Myślisz o zmianie uczelni? Wybierz Uniwersytet WSB Merito

Studiujesz, ale nie jest to do końca to, czego się spodziewałeś?(-łaś) Rozważasz zmianę uczelni? A może kierunek studiów, który pierwotnie wybrałeś, nie był strzałem w dziesiątkę? Spróbuj jeszcze raz i zostań studentem(-tką) Uniwersytetu WSB Merito!

 

Obecne studia nie spełniają Twoich oczekiwań? Myślisz o zmianie uczelni? Z nami to możliwe! Niezależnie od tego, jaki kierunek i na jakiej uczelni studiujesz, to oferta dla Ciebie. 

  

Każdego studenta(-tkę) przenoszącego się na Uniwersytet WSB Merito traktujemy indywidualnie. Chcemy, aby ścieżka rozwoju była dostosowana do Twoich potrzeb, dlatego zależy nam, żeby zrozumieć Twoją sytuację.  W ten sposób chcemy poznać Ciebie, Twoje oczekiwania i plany. 

przeniesienie na uczelnię

Uniwersytet WSB Merito Szczecin należy do największej grupy uniwersytetów w Polsce. Znajdziesz nas w 11 miastach. 

Od 30 lat uczymy w taki sposób, aby pokazać, że możliwe jest łączenie studiów z pracą i życiem prywatnym. Dzięki praktycznej wiedzy przekazywanej przez ekspertów oraz otwartości naszych wykładowców i pracowników administracyjnych, studia na Uniwersytetach WSB Merito to nie tylko zdobywanie nowych umiejętności, ale także niezapomniana przygoda życia.

 

Przez te 30 lat historii zaufało nam już ponad 550 000 studentów! 

 

 • Wszyscy ci studenci razem wypełniliby niemal 10 razy miejsca na trybunach Stadionu Narodowego.
 • A gdyby złapali się za ręce, mogliby sięgnąć spokojnie od wschodniej granicy Polski do zachodniej! 

 

Zobacz, jakim uniwersytetem jesteśmy

Mapka Mapka

90% absolwentów poleca nasze studia

Każdego roku pytamy naszych studentów i absolwentów o ich doświadczenia w ramach Badania Atrybutów Marki (BAM). Chcemy wiedzieć, co sprawia im frajdę na studiach, a co możemy jeszcze ulepszyć. Zbieramy opinie na temat programu nauczania, organizacji zajęć i nawet tego, jak dobrze radzicie sobie po ukończeniu studiów. To te opinie są kluczowe dla naszej dalszej pracy.

9 na 10 mobile 9 na 10

Rozważasz zmianę uczelni?

Niezależnie od tego, jaki kierunek i na jakiej uczelni studiowałeś(-łaś), to oferta dla Ciebie. Pamiętaj, że możliwe jest przyjęcie na semestr wyższy niż pierwszy, jeśli kierunek, na który chcesz się przenieść, jest zgodny z kierunkiem aktualnie studiowanym. 

 

Przeniesienie się jest możliwe zarówno na studiach I stopnia, jak i II stopnia. Pamiętaj, że możesz ubiegać się o przyjęcie na wyższy semestr, jeśli masz zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów i posiadasz prawa studenta. Jeśli masz zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów, ale nie posiadasz praw studenta (np. zostałeś skreślony(-na) z listy studentów), możesz ubiegać się o wznowienie nauki. 

Z myślą o Tobie przygotowaliśmy krótki instruktaż. Sprawdź, jak zrobić to w kilku prostych krokach.

Zasady rekrutacji

O przyjęcie na wyższy semestr może ubiegać się zarówno osoba posiadająca prawa studenta (przeniesienie) lub osoba nie posiadająca statusu studenta (wznowienie studiów), która ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów.
 

W przypadku studiów I stopnia dopuszcza się przyjęcie co najwyżej na:

 • III semestr nauki – w przypadku studiów licencjackich,
 • IV semestr nauki – w przypadku studiów inżynierskich.

W przypadku studiów II stopnia dopuszcza się przyjęcie co najwyższej na II semestr nauki.

 

W procesie zaliczeń semestrów na podstawie osiągnięć uzyskanych na innych uczelniach, brane są pod uwagę tylko w pełni zaliczone semestry.

Rekrutacja - krok po kroku

W celu rozpatrzenia prośby o przeniesienie z innej uczelni należy:

 • złożyć do Biura Rekrutacji podanie (wzór do pobrania),
 • dostarczyć zgodę Dziekana z Uczelni macierzystej na przeniesienie na Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu Filia w Szczecinie,
 • złożyć kartę ocen wydaną przez dotychczasową uczelnię, zawierającą nazwę przedmiotu, ocenę, formę zaliczenia, ilość godzin oraz punktów ECTS wraz z podpisem osoby upoważnionej,
 • dostarczyć zaświadczenie o statusie studenta (nie starsze niż miesiąc).

W celu rozpatrzenia prośby o wznowienie studiów należy:

 • złożyć do Biura Rekrutacji podanie (wzór do pobrania),
 • złożyć kartę ocen wydaną przez dotychczasową uczelnię, zawierającą nazwę przedmiotu, ocenę, formę zaliczenia, ilość godzin oraz punktów ECTS wraz z podpisem osoby upoważnionej.

Wznowienie jest możliwe tylko dla kandydatów, którzy zrealizowali dotychczasowe semestry nie wcześniej niż 4 lata wstecz od dnia złożenia podania.

 

Decyzję o przeniesieniu podejmuje Dziekan/Prodziekan:

 • określa semestr/rok studiów, na który może być przeniesiony student,
 • ustala przedmioty, które student zobowiązany jest uzupełnić i określa termin ich zaliczenia.


W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania, Biuro Rekrutacji informuje o podjętej przez Władze Uczelni decyzji i określa dalszy tok postępowania.

LIC

Kontakt

Biuro rekrutacji 

ul. Śniadeckich 3 - Parter

Tel.: 91 422 58 58

E-mail: rekrutacja@szczecin.merito.pl