Wygodne zapisy na studia - krok po kroku

Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu możesz zostać po ukończeniu szkoły średniej, zdaniu matury i odebraniu świadectwa dojrzałości. O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji

 

Grupa USP rekrutacja

Sprawdź nową możliwość przejścia procesu rekrutacji z Kontem Kandydata. Zaprojektowaliśmy je tak, by maksymalnie ułatwić Ci, zostanie studentem Uniwersytetu WSB Merito.  
 

Co zyskujesz, zakładając konto: 

 • proces rekrutacji przejdziesz online 
 • dołączysz dokumenty, podpiszesz umowę i dokonasz płatności rekrutacyjnych z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem Internetu
 • sprawdzisz status swoich rekrutacji i dokumentów oraz historię zapisów 
 • w każdej chwili dokończysz przerwany proces uzupełniania formularza rejestracyjnego.

 

Rekrutacja z Kontem Kandydata

KROK 1.

Wybierz kierunek studiów odpowiedni dla siebie, przejdź do zapisów online i wybierz opcję Załóż kontow prawym, górnym rogu.

 

Na studia inżynierskie zostaniesz zakwalifikowany, jeżeli uzyskasz co najmniej 30% punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym lub co najmniej 70% punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. Na studia kwalifikują się ponadto laureaci i finaliści olimpiady matematycznej i konkursów przedmiotowych z matematyki.
Nie martw się! Jeżeli nie uzyskałeś wymaganego progu procentowego z egzaminu maturalnego z matematyki zostaniesz skierowany na dodatkowe repetytorium. Szczegółowe informacje zamieszczone są w zasadach rekrutacji.

 

Kierunek Dietetyka - o przyjęciu na studia decyduje spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji i osiągnięcie odpowiedniego wyniku na liście rankingowej. Szczegółowe informacje zamieszczone są w zasadach rekrutacji.

 

Kierunek Informatyka - o przyjęciu na studia decyduje spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji i osiągnięcie odpowiedniego wyniku na liście rankingowej. Szczegółowe informacje zamieszczone są w zasadach rekrutacji.

 

Kierunek Kosmetologia - o przyjęciu na studia decyduje spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji i osiągnięcie odpowiedniego wyniku na liście rankingowej. Szczegółowe informacje zamieszczone są w zasadach rekrutacji.

KROK 2.

Zaloguj się do Konta Kandydata, w którym będziesz mógł wypełnić zapis na studia. Znajdziesz tu również listę wszystkich niezbędnych dokumentów, które trzeba dostarczyć, by spełnić wymogi rekrutacyjne i zostać studentem Uniwersytetu WSB Merito.
Jeżeli jesteś naszym studentem lub absolwentem, możesz pominąć proces zakładania konta i od razu zalogować się do niego loginem i hasłem, którego używasz w Extranecie. Część pól formularza zostanie uzupełniona automatycznie wcześniej przekazanymi nam danymi.
 

Po zapisie online wgraj na konto:

 • świadectwo dojrzałości (z wynikami matury) - oryginał lub odpis do wglądu w Biurze rekrutacji,
 • 1 kolorowe zdjęcie - zgodne z wymogami zdjęć do dowodu osobistego/paszportu, zrobione na wprost, wymiary: 35 x 45 mm. Zdjęcie możesz wykonać bezpłatnie, korzystając z programu, do którego link znajdziesz na Koncie Kandydata.

 

Jesteś tegorocznym maturzystą i chcesz skorzystać z wcześniejszej promocji, a nie masz jeszcze świadectwa dojrzałości?  

Spokojnie, załóż konto, wypełnij formularz rejestracyjny i dostarcz te dokumenty, do których masz dostęp już teraz. Na świadectwo zaczekamy.

 

Jeśli posiadasz dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych wydany za granicą, pamiętaj dodatkowo skompletować:

 • dokument stanowiący podstawę przyjęcia na studia w Polsce wraz z dodatkiem/suplementem – zalegalizowane lub zaopatrzone w klauzulę apostille, (oryginał do wglądu)
 • tłumaczenie powyższych dokumentów na język polski, sporządzonych lub poświadczonych przez tłumacza przysięgłego. Lista tłumaczy przysięgłych https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-tlumacza-przysieglego,

Cudzoziemcy zobowiązani są złożyć poza powyżej wymienionymi dokumentami (sprawdź FAQ dla cudzoziemców):

 • dokument stanowiący podstawę przyjęcia na studia w Polsce wraz z dodatkiem/suplementem – zalegalizowane lub zaopatrzone w klauzulę apostille, (oryginał do wglądu) albo odpis tego dokumentu, którego zgodność z oryginałem została poświadczona zgodnie z przepisami polskimi,
 • dokument poświadczający znajomość języka, w którym prowadzone są studia (oryginały do wglądu) lub oświadczenie o znajomości języka, w którym prowadzone są studia,
 • w przypadku osób niepełnoletnich: oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego – wyrażenie zgody na podjęcie studiów na Uniwersytecie WSB Merito i podpisanie Umowy o świadczenie usług edukacyjnych,
 • do wglądu Kartę Polaka, Kartę pobytu, wizę, dokument o polskim pochodzeniu - jeśli Kandydat posiada,
 • dowód wniesienia opłaty adaptacyjnej (jeśli obowiązuje) zgodnie z Regulaminem Opłat,
 • do wglądu paszport/dowód osobisty, strona ze zdjęciem; w przypadku podwójnego obywatelstwa i dwóch paszportów prosimy o wybranie i posługiwanie się jednym.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość wymagania od Cudzoziemców poniższych dokumentów:

 • tłumaczenia przysięgłego lub tłumaczenia dokonanego przez inny podmiot właściwy do sporządzania lub poświadczania tłumaczeń na j. polski zgodnie z polskimi przepisami prawa, dokumentów stanowiących podstawę przyjęcia na studia wraz z dodatkiem/suplementem – zalegalizowanych lub zaopatrzonych w klauzulę apostille (oryginał do wglądu). Lista tłumaczy przysięgłych 
 • decyzja administracyjna Kuratora Oświaty potwierdzająca uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia - jeśli uczelnia będzie wymagała przy przyjęciu na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie.

 

Rekrutacja Cudzoziemców i Kandydatów na specjalności anglojęzyczne - Admission Office for Foreigners and the English Language Studies (Приймальна комісія для іноземців та навчання англійською мовою):

e-mail: study@wroclaw.merito.pl, studyinenglish@wroclaw.merito.pl | tel.  71 376 23 68, +48 660 506 805, +48 666 345 187 (in English)

Masz pytania dotyczące rekrutacji Cudzoziemców - sprawdź FAQ dla cudzoziemców.

KROK 3.

Po założeniu konta i wypełnieniu formularza rejestracyjnego masz 7 dni na skompletowanie, dostarczenie i podpisanie niezbędnych dokumentów. Tylko dzięki Kontu Kandydata możesz to zrobić online, szybko i wygodnie!

 

Pamiętaj, aby dostarczyć nam do wglądu oryginał świadectwa dojrzałości lub inne wymagane dokumenty.
Możesz to zrobić osobiście, przesłać listem, kurierem lub do Paczkomatu WRO109M (nr tel. do nadania paczki: 532 541 134). 

KROK 4.

Po weryfikacji kompletności wszystkich otrzymanych od Ciebie dokumentów, przekażemy Ci informację o przyjęciu na studia. Jeśli zdiagnozujemy jakieś błędy lub braki, będziemy Cię o tym na bieżąco informować.

 

Bądź spokojny, w razie pytań, pracownicy Biura Rekrutacji pomogą Ci i przekażą wszelkie niezbędne informacje. Cały czas jesteśmy z Tobą w kontakcie telefonicznym i e-mailowym!

KROK 5.

To wszystko! Zostałeś przyjęty na studia I stopnia na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu!

 

Teraz możesz:

 • przeczytać w “Strefie studenta” ważne informacje organizacyjne dotyczące rozpoczęcia studiów oraz sprawdzić co i gdzie załatwisz jako student.

Przed rozpoczęciem roku akademickiego dostaniesz od nas dane do logowania się do Extranetu i będziesz mógł:

 • sprawdzić harmonogram pierwszego zjazdu
 • dowiedzieć się o innych ważnych sprawach związanych ze studiami.

Rekrutacja bez zakładania Konta Kandydata

KROK 1.

Wybierz kierunek studiów odpowiedni dla siebie, przejdź do zapisów online i rozpocznij wypełnianie formularza rejestracyjnego.

KROK 2.

Po wypełnieniu formularza i zakończeniu rejestracji wyślemy na Twój adres e-mail automatycznie wygenerowane i wypełnione dokumenty.
Spokojnie, poprowadzimy Cię przez proces zapisu oraz przypomnimy o wszystkich wymaganych dokumentach, które musisz jeszcze zgromadzić.

KROK 3.

W ciągu 7 dni od daty zapisu na studia dostarcz do nas komplet dokumentów wraz z podpisaną i zaparafowaną na każdej stronie umową. Aby proces rekrutacji na studia nie sprawił Ci kłopotu, możesz to zrobić na kilka sposobów:

 • przychodząc osobiście do Biura Rekrutacji
 • korzystając z wrzutni na dokumenty rekrutacyjne (bud.A)
 • wysyłając je do nas pocztą tradycyjną lub kurierem
 • wysyłając je do paczkomatu Inpost znajdującego się przy uczelni - podaj numer paczkomatu WRO109M oraz numer telefonu +48 532 541 134.

Jesteś tegorocznym maturzystą i chcesz skorzystać z wcześniejszej promocji, a nie masz jeszcze świadectwa maturalnego?
Spokojnie, wypełnij formularz rejestracyjny i dostarcz te dokumenty, do których masz dostęp już teraz. Na świadectwo zaczekamy.

KROK 4.

Po weryfikacji kompletności wszystkich otrzymanych od Ciebie dokumentów, przekażemy Ci informację o przyjęciu na studia. Jeśli zdiagnozujemy jakieś błędy lub braki, będziemy Cię o tym na bieżąco informować.

 

Bądź spokojny, w razie pytań, pracownicy Biura Rekrutacji pomogą Ci i przekażą wszelkie niezbędne informacje. Cały czas jesteśmy z Tobą w kontakcie telefonicznym i e-mailowym!

 

Jeżeli interesuje Cię wynajęcie pokoju lub mieszkania we Wrocławiu, tu znajdziesz aktualne oferty: live-in-wroclaw.com

KROK 5.

To wszystko! Zostałeś przyjęty na studia I stopnia na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu!

 

Teraz możesz:

 • przeczytać w “Strefie studenta” ważne informacje organizacyjne dotyczące rozpoczęcia studiów oraz sprawdzić co i gdzie załatwisz jako student.

Przed rozpoczęciem roku akademickiego dostaniesz od nas dane do logowania się do Extranetu i będziesz mógł:

 • sprawdzić harmonogram pierwszego zjazdu
 • dowiedzieć się o innych ważnych sprawach związanych ze studiami.

Kontakt

Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie

ul. Fabryczna 29-31 - bud. A, pok. 100

Infolinia rekrutacyjna: 71 758 22 30

Tel.: + 48 698 837 061

E-mail: rekrutacja@wroclaw.merito.pl

Godziny otwarcia


poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek: 08:00 - 16:00
środa: 08:00 - 16:00
czwartek: 08:00 - 16:00
piątek: 08:00 - 16:00
sobota: 09:00 - 13:00
Rekrutacją Cudzoziemców i Kandydatów na specjalności anglojęzyczne zajmuje się:

Admission Office for Foreigners and the English Language Studies

ul. Fabryczna 29-31 - bud. A, pok. 102

Tel.: +48 666 345 187 (in English)

E-mail: studyinenglish@wroclaw.merito.pl

Godziny otwarcia


poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek: 08:00 - 16:00
środa: 08:00 - 16:00
czwartek: 08:00 - 16:00
piątek: 08:00 - 16:00
sobota: 09:00 - 13:00

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 26 czerwca
czesne już od
466 zł
399zł
miesięcznie

Zapisując się do 26 czerwca, zyskujesz:

 • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która na studiach I stopnia rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego.
 • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.

 

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego.

 

Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 466 zł