Rozważasz zmianę uczelni? Zostań studentem Uniwersytetu WSB Merito!

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem studiów na Uniwersytecie WSB Merito Chorzów!

 

Jeśli jesteś lub byłeś studentem innej uczelni i studiujesz lub studiowałeś pokrewny kierunek oraz masz zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów,  możesz zostać przyjęty na pierwszy semestr i  uzyskać zgodę na przeniesienie na semestr wyższy. 

 

Brzmi interesująco? Zapraszamy! 

Krok 1.

Napisz na adres: przeniesienia@chorzow.merito.pl by poznać więcej szczegółów na temat możliwości przeniesienia. 

Krok 2.

Zapisz się on-line na studia i złóż wymagane dokumenty, w kilku krokach:

 

 1.  Wybierz kierunek studiów odpowiedni dla siebie.
 2.  Przejdź do zapisów online.
 3.  W prawym górnym rogu wybierz opcję, ,,Załóż konto’’.
 4.  Po założeniu Konta Kandydata przejdź proces rekrutacji na wybrany przez Ciebie kierunek studiów.
 5.  W przypadku przeniesienia, czesne wnosi się w systemie stopniowanego czesnego dla roku studiów, na który zostaje przeniesiony student, zgodnie z tabelą czesnego standardowego zawartą w obowiązującej Studenta Umowie, chyba, że na tym roku występuje tylko stałe czesne. Koniecznie zapoznaj się z regulaminem opłat oraz wzorem umowy. Podczas zapisu wybierz system stopniowanego czesnego. 

 

Masz 7 dni na skompletowanie, dołączenie i podpisanie niezbędnych dokumentów, a zrobisz to bez wychodzenia z domu.
 

Po skompletowaniu dokumentów na Koncie Kandydata, musisz dostarczyć do Biura Rekrutacji:

 • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • oryginał podania z załącznikami o przeniesienie.
   

Krok 3.

Złóż podanie o przeniesienie w Biurze Rekrutacji.
 

Podania o przeniesienie przyjmowane są do 15 września na semestr zimowy i do 15 lutego na semestr letni. W trakcie trwania semestru przeniesienie nie jest możliwe.

 

Jeżeli masz aktywny status studenta na innej uczelni, złóż osobiście oryginały odpowiednich dokumentów, Dziekan nie przyjmuje dokumentów w formie skanów:

 1. Podanie o przeniesienie dla aktywnego studenta
 2. Kartę przebiegu studiów, czyli wykaz zaliczonych przedmiotów, wydany przez dziekanat dotychczasowej uczelni (z podaniem liczby godzin zajęć, form zajęć, form zaliczenia, punktów ECTS, ocen i okresów studiów),
 3. Zaświadczenie wydane przez dziekanat dotychczasowej uczelni o liczbie zaliczonych semestrów, wraz z informacją , na jakim kierunku specjalności oraz w jakim systemie student pobierał naukę (zaświadczenie powinno zawierać informację o terminie rozpoczęcia studiów),
 4. Pisemną zgodę na przeniesienie od uprawnionej do tego osoby z dotychczasowej uczelni.

 

Pamiętaj! Student może przenieść się z innej uczelni pod warunkiem, że uzyskał zgodę osoby do tego uprawnionej oraz wywiązał się ze wszelkich zobowiązań wobec uczelni macierzystej (potwierdzisz to pisemnym zaświadczeniem z dotychczasowej uczelni, które jest obowiązkowe w celu uzyskania wpisu na listę studentów).

 

Jeżeli nie masz aktywnego statusu studenta, ale studiowałeś kiedyś na innej uczelni, złóż osobiście oryginały odpowiednich dokumentów, Dziekan nie przyjmuje dokumentów w formie skanów:

 1. Podanie o przeniesienie dla byłego studenta
 2. Kartę przebiegu studiów, czyli wykaz zaliczonych przedmiotów, wydany przez dziekanat dotychczasowej uczelni (z podaniem liczby godzin zajęć, form zajęć, form zaliczenia, punktów ECTS, ocen i okresów studiów),
 3. Zaświadczenie wydane przez dziekanat dotychczasowej uczelni o liczbie zaliczonych semestrów, wraz z informacją , na jakim kierunku specjalności oraz w jakim systemie student pobierał naukę (zaświadczenie powinno zawierać informację o terminie rozpoczęcia studiów).
   

Krok 4.

Poczekaj na decyzję dziekana.

 

Po rozpatrzeniu podania przez Dziekana skontaktujemy się z Tobą i przekażemy szczegóły decyzji, dotyczącej m.in. liczby różnic programowych czy obowiązku dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Krok 6.

I JUŻ! Jesteś studentem Uniwersytetu WSB Merito! 

 

Witamy Cię serdecznie w gronie Studentów. Zapraszamy do Dziekanatu w celu odbioru karty różnic programowych oraz legitymacji.
 

Dostęp do Extranetu

Numer albumu i informacje o dostępie do Extranetu otrzymasz z Biura rekrutacji na swój adres e-mail.

 

W Extranecie sprawdzisz, m.in.

 • nazwę swojej grupy,
 • plan zajęć i harmonogram roku akademickiego (terminy zjazdów dla studiów niestacjonarnych),
 • indywidualny numer konta bankowego, na który należy wpłacać czesne,
 • oraz aktywujesz mLegitymację.
Budynek WSB w Chorzowie - schodo-właz

PODANIA DO POBRANIA

Koperta

Masz więcej pytań?