Rozważasz zmianę uczelni?

Studiujesz, ale nie jest to do końca to, czego się spodziewałeś? Rozważasz zmianę uczelni? A może kierunek studiów, który pierwotnie wybrałeś, nie był strzałem w dziesiątkę? Spróbuj jeszcze raz i zostań studentem Uniwersytetu WSB Merito!

Niezależnie od tego, jaki kierunek i na jakiej uczelni studiowałeś, to oferta dla Ciebie. Pamiętaj, że możliwe jest przyjęcie na semestr wyższy niż pierwszy, jeśli kierunek, na który chcesz się przenieść, jest zgodny z kierunkiem aktualnie studiowanym.

Zasady rekrutacji

O przyjęcie na wyższy semestr może ubiegać się zarówno osoba posiadająca prawa studenta (przeniesienie) lub osoba nie posiadająca statusu studenta (wznowienie studiów), która ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów.

Rekrutacja - krok po kroku

W celu rozpatrzenia prośby o przeniesienie z innej uczelni należy:

  • złożyć do Biura Rekrutacji podanie (wzór do pobrania),
  • dostarczyć zgodę Dziekana z Uczelni macierzystej na przeniesienie na Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu Filia w Szczecinie,
  • złożyć kartę ocen wydaną przez dotychczasową uczelnię, zawierającą nazwę przedmiotu, ocenę, formę zaliczenia, ilość godzin oraz punktów ECTS wraz z podpisem osoby upoważnionej,
  • dostarczyć zaświadczenie o statusie studenta (nie starsze niż miesiąc).

W celu rozpatrzenia prośby o wznowienie studiów należy:

  • złożyć do Biura Rekrutacji podanie (wzór do pobrania),
  • złożyć kartę ocen wydaną przez dotychczasową uczelnię, zawierającą nazwę przedmiotu, ocenę, formę zaliczenia, ilość godzin oraz punktów ECTS wraz z podpisem osoby upoważnionej.

Wznowienie jest możliwe tylko dla kandydatów, którzy zrealizowali dotychczasowe semestry nie wcześniej niż 4 lata wstecz od dnia złożenia podania.

 

Decyzję o przeniesieniu podejmuje Dziekan/Prodziekan:

  • określa semestr/rok studiów, na który może być przeniesiony student,
  • ustala przedmioty, które student zobowiązany jest uzupełnić i określa termin ich zaliczenia.


W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania, Biuro Rekrutacji informuje o podjętej przez Władze Uczelni decyzji i określa dalszy tok postępowania.

Kontakt

Biuro rekrutacji 

ul. Śniadeckich 3 - Parter

Tel.: 91 422 58 58

E-mail: rekrutacja@wsb.szczecin.pl