Myślisz o zmianie uczelni? Wybierz Uniwersytet WSB Merito

Studiujesz, ale nie jest to do końca to, czego się spodziewałeś?(-łaś) Rozważasz zmianę uczelni? A może kierunek studiów, który pierwotnie wybrałeś, nie był strzałem w dziesiątkę? Spróbuj jeszcze raz i zostań studentem(-tką) Uniwersytetu WSB Merito!

 

Obecne studia nie spełniają Twoich oczekiwań? Myślisz o zmianie uczelni? Z nami to możliwe! Niezależnie od tego, jaki kierunek i na jakiej uczelni studiujesz, to oferta dla Ciebie. 

  

Każdego studenta(-tkę) przenoszącego się na Uniwersytet WSB Merito traktujemy indywidualnie. Chcemy, aby ścieżka rozwoju była dostosowana do Twoich potrzeb, dlatego zależy nam, żeby zrozumieć Twoją sytuację.  W ten sposób chcemy poznać Ciebie, Twoje oczekiwania i plany.

zdjęcie 490x270.png

Uniwersytet WSB Merito Toruń należy do największej grupy uniwersytetów w Polsce. Znajdziesz nas w 11 miastach.

Od 30 lat uczymy w taki sposób, aby pokazać, że możliwe jest łączenie studiów z pracą i życiem prywatnym. Dzięki praktycznej wiedzy przekazywanej przez ekspertów oraz otwartości naszych wykładowców i pracowników administracyjnych, studia na Uniwersytetach WSB Merito to nie tylko zdobywanie nowych umiejętności, ale także niezapomniana przygoda życia. 

 

Przez te 30 lat historii zaufało nam już ponad 550 000 studentów!

Zobacz, jakim Uniwersytet jesteśmy 

 
420x270_2.jpg

90% absolwentów poleca nasze studia  

 

Każdego roku pytamy naszych studentów i absolwentów o ich doświadczenia w ramach Badania Atrybutów Marki (BAM). Chcemy wiedzieć, co sprawia im frajdę na studiach, a co możemy jeszcze ulepszyć. Zbieramy opinie na temat programu nauczania, organizacji zajęć i nawet tego, jak dobrze radzicie sobie po ukończeniu studiów. To te opinie są kluczowe dla naszej dalszej pracy.  

lampki

Przeniesienie się jest możliwe zarówno na studiach I stopnia, jak i II stopnia. Pamiętaj, że możesz ubiegać się o przyjęcie na wyższy semestr, jeśli masz zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów. Jeśli masz zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów, ale nie posiadasz praw studenta (np. zostałeś skreślony z listy studentów), możesz ubiegać się o wznowienie nauki.

 

Z myślą o Tobie przygotowaliśmy krótki instruktaż. Sprawdź, jak zrobić to w kilku prostych krokach.

Jeśli natomiast procedura przeniesienia jest Ci znana, zostaw nam do siebie kontakt! Odezwiemy się do Ciebie bezpośrednio i rozpatrzymy Twój przypadek indywidualnie. 

 

Wypełnij formularz

ll

Rozważasz zmianę uczelni?

Niezależnie od tego, jaki kierunek i na jakiej uczelni studiowałeś(-łaś), to oferta dla Ciebie. Pamiętaj, że możliwe jest przyjęcie na semestr wyższy niż pierwszy, jeśli kierunek, na który chcesz się przenieść, jest zgodny z kierunkiem aktualnie studiowanym. 

 

Przeniesienie się jest możliwe zarówno na studiach I stopnia, jak i II stopnia. Pamiętaj, że możesz ubiegać się o przyjęcie na wyższy semestr, jeśli masz zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów i posiadasz prawa studenta. Jeśli masz zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów, ale nie posiadasz praw studenta (np. zostałeś skreślony(-na) z listy studentów), możesz ubiegać się o wznowienie nauki. 

Z myślą o Tobie przygotowaliśmy krótki instruktaż. Sprawdź, jak zrobić to w kilku prostych krokach.

Podanie z załącznikami

Kwestionariusz osobowy z podaniem

 

Wymagane załączniki:

a) dokumenty potwierdzone przez uczelnię, którą student opuszcza:

  • zgoda uczelni na przeniesienie (przeniesienie nie dotyczy osób skreślonych z listy studentów),
  • zaświadczenie o zrealizowanych studiach, w tym okresie studiowania (daty dzienne), poziomie kształcenia, kierunku, profilu kształcenia, formie studiów, liczbie zaliczonych semestrów/ lat studiów,
  • lista zaliczonych przedmiotów w ujęciu semestralnym (z podaniem liczby godzin zajęć, form zajęć, form zaliczenia, punktów ECTS),
  • sylabusy zaliczonych przedmiotów,

b) poświadczona przez Uniwersytet WSB Merito w Toruniu (oryginały dokumentów do wglądu) lub notarialnie kserokopia:

  • świadectwa dojrzałości - na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie,
  • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia - na studia drugiego stopnia,

c) dowód wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem za studia w wysokości 300 zł - przelew na konto numer 17 1240 6478 1111 0000 4949 7852
(w tytule: opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko oraz adres osoby zapisanej na studia), Nie dotyczy studentów Uniwersytetów WSB Merito.
d) umowa o świadczenie usług edukacyjnych (parafowana na każdej stronie) w dwóch egzemplarzach,
e) podpisany akt ślubowania,
f) 1 kolorowe zdjęcie (wymiary: 35 x 45 mm),
g) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
zaświadczenie od logopedy potwierdzające brak wad wymowy, które uniemożliwiałyby podjęcie pracy w przedszkolu lub
klasach I-III szkoły podstawowej.

Poczekaj na decyzję Dziekana

Na podstawie otrzymanego kompletu dokumentów Dziekan podejmie decyzję o przeniesieniu. Przygotuje dla Ciebie indywidualną ofertę, w której określi semestr/rok studiów, na który możesz być przeniesiony, ustali przedmioty, jakie powinieneś uzupełnić i określi termin ich uzupełnienia. Skontaktujemy się z Tobą i przekażemy informację o decyzji Dziekana oraz uzupełnimy dokumenty rekrutacyjne.

Witaj na Uniwersytecie WSB Merito!

Cieszymy się, że nasze grono się powiększa. Teraz czas na chwilę oddechu, by w październiku rozpocząć studia. Do zobaczenia!

Przydatne dokumenty

Skontaktujemy się z Tobą!

Jeśli podjąłeś już decyzję o zmianie uczelni i studiowaniu na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu, zostaw nam do siebie kontakt!
Odezwiemy się do Ciebie bezpośrednio i rozpatrzymy Twój przypadek indywidualnie. 

 

Wypełnij formularz

Kontakt

Złóż podanie w Biurze Informacji i Rekrutacji.

ul. Młodzieżowa 31A

87-100 Toruń

Kontakt: Anna Dębińska, nr tel.: +48 664 426 909

E-mail: rekrutacja@wsb.torun.pl
Dokumenty możesz wysłać również pocztą tradycyjną.

 

Podania przyjmowane są na bieżąco.
Decyzje o przyjęciu na studia wyższy semestr będą podejmowane po dostarczeniu kompletu dokumentów.