Mediacje w postępowaniu administracyjnym i sądowym

Studenci z Koła Naukowego Prawa Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu zapraszają wszystkie osoby zainteresowane tematyką mediacji na konferencję „Mediacje w postępowaniu administracyjnym i sądowym”, która odbędzie się 14 grudnia 2018 r. o godz. 10:30 w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29-31, w budynku A, sala 115 A.


Konferencję objęli swoim patronatem honorowym: Rzecznik Praw Obywatelskich, Naczelna Rada Adwokacka, Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wojewoda Dolnośląski, Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych, Instytut Mediacji TAK, Opolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, Kancelaria Mediacyjna i Prawa Grażyna Górska, O-media Instytut Komunikacji.
 

    

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.


- Mediacja jest alternatywną formą rozwiązywania konfliktów. W sposób ugodowy i satysfakcjonujący obie strony dochodzi do porozumienia w pozornie „nierozwiązywalnych” sytuacjach konfliktowych. Mediator dąży do tego aby w miarę możliwości zabezpieczyć wszystkie ważne interesy każdej ze stron, które są wymagane w celu zawarcia konsensusu. Mediacja jest tańsza i szybsza od tradycyjnego sporu sądowego. Dodatkowo charakteryzuje się większą pewnością dla stosunków prawnych w społeczeństwie. Strony konfliktu w dużym stopniu stosują się do powziętych ustaleń i zazwyczaj ich przestrzegają, co nie zawsze występuje w sprawach zasądzonych wyrokami sądowymi. Skutkiem mediacji jest też poprawa relacji międzyludzkich, gdyż są swoistym procesem nauki dialogu i empatii, z pomocą trzeciej strony (mediatora), która zachowuje neutralność, potrafi spojrzeć na problemy z dystansem, co pozwala znaleźć nowe możliwości. Mediacja dotyczy nie tylko sporów powstałych w wyniku konfliktów cywilnych, gospodarczych, czy małżeńskich i rodzinnych, ale także dotyczy spraw pracowniczych i błędów medycznych. Problem błędów medycznych – i roli mediatora w konflikcie pacjenta i lekarza legł u podstaw zorganizowania konferencji przez Koło Naukowe PRAWA WSB Wrocław - mówi dr Joanna Filaber, menedżer kierunku prawo, opiekun Koła Naukowego.
 

PROGRAM

Konferencja składa się z czterech sesji plenarnych (paneli), zakończonych dyskusją.

Zobacz szczegółowy program konferencji - pobierz.


W ramach konferencji zostaną zrealizowane następujące Panele:
I.    PANEL STUDENCKO – DOKTORANCKI – „Mediacje jako sposób rozwiązywania sporów”
II.    PANEL NAUKOWO – EKSPERCKI – „Mediacje w postępowaniach sądowych”.
III.    PANEL NAUKOWO – EKSPERCKI – „Mediacje w postępowaniach administracyjnych i praktyce życia społeczno – gospodarczego”.
IV.    PANEL WARSZTATOWY – „Mediacje w ujęciu praktycznym”:
•    Warsztat 1 Narzędzia mediatora w pracy prawnika,
•    Warsztat 2 Mediacja dla prawnika w praktyce,
•    Warsztat 3 Rola mediatora w sprawach błędów medycznych.

ZAPISY 
Istnieje możliwość aktywnego uczestnictwa w konferencji i wygłoszenia referatu w ramach panelu naukowo-eksperckiego. Studenci, pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN, doktoranci, mediatorzy, praktycy życia gospodarczego – mogą zgłaszać uczestnictwo czynne do 9 grudnia 2018 r. do końca dnia.

Zgłoszenia od wolnych słuchaczy czyli osób, które przyjdą na konferencję aby wysłuchać prelekcji, przyjmowane są do 13 grudnia 2018 r. do końca dnia.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, jednak z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prowadzona jest rejestracja uczestników przez formularz online - link do zapisów.

 

Kontakt z organizatorem - dr Joanna Filaber, e-mail: knp@wsb.wroclaw.pl.

Regulamin konferencji - pobierz
Plakat konferencji - pobierz.
Strona Koła Naukowego Prawa na Facebooku.
Informacja prasowa dla mediów.