Myślisz o zmianie uczelni? Wybierz Uniwersytet WSB Merito

Studiujesz, ale nie jest to do końca to, czego się spodziewałeś?(-łaś) Rozważasz zmianę uczelni? A może kierunek studiów, który pierwotnie wybrałeś, nie był strzałem w dziesiątkę? Spróbuj jeszcze raz i zostań studentem(-tką) Uniwersytetu WSB Merito!

 

Obecne studia nie spełniają Twoich oczekiwań? Myślisz o zmianie uczelni? Z nami to możliwe! Niezależnie od tego, jaki kierunek i na jakiej uczelni studiujesz, to oferta dla Ciebie. 

  

Każdego studenta(-tkę) przenoszącego się na Uniwersytet WSB Merito traktujemy indywidualnie. Chcemy, aby ścieżka rozwoju była dostosowana do Twoich potrzeb, dlatego zależy nam, żeby zrozumieć Twoją sytuację.  W ten sposób chcemy poznać Ciebie, Twoje oczekiwania i plany. 

Uśmiechnięta dziewczyna

Uniwersytet WSB Merito Opole należy do największej grupy uniwersytetów w Polsce. Znajdziesz nas w 11 miastach.

Od 30 lat uczymy w taki sposób, aby pokazać, że możliwe jest łączenie studiów z pracą i życiem prywatnym. Dzięki praktycznej wiedzy przekazywanej przez ekspertów oraz otwartości naszych wykładowców i pracowników administracyjnych, studia na Uniwersytetach WSB Merito to nie tylko zdobywanie nowych umiejętności, ale także niezapomniana przygoda życia. 

 

Przez te 30 lat historii zaufało nam już ponad 550 000 studentów! 

 

Zobacz jakim Uniwersytetem jesteśmy

mapka Uniwersytetów WSB Merito

90% absolwentów poleca nasze studia 

 

Każdego roku pytamy naszych studentów i absolwentów o ich doświadczenia w ramach Badania Atrybutów Marki (BAM). Chcemy wiedzieć, co sprawia im frajdę na studiach, a co możemy jeszcze ulepszyć. Zbieramy opinie na temat programu nauczania, organizacji zajęć i nawet tego, jak dobrze radzicie sobie po ukończeniu studiów. To te opinie są kluczowe dla naszej dalszej pracy.  

90% studentów poleca nasze studia

Rozważasz zmianę uczelni?

Niezależnie od tego, jaki kierunek i na jakiej uczelni studiowałeś(-łaś), to oferta dla Ciebie. Pamiętaj, że możliwe jest przyjęcie na semestr wyższy niż pierwszy, jeśli kierunek, na który chcesz się przenieść, jest zgodny z kierunkiem aktualnie studiowanym. 

 

Przeniesienie się jest możliwe zarówno na studiach I stopnia, jak i II stopnia. Pamiętaj, że możesz ubiegać się o przyjęcie na wyższy semestr, jeśli masz zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów i posiadasz prawa studenta. Jeśli masz zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów, ale nie posiadasz praw studenta (np. zostałeś skreślony(-na) z listy studentów), możesz ubiegać się o wznowienie nauki. 

Z myślą o Tobie przygotowaliśmy krótki instruktaż. Sprawdź, jak zrobić to w kilku prostych krokach.

Z myślą o Tobie przygotowaliśmy krótki instruktaż. Sprawdź, jak zrobić to w kilku prostych krokach.

 

 

 

Zasady rekrutacji

O przyjęcie na wyższy semestr może ubiegać się zarówno osoba posiadająca prawa studenta (przeniesienie) lub osoba nie posiadająca statusu studenta (wznowienie studiów), która ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów.
 

W przypadku studiów I stopnia dopuszcza się przyjęcie co najwyżej na:

  • III semestr nauki – w przypadku studiów licencjackich,
  • IV semestr nauki – w przypadku studiów inżynierskich.

W przypadku studiów II stopnia dopuszcza się przyjęcie co najwyższej na II semestr nauki.

 

W procesie zaliczeń semestrów na podstawie osiągnięć uzyskanych na innych uczelniach, brane są pod uwagę tylko w pełni zaliczone semestry.

 

Rekrutacja - krok po kroku

Podania o przeniesienie przyjmowane są do 10 września na semestr zimowy i do 31 stycznia na semestr letni.

 

1. Złóż podanie o przeniesienie

Wyślij skanem  odpowiednie dokumenty (podanie o przeniesienie, kartę przebiegu studiów, zaświadczenie o statusie studenta, dokumenty potwierdzające uzyskane efekty uczenia się lub program studiów) wymagane w procesie przeniesienia do Biura Rekrutacji.

 

2. Poznaj decyzję Dziekana

Po rozpatrzeniu podania przez Dziekana skontaktujemy się z Tobą mailowo, abyś zapoznał się z warunkową zgodą Dziekana oraz ilością różnic programowych, a także wykazem dokumentów jakie należy jeszcze złożyć.

Student może przenieść się z innej uczelni pod warunkiem, że poinformował o przeniesieniu uczelnię macierzystą, z której się przenosi i uzyskał jej zgodę oraz wywiązał się ze wszelkich zobowiązań wobec uczelni macierzystej – co potwierdzi pisemnym zaświadczeniem z uczelni macierzystej, które jest obowiązkowe w celu uzyskania wpisu na listę studentów WSB Merito.


3. Zapisz się on-line

Po zapoznaniu się z decyzją warunkową wypełnij na stronie internetowej uczelni formularz rekrutacyjny. I dostarcz do Biura rekrutacji w przeciągu 7 dni komplet wymaganych dokumentów. Dokumenty rekrutacyjne czyli dokumenty uprawniające do podjęcia danych studiów (świadectwo/dyplom ukończenia studiów w zależności od wybranych studiów), ankietę osobową oraz inne dokumenty wynikające z zasad rekrutacji na dany rok akademicki dla określonego kierunku i poziomu studiów na jakie się przenosi oraz oryginały dokumentów, które wcześniej zostały przekazane w postaci skanów.

Wówczas otrzymasz wpis na listę studentów.

 

4. Dostęp do Extranetu

Numer albumu i dostęp do Extranetu otrzymasz na swój adres e-mail. 

W Extranecie sprawdzisz:

nazwę swojej grupy
plan zajęć
indywidualny numer konta bankowego, na który należy wpłacać czesne.


5. Jesteś studentem WSB Merito!

Witamy w gronie studentów. Zapraszamy do dziekanatu w celu podpisania karty różnic programowych oraz odbioru legitymacji.

Przeniesienie

Wykaz niezbędnych dokumentów:

  • podanie o przeniesienie
  • kartę przebiegu studiów, czyli wykaz zaliczonych przedmiotów, wydawany przez dziekanat (z podaniem liczby godzin zajęć, form zajęć, form zaliczenia, punktów ECTS, ocen i okresów studiów),
  • potwierdzone przez Dziekanat zaświadczenie o posiadanym statusie Studenta (zaświadczenie powinno zawierać informację o terminie rozpoczęcia studiów),
  • jeśli uczelnia macierzysta udostępni studentowi dokumenty potwierdzające uzyskane efekty uczenia się lub program studiów z uczelni macierzystej.

Skan wyżej wymienionych dokumentów należy w pierwszej kolejności przesłać na semestrwyzej@opole.merito.pl po wstępnym rozpatrzeniu będzie konieczne również dostarczenie oryginałów dokumentów.
 

Prosimy również o przesłanie skanem dowodu Regulaminowej bezzwrotnej opłaty za rozpatrzenie wniosku o przeniesienie z innej uczelni w wysokości 500 zł. 
Opłatę tę należy przekazać na numer konta:  86 1600 1462 1085 8203 6000 0027

Tytuł przelewu: imię, nazwisko oraz numer PESEL osoby wnioskującej o rozpatrzenie podania.

 

 

Kontakt

Biuro Rekrutacji

 

ul. Augustyna Kośnego 72, 45-372, Opole

pn-pt: 09:00 - 17:00

Telefon: 698 932 970

E-mail: semestrwyzej@opole.merito.pl