Przenieś się na Uczelnię WSB Merito

Studiujesz, ale nie jest to do końca to, czego się spodziewałeś? Rozważasz zmianę uczelni? A może kierunek studiów, który pierwotnie wybrałeś, nie był strzałem w dziesiątkę? Spróbuj jeszcze raz i zostań studentem Uczelni WSB Merito!

 

Niezależnie od tego, jaki kierunek i na jakiej uczelni studiowałeś, to oferta dla Ciebie. Pamiętaj, że możliwe jest przyjęcie na semestr wyższy niż pierwszy, jeśli kierunek, na który chcesz się przenieść, jest zgodny z kierunkiem aktualnie studiowanym.
Wybierz kierunek studiów odpowiedni dla siebie na:

przeniesienie

Możesz ubiegać się o przyjęcie na wyższy semestr, jeśli masz zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów i posiadasz prawa studenta. Jeśli masz zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów, ale nie posiadasz praw studenta (zostałeś skreślony z listy studentów), możesz ubiegać się o wznowienie nauki.

przeniesienie

Krok po kroku

  • Złóż podanie do Biura Rekrutacji na wybranej Uczelni WSB Merito.
  • Załącz potwierdzony przez uczelnię wykaz ocen i przedmiotów zawierający informacje o zaliczonych przez Ciebie przedmiotach (z podaniem liczby godzin zajęć, form zajęć, form zaliczenia, punktów ECTS) i okresach studiów. Wykaz ocen i przedmiotów w układzie semestralnym powinien zawierać informację, ile masz zaliczonych semestrów/lat studiów.
  • Decyzję o przeniesieniu podejmuje Dziekan. Określa semestr/rok studiów, na który możesz być przeniesiony, ustala przedmioty, jakie powinieneś uzupełnić i określa termin ich uzupełnienia.
  • Po pozytywnej decyzji Dziekana Biuro Rekrutacji skontaktuje się z Tobą z prośbą o doniesienie kompletu dokumentów rekrutacyjnych.
  • Po otrzymaniu zgody na przeniesienie płacisz za studia zgodnie z obowiązującym dla danego rocznika regulaminem opłat.