Rozważasz zmianę uczelni?

Studiujesz, ale nie jest to do końca to, czego się spodziewałeś? A może kierunek studiów, który pierwotnie wybrałeś, nie był strzałem w dziesiątkę? Spróbuj jeszcze raz i zostań studentem Uniwersytetu WSB Merito Opole!

 

Niezależnie od tego, jaki kierunek i na jakiej uczelni studiowałeś, to oferta dla Ciebie. Pamiętaj, że możliwe jest przyjęcie na semestr wyższy niż pierwszy, jeśli kierunek, na który chcesz się przenieść, jest zgodny z kierunkiem aktualnie studiowanym.

Zasady rekrutacji

Jeśli jesteś studentem na innej uczelni i studiujesz pokrewny kierunek oraz masz zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów, to masz możliwość przeniesienia na wyższy semestr studiów. Pamiętaj, że w trakcie trwania semestru przeniesienie nie jest możliwe.

 

Podania o przeniesienie przyjmowane są do 10 września na semestr zimowy i do 31 stycznia na semestr letni.

 

Student i studentka patrzący w ekran laptopa.

Przeniesienie

Wykaz niezbędnych dokumentów:

  • podanie o przeniesienie
  • kartę przebiegu studiów, czyli wykaz zaliczonych przedmiotów, wydawany przez dziekanat (z podaniem liczby godzin zajęć, form zajęć, form zaliczenia, punktów ECTS, ocen i okresów studiów),
  • potwierdzone przez Dziekanat zaświadczenie o posiadanym statusie Studenta (zaświadczenie powinno zawierać informację o terminie rozpoczęcia studiów),
  • jeśli uczelnia macierzysta udostępni studentowi dokumenty potwierdzające uzyskane efekty uczenia się lub program studiów z uczelni macierzystej.

Skan wyżej wymienionych dokumentów należy w pierwszej kolejności przesłać na semestrwyzej@opole.merito.pl po wstępnym rozpatrzeniu będzie konieczne również dostarczenie oryginałów dokumentów.

Przejdź proces przeniesienia studiów z nami

1. Złóż podanie o przeniesienie

Wyślij skanem  odpowiednie dokumenty (podanie o przeniesienie, kartę przebiegu studiów, zaświadczenie o statusie studenta, dokumenty potwierdzające uzyskane efekty uczenia się lub program studiów) wymagane w procesie przeniesienia do Biura Rekrutacji.

 

2. Poznaj decyzję Dziekana

Po rozpatrzeniu podania przez Dziekana skontaktujemy się z Tobą mailowo, abyś zapoznał się z warunkową zgodą Dziekana oraz ilością różnic programowych, a także wykazem dokumentów jakie należy jeszcze złożyć.

 

Student może przenieść się z innej uczelni pod warunkiem, że poinformował o przeniesieniu uczelnię macierzystą, z której się przenosi i uzyskał jej zgodę oraz wywiązał się ze wszelkich zobowiązań wobec uczelni macierzystej – co potwierdzi pisemnym zaświadczeniem z uczelni macierzystej, które jest obowiązkowe w celu uzyskania wpisu na listę studentów WSB Merito.


3. Zapisz się on-line

Po zapoznaniu się z decyzją warunkową wypełnij na stronie internetowej uczelni formularz rekrutacyjny. I dostarcz do Biura rekrutacji w przeciągu 7 dni komplet wymaganych dokumentów. Dokumenty rekrutacyjne czyli dokumenty uprawniające do podjęcia danych studiów (świadectwo/dyplom ukończenia studiów w zależności od wybranych studiów), ankietę osobową oraz inne dokumenty wynikające z zasad rekrutacji na dany rok akademicki dla określonego kierunku i poziomu studiów na jakie się przenosi oraz oryginały dokumentów, które wcześniej zostały przekazane w postaci skanów.

Wówczas otrzymasz wpis na listę studentów.

Grupa rozmawiających studentów.

4. Dostęp do Extranetu

Numer albumu i dostęp do Extranetu otrzymasz na swój adres e-mail. 

W Extranecie sprawdzisz:

  • nazwę swojej grupy
  • plan zajęć
  • indywidualny numer konta bankowego, na który należy wpłacać czesne.

 

5. Jesteś studentem WSB Merito!

Witamy w gronie studentów. Zapraszamy do dziekanatu w celu podpisania karty różnic programowych oraz odbioru legitymacji.

Dziewczyny pochylające się nad notatkami.

Zgodnie z regulaminem opłat w przypadku przeniesienia musisz wnieść opłaty w systemie gwarantowanego czesnego stałego przewidziane w tabeli opłat dla rocznika, na który zostajesz przeniesiony. Nie jesteś uprawniony do korzystania z promocji dotyczących wysokości czesnego.

 

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami!

semestrwyzej@opole.merito.pl

Dziewczyna przeglądająca notatki.