Federacja Naukowa WSB-DSW Merito posiada pełne uprawnienia awansowe w 8 dyscyplinach naukowych, które zostały poddane ewaluacji jakości działalności naukowej.

 

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

Wręczenie dyplomów doktorskich
Zakończone postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora
Imię i nazwisko Promotor Streszczenie rozprawy Recenzje Zawiadomienie o obronie
dr Sławomir Pizoń dr hab. Tadeusz Gospodarek streszczenie rozprawy recenzja 1recenzja 2 pobierz
dr Maik Döring dr hab. Krzysztof Safin streszczenie rozprawy

recenzja 1,

recenzja 2

pobierz
dr Katarzyna Kachel dr hab. Agnieszka Dejnaka streszczenie rozprawy

recenzja 1,

recenzja 2

pobierz
dr Ewelina Idziak dr hab. Agnieszka Dejnaka streszczenie ang, streszczenie pl  recenzja 1, recenzja 2 pobierz
dr Tomasz Pindral  dr hab. Krzysztof Łobos streszczenie  recenzja 1, recenzja 2 pobierz
dr Jan Mrozowski prof. zw. dr hab. Marian Noga streszczenie ang, streszczenie pl

recenzja 1, recenzja 2, recenzja 3,

recenzja 4,

recenzja 5,

recenzja 6

pobierz
dr Jarosław Tomaszewski dr hab. Krzysztof Łobos,
prof. WSB
streszczenie ang, streszczenie pl

recenzja 1,

recenzja 2

pobierz
dr Mariusz Onufer dr hab. Katarzyna Szalonka    recenzja 1, recenzja 2 pobierz
dr Andrzej Pietrasz prof. dr hab. Marian Noga streszczenie rozprawy

recenzja 1,

recenzja 2

pobierz 
dr Joanna Węgrzyn prof. dr hab. Konrad Raczkowski streszczenie rozprawy

recenzja 1,

recenzja 2

zawiadomienie
dr Magdalena Krawiec prof. dr hab. Marian Noga streszczenie rozprawy recenzja 1recenzja 2recenzja 3 zawiadomienie
dr Tomasz Siemieniuk dr hab. Agnieszka Dejnaka streszczenie ang, streszczenie pl

recenzja 1,

recenzja 2

 

pobierz
dr Hanna Waligórska dr hab. Johannes Platje  streszczenie ang, streszczenie pl recenzja 1, recenzja 2 pobierz
dr Hashem Ali dr hab. inż. Małgorzata Rutkowska streszczenie angstreszczenie pl

recenzja 1,

recenzja 2, recenzja 3

pobierz
dr Anna Lisiecka prof. dr hab. Michał Post streszczenie angstreszczenie pl recenzja 1, recenzja 2 pobierz
dr Agata Figiel prof. dr hab. Piotr Chruszczewski  streszczenie ang/pl recenzja 1, recenzja 2 pobierz
dr Aneta Daniel prof. dr hab. Piotr Chruszczewski  streszczenie ang/pl recenzja 1, recenzja 2 pobierz
dr Tomasz Hetmańczuk prof. dr hab. Marian Noga streszczenie ang, streszczenie pl recenzja 1, recenzja 2 pobierz