Przenieś się na Uniwersytet WSB Merito, teraz jest czas na Ciebie!

Studiujesz, ale nie jest to do końca to, czego się spodziewałeś? Rozważasz zmianę uczelni? A może kierunek studiów, który pierwotnie wybrałeś, nie był strzałem w dziesiątkę? Spróbuj jeszcze raz i zostań studentem Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu!
Niezależnie od tego, jaki kierunek i na jakiej uczelni studiowałeś, to oferta dla Ciebie. Pamiętaj, że możliwe jest przyjęcie na semestr wyższy niż pierwszy, jeśli kierunek, na który chcesz się przenieść, jest zgodny z kierunkiem aktualnie studiowanym.

W przypadku przenosin z innej uczelni opłata wpisowa i wysokość czesnego nie podlegają promocjom.

 

Każdego studenta przenoszącego się do naszej uczelni traktujemy indywidualnie. Chcemy, aby ścieżka rozwoju była dostosowana do Twoich potrzeb, dlatego zależy nam na kontakcie osobistym. W ten sposób chcemy poznać Ciebie, Twoje oczekiwania i plany.

Przeniesienie się jest możliwe zarówno na studiach I stopnia, jak i II stopnia. Pamiętaj, że możesz ubiegać się o przyjęcie na wyższy semestr, jeśli masz zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów. Jeśli masz zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów, ale nie posiadasz praw studenta (np. zostałeś skreślony z listy studentów), możesz ubiegać się o wznowienie nauki.

 

Z myślą o Tobie przygotowaliśmy krótki instruktaż. Sprawdź, jak zrobić to w kilku prostych krokach.

Jeśli natomiast procedura przeniesienia jest Ci znana, zostaw nam do siebie kontakt! Odezwiemy się do Ciebie bezpośrednio i rozpatrzymy Twój przypadek indywidualnie. 

 

Wypełnij formularz

Chcesz studiować na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu?

Złóż podanie w Biurze Informacji i Rekrutacji.

ul. Młodzieżowa 31A

87-100 Toruń

Kontakt: Anna Dębińska, nr tel.: +48 664 426 909

E-mail: rekrutacja@wsb.torun.pl
Dokumenty możesz wysłać również pocztą tradycyjną.

 

Podania przyjmowane są na bieżąco.
Decyzje o przyjęciu na wyższy semestr będą podejmowane po dostarczeniu kompletu dokumentów w terminie:
- rekrutacja letnia: 1.07.-15.09.2023 r.
- rekrutacja zimowa: 2.01.-15.02.2024 r. 

Podanie z załącznikami

Kwestionariusz osobowy z podaniem

 

Wymagane załączniki:

a) dokumenty potwierdzone przez uczelnię, którą student opuszcza:

  • zgoda uczelni na przeniesienie (przeniesienie nie dotyczy osób skreślonych z listy studentów),
  • zaświadczenie o zrealizowanych studiach, w tym okresie studiowania (daty dzienne), poziomie kształcenia, kierunku, profilu kształcenia, formie studiów, liczbie zaliczonych semestrów/ lat studiów,
  • lista zaliczonych przedmiotów w ujęciu semestralnym (z podaniem liczby godzin zajęć, form zajęć, form zaliczenia, punktów ECTS),
  • sylabusy zaliczonych przedmiotów,

b) poświadczona przez Uniwersytet WSB Merito w Toruniu (oryginały dokumentów do wglądu) lub notarialnie kserokopia:

  • świadectwa dojrzałości - na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie,
  • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia - na studia drugiego stopnia,

c) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł - przelew na konto numer 17 1240 6478 1111 0000 4949 7852
(w tytule: opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko oraz adres osoby zapisanej na studia), Nie dotyczy studentów Uczelni WSB Merito.
d) umowa o świadczenie usług edukacyjnych (parafowana na każdej stronie) w dwóch egzemplarzach,
e) podpisany akt ślubowania,
f) 1 kolorowe zdjęcie (wymiary: 35 x 45 mm),
g) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
zaświadczenie od logopedy potwierdzające brak wad wymowy, które uniemożliwiałyby podjęcie pracy w przedszkolu lub
klasach I-III szkoły podstawowej.

Poczekaj na decyzję Dziekana

Na podstawie otrzymanego kompletu dokumentów Dziekan podejmie decyzję o przeniesieniu. Przygotuje dla Ciebie indywidualną ofertę, w której określi semestr/rok studiów, na który możesz być przeniesiony, ustali przedmioty, jakie powinieneś uzupełnić i określi termin ich uzupełnienia. Skontaktujemy się z Tobą i przekażemy informację o decyzji Dziekana oraz uzupełnimy dokumenty rekrutacyjne.

Witaj na Uniwersytecie WSB Merito!

Cieszymy się, że nasze grono się powiększa. Teraz czas na chwilę oddechu, by w październiku rozpocząć studia. Do zobaczenia!

Skontaktujemy się z Tobą!

Jeśli podjąłeś już decyzję o zmianie uczelni i studiowaniu na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu, zostaw nam do siebie kontakt!
Odezwiemy się do Ciebie bezpośrednio i rozpatrzymy Twój przypadek indywidualnie. 

 

Wypełnij formularz