Rozważasz zmianę uczelni?

Studiujesz, ale nie jest to do końca to, czego się spodziewałeś? A może kierunek studiów, który pierwotnie wybrałeś, nie był strzałem w dziesiątkę? Spróbuj jeszcze raz i zostań studentem Uniwersytetu WSB Merito Opole!

 

Niezależnie od tego, jaki kierunek i na jakiej uczelni studiowałeś, to oferta dla Ciebie. Pamiętaj, że możliwe jest przyjęcie na semestr wyższy niż pierwszy, jeśli kierunek, na który chcesz się przenieść, jest zgodny z kierunkiem aktualnie studiowanym.

Zasady rekrutacji

O przeniesienie może ubiegać się student (osoba posiadająca prawa studenta), który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów. 

Podania o przeniesienie  na semestr zimowy są przyjmowane do 15 września, a na semestr letni do 15 stycznia każdego roku.

 

Student i studentka patrzący w ekran laptopa.

Złóż podanie

Jeśli chcesz zmienić uczelnię na Uniwersytet WSB Merito Opole, musisz złożyć podanie do naszego Dziekanatu. Wzór podania znajdziesz TUTAJ.

Jakie załączniki do podania?

  • karta przebiegu studiów, czyli wykaz zaliczonych przedmiotów, wydawany przez dziekanat (z podaniem liczby godzin zajęć, form zajęć, form zaliczenia, punktów ECTS, ocen i okresów studiów)
  • zaświadczenie o posiadanym statusie Studenta, potwierdzone przez Dziekanat Twojej dotychczasowej uczelni (zaświadczenie powinno zawierać informację o terminie rozpoczęcia studiów).

WAŻNE: 

Oryginalne dokumenty możesz złożyć osobiście w Biurze Rekrutacji lub wysłać pocztą tradycyjną. 

Poczekaj na decyzję

 o przeniesieniu do Uniwersytetu WSB Merito Opole - tę podejmuje nasza pani Dziekan:

  • określa semestr/rok studiów na który może być przeniesiony student,
  • ustala przedmioty, które student powinien uzupełnić i określa termin ich uzupełnienia.

Jeśli Twoje podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, to nasz Dziekanat skontaktuje się z Tobą. I wtedy przekaże jakie dokumenty powinieneś teraz donieść, by zakończyć proces rekrutacji.  Nie zapomnij też o opłatach - osoby, które uzyskały zgodę na przeniesienie, wnoszą opłaty zgodnie z obowiązującym dla danego rocznika regulaminem opłat.

Masz pytania?

Jeśli chcesz jeszcze o cokolwiek dopytać, skontaktuj się z Dziekanatem Studiów I i II stopnia Uniwersytetu WSB Merito Opole.