Przenieś się na Uniwersytet WSB Merito, teraz jest czas na Ciebie!

Studiujesz, ale nie jest to do końca to, czego się spodziewałeś? Rozważasz zmianę uczelni? A może kierunek studiów, który pierwotnie wybrałeś, nie był strzałem w dziesiątkę? Spróbuj jeszcze raz i zostań studentem Uniwersytetu WSB Merito Bydgoszcz!
Niezależnie od tego, jaki kierunek i na jakiej uczelni studiowałeś, to oferta dla Ciebie. Pamiętaj, że możliwe jest przyjęcie na semestr wyższy niż pierwszy, jeśli kierunek, na który chcesz się przenieść, jest zgodny z kierunkiem aktualnie studiowanym.

W przypadku przenosin z innej uczelni opłata wpisowa i wysokość czesnego nie podlegają promocjom.

 

Każdego studenta przenoszącego się do naszej uczelni traktujemy indywidualnie. Chcemy, aby ścieżka rozwoju była dostosowana do Twoich potrzeb, dlatego zależy nam na kontakcie osobistym. W ten sposób chcemy poznać Ciebie, Twoje oczekiwania i plany.

sesja_zima_2024_sw

Przeniesienie się jest możliwe zarówno na studiach I stopnia, jak i II stopnia. Pamiętaj, że możesz ubiegać się o przyjęcie na wyższy semestr, jeśli masz zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów. Jeśli masz zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów, ale nie posiadasz praw studenta (np. zostałeś skreślony z listy studentów), możesz ubiegać się o wznowienie nauki.

 

Z myślą o Tobie przygotowaliśmy krótki instruktaż. Sprawdź, jak zrobić to w kilku prostych krokach.

Jeśli natomiast procedura przeniesienia jest Ci znana, zostaw nam do siebie kontakt! Odezwiemy się do Ciebie bezpośrednio i rozpatrzymy Twój przypadek indywidualnie. 

Przeniesienie z innej uczelni

Chcesz studiować na Uniwersytecie WSB Merito Bydgoszcz?

Złóż podanie w Biurze Informacji i Rekrutacji.

ul. Fordońska 74

85-719 Bydgoszcz

 

email: malgorzata.ujazdowska@bydgoszcz.merito.pl tel.: 52 58 29 131

kom.: 539 149 839

tel.: +48 734 474 981, +48 539 149 819

e-mail: rekrutacja@bydgoszcz.merito.pl
Dokumenty możesz wysłać również pocztą tradycyjną.

Podanie z załącznikami

Kwestionariusz osobowy z podaniem

 

Wymagane załączniki:

a) dokumenty potwierdzone przez uczelnię, którą student opuszcza:

  • zgoda uczelni na przeniesienie (przeniesienie nie dotyczy osób skreślonych z listy studentów),
  • zaświadczenie o zrealizowanych studiach, w tym okresie studiowania (daty dzienne), poziomie kształcenia, kierunku, profilu kształcenia, formie studiów, liczbie zaliczonych semestrów/ lat studiów,
  • lista zaliczonych przedmiotów w ujęciu semestralnym (z podaniem liczby godzin zajęć, form zajęć, form zaliczenia, punktów ECTS),
  • sylabusy zaliczonych przedmiotów,

b) poświadczona przez Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz (oryginały dokumentów do wglądu) lub notarialnie kserokopia:

  • świadectwa dojrzałości - na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie,
  • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia - na studia drugiego stopnia,

c) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł - przelew na konto o numerze 17 1240 6478 1111 0000 4949 7852
(w tytule: opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko oraz adres osoby zapisanej na studia), nie dotyczy studentów Uniwersytetów WSB Merito,

d) 1 kolorowe zdjęcie (wymiary: 35 x 45 mm).

Poczekaj na decyzję Dziekana

Na podstawie otrzymanego kompletu dokumentów Dziekan podejmie decyzję o przeniesieniu. Przygotuje dla Ciebie indywidualną ofertę, w której określi semestr/rok studiów, na który możesz być przeniesiony, ustali przedmioty, jakie powinieneś uzupełnić i określi termin ich uzupełnienia. Skontaktujemy się z Tobą i przekażemy informację o decyzji Dziekana oraz uzupełnimy dokumenty rekrutacyjne.

Witaj na Uniwersytecie WSB Merito!

Cieszymy się, że nasze grono się powiększa. Teraz czas na chwilę oddechu, by w październiku rozpocząć studia. Do zobaczenia!

Przydatne dokumenty

Skontaktujemy się z Tobą!

Jeśli podjąłeś już decyzję o zmianie uczelni i studiowaniu na Uniwersytecie WSB Merito Bydgoszcz, zostaw nam do siebie kontakt!
Odezwiemy się do Ciebie bezpośrednio i rozpatrzymy Twój przypadek indywidualnie. 

 

Wypełnij formularz