. 

Rekrutacja

Rekrutacja na studia w ramach Programu Erasmus+ odbywa się w marcu i dotyczy ona wyjazdów na kolejny rok akademicki. Jest to termin podstawowy, w zależności od liczby dostępnych miejsc możliwe jest zorganizowanie rekrutacji uzupełniającej na początku semestru zimowego (październik), dotyczącej wyjazdów w semestrze letnim danego roku akademickiego.