Bogata oferta programów MBA

Uniwersytety WSB Merito oferują wiele programów MBA. Wysoką jakość kształcenia zapewnia ponad 20 lat naszego doświadczenia w prowadzeniu programów Master of Business Administration i Executive MBA, współpraca z zagranicznymi partnerami merytorycznymi oraz wykładowcy-praktycy z wieloletnim doświadczeniem. Studia tego typu oferujemy w 10 miastach: 

 

MBA i Executive MBA to studia dla kadry menedżerskiej. Program pomaga wzmocnić kompetencje w obszarze podejmowania decyzji i działań w biznesie. W ich trakcie uczestnicy uzupełniają i aktualizują wiedzę z różnych dziedzin biznesu, doskonalą umiejętności zarządcze i przywódcze, wymieniają się doświadczeniami i nawiązują nowe kontakty biznesowe.

mba

Programy studiów MBA i Executive MBA przygotowujemy po konsultacjach z praktykami biznesu oraz partnerami zagranicznymi i biznesowymi. Zajęcia prowadzą przedstawiciele firm, trenerzy, osoby z wieloletnim doświadczeniem w różnych dziedzinach związanych z zarządzaniem. 

 

W trakcie warsztatów, dyskusji i omawiania case studies menedżerowie znajdują niestandardowe sposoby rozwiązywania problemów, z którymi stykają się na co dzień w pracy zawodowej.

MBA
Palec

Więcej informacji znajdziesz na stronie programów MBA