Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Dokumenty możesz wysłać do paczkomatu! Paczkomat WRO109M (nr tel. do nadania paczki: 532 541 134)
ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław

Tel.: 71 356 16 30, 71 376 23 30

NIP: 894-24-50-411

Aby wyświetlić mapę wymagana jest obsługa JavaScript przez przeglądarkę.

Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie

zamknij

Adres i godziny otwarcia

bud. A, p. 100
Zobacz na mapie

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław


pn-pt: 08:00-16:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

bud. A, p. 100
Zobacz na mapie

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław


pn-pt: 08:00-16:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

bud. A, p.100
Zobacz na mapie

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław


pn-pt: 08:00-16:00
Napisz wiadomość

Приймальна комісія для іноземців та навчання англійською мовою

zamknij

Adres i godziny otwarcia

кор. A, каб. 102

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław


pn-pt: 08:00-16:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

bud. A, pok. 102
Zobacz na mapie

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław


pn-pt: 08:00-16:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

bud. G, p.128
Zobacz na mapie

ul. Fabryczna 14G

53-609 Wrocław

Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

bud. G, p. 229
Zobacz na mapie

ul. Fabryczna 14G

53-609 Wrocław

Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

bud. G, p. 132
Zobacz na mapie

ul. Fabryczna 14G

53-609 Wrocław

Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

bud. A, p. 122
Zobacz na mapie

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław


pn-pt: 08:00-14:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

bud. B, p. 016
Zobacz na mapie

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław


pn-pt: 09:00-15:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

bud. A, p. 103
Zobacz na mapie

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław

Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

bud. A, p. 130
Zobacz na mapie

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław


pn-pt: 07:00-15:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

bud. G, p. 315
Zobacz na mapie

ul. Fabryczna 14G

53-609 Wrocław


pn-wt: 08:00-14:00
cz-nd: 08:00-14:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

bud. G, p. 316
Zobacz na mapie

ul. Fabryczna 14G

53-609 Wrocław


pn-wt: 08:00-14:00
cz-so: 08:00-14:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

bud. A, p. 225, 226 i 228
Zobacz na mapie

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław


pn-wt: 10:00-15:00
cz-so: 10:00-15:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

bud.G, pok. 313
Zobacz na mapie

ul. Fabryczna 14 G

53-609 Wrocław


pn-pt: 09:00-15:00
Napisz wiadomość

Biblioteka

Uwaga: w grudniu zmienione godziny pracy - sprawdź w Extranecie.

Tel.: 71 356 16 40

E-mail: biblioteka@wroclaw.merito.pl

zamknij

Adres i godziny otwarcia

bud A, pok. 007 (w przyziemiu)
Zobacz na mapie

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław


pn: 09:00-15:00
wt-śr: 09:00-16:00
cz: 09:00-13:00
pt: 09:00-15:00
so: 10:00-16:00
nd: 10:00-15:15
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

bud. G, p. 321
Zobacz na mapie

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław

Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

bud. A, p. 107
Zobacz na mapie

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław

Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław

Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław

Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław

Napisz wiadomość

Paczkomat WRO109M

zamknij

Adres i godziny otwarcia

Po lewej stronie budynku, przy chodniku
Zobacz na mapie

Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław

Napisz wiadomość

Formularz kontaktowy

- Wybierz -
 • - Wybierz -
 • Admission Office for Foreigners and the English Language Studies
 • Agnieszka Ulman | Menedżer ds. Klienta Biznesowego
 • Biblioteka
 • Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością
 • Biuro Karier
 • Biuro Programu MBA
 • Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie
 • Biuro Rekrutacji - studia II stopnia
 • Biuro Rekrutacji - studia podyplomowe
 • Centrum Językowe FORWARD
 • Centrum Współpracy Międzynarodowej
 • Dział Obsługi Finansowej Studenta
 • Dział Studiów Podyplomowych
 • Dziekanat studiów I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Dziekanat studiów magisterskich
 • Inspektor Ochrony Danych, Mateusz Potocki
 • Kancelaria Wicekanclerzy
 • Rektorat, Kancelaria Kanclerza
 • Rzecznik Prasowy
 • Rzecznik Praw Studenta
 • Samorząd Studencki
 • Приймальна комісія для іноземців та навчання англійською мовою

Podaj numer albumu jeśli jesteś naszym studentem lub absolwentem. Przyśpieszy to realizację Twojego zgłoszenia

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ? Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29-31. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@wroclaw.merito.pl. W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Cele marketingowe W celach marketingowych Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie wyrażenia zgody. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przesyłać Ci informacje na temat naszej oferty, wydarzeń przez nas organizowanych i promocji, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Badanie losów absolwenta W celach badania losów absolwentów Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie ukończenia studiów. Dzięki tej zgodzie dowiadujemy się, czy jesteś zadowolony z naszych studiów i jak ich ukończenie wpłynęło na Twoją karierę. Na podstawie tych danych możemy rozwijać ofertę i unowocześniać programy kształcenia. Realizacja usług edukacyjnych i archiwizacja danych po zrealizowaniu usługi W celach realizacji usług edukacyjnych oraz archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie zawartej umowy oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Twoje dane będą przechowywane przez: - 50 lat zgodnie z par. 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów, - 25 lat, jeśli dokumentacja dotyczy studiów podyplomowych oraz MBA, - okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w przypadku innych usług edukacyjnych (np. szkoleń), - 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, jeśli nie podejmiesz u nas studiów. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Jako uczelnia na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy standard obsługi. Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych) lub podwykonawcą (np. agencją marketingową). W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora Danych Osobowych z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Twoje dane mogą być też przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? Masz prawo: • dostępu do treści Twoich danych, • do sprostowania Twoich danych, • do usunięcia Twoich danych, jeżeli: - wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, - Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, - wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych, - wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu dostosowania naszych usług do Twoich preferencji, - Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, • do ograniczenia przetwarzania Twoich danych, • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, • do przenoszenia danych, • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa. Podanie danych osobowych w celach marketingowych i w celu badania losów absolwentów jest dobrowolne. Podanie danych w celach realizacji usług edukacyjnych i archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli odmówisz podania swoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mogli zrealizować dla Ciebie usługi. W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ I PREFERENCJI? Dane osobowe zebrane w celach marketingowych będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania. Oznacza to, że dzięki analizie podanych przez Ciebie danych przedstawimy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

To pytanie ma na celu sprawdzenie, czy jesteś człowiekiem i zapobieganie automatycznemu przesyłaniu spamu.