Z nami możesz więcej!

W dzisiejszych czasach studia to tylko połowa sukcesu w znalezieniu pracy. Istotnym elementem jest również doświadczenie międzynarodowe.

Studia i praktyki

Współpraca z zagranicą stanowi niezwykle istotny element strategii Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Nawiązywanie partnerskich kontaktów międzynarodowych sprzyja rozwojowi nowoczesnej oferty dydaktycznej uczelni i daje studentom możliwość sprawdzenia swoich sił na arenie międzynarodowej. 


Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu współpracuje z wieloma ośrodkami w Europie i na świecie w ramach:

 • umów międzynarodowych,
 • programów i inicjatyw Unii Europejskiej,
 • sieci tematycznych i członkostwa w organizacjach międzynarodowych.
Erasmus+ new

Od wielu lat Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu (wcześniej Wyższa Szkoła bankowa we Wrocławiu) aktywnie uczestniczy w Programie Erasmus+. Co roku coraz więcej studentów wyjeżdża na studia za granicę, wybierając spośród ponad 100 uczelni partnerskich. Oferta Centrum Współpracy Międzynarodowej skierowana jest do studentów studiów I i II stopnia oraz kadry dydaktycznej i administracyjnej.

Kobieta książka ławka

Programy i inicjatywy międzynarodowe organizowane cyklicznie w Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu:

 • studia i praktyki w ramach Erasmus+,
 • zagraniczne Business Week'i,
 • Business Week we Wrocławiu,
 • Tydzień Międzynarodowy,
 • Konferencja Studencka w Edynburgu,
 • Szkoły Letnie,
 • International Adaptation Days, International Christmas Dinner,
 • Language Tandem, Goodbye Erasmus Meeting,
 • International Staff Week,
 • Kursy adaptacyjno-językowe dla studentów zagranicznych,
 • Konferencje międzynarodowe dla zorganizowanych grup zagranicznych.


W ciągu roku akademickiego nasza oferta zawiera również: wykłady gościnne w językach obcych, spotkania tematyczne, konferencje, tygodniowe wyjazdy szkoleniowe i inne.

Twoją pasją są podróże? Posłuchaj jakie międzynarodowe możliwości studia otworzyły przed Vladyslavem, studentem kierunku prawo w biznesie na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu.

 

Czy wiesz, że Uniwersytetom WSB Merito zaufało już ponad 550 000 studentów? Ty też możesz!

Karta Erasmusa na lata 2021-2027

Z satysfakcją informujemy, ze Komisja Europejska pozytywnie rozpatrzyła wniosek złożony przez Centrum Współpracy Międzynarodowej o przyznanie naszej uczelni Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego/Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) na lata 2021-2027. Karta określa ogólne ramy jakości działań, jakie uczelnia może przeprowadzić w ramach programu Erasmus+ i uprawnia do ubiegania się o fundusze na realizację projektów z zakresu mobilności edukacyjnej lub polegających na współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk:

 • Akcja 1: Mobilność edukacyjna studentów i pracowników uczelni.
 • Akcja 2: Współpraca między organizacjami i instytucjami. Partnerstwa na rzecz współpracy i wymiany praktyk.

 

Grupa zieleń zewnątrz ławka

Karta ECHE na lata 2021 - 2027 określa aktualną politykę programu Erasmus+, zachęcając uczelnie do większej aktywności i włączania do międzynarodowych projektów szczególnie osób o mniejszych szansach. Wśród nowych zasad jest zobowiązanie do digitalizacji procesów administracyjnych związanych z zarządzaniem mobilnością, automatycznego uznawania studentom osiągnięć zdobytych podczas wymiany zagranicą i uczynienia programu bardziej przyjaznym dla środowiska.

 

Wnioskując o kartę ECHE nasza uczelnia  przedstawiła także swoją politykę erazmusową tzw. Erasmus+ Policy Statement.

Kobieta książki korytarz

ponad 100 uczelni partnerskich!

Aż tyle uczelni partnerskich współpracuje z Uniwersytetem WSB Merito we Wrocławiu.  Dlatego możesz studiować w takich państwach jak: Belgia, Czechy,  Chorwacja, Dania, Francja, Finlandia, Grecja, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Turcja, Węgry, Włochy, Hiszpania, Holandia.

Puchar
GameIT: Gamestorming for Innovative Teaching

Projekt GameIT: Gamestorming for Innovative Teaching realizowany w latach: 2017 - 2020 w ramach Partnerstw Strategicznych Programu Erasmus + przez międzynarodowe konsorcjum Wyższej Szkoły Filologicznej – obecnie WSB we Wrocławiu; “Vasile Alecsandri” University of Bacău (UB) w Rumunii, University of Ljubljana (UL) w Słowenii oraz norweski Western Norway University of Applies Sciences (HVL).
 

More details


Międzynarodowy zespół wykładowców oraz specjalistów od gier stworzył innowacyjne narzędzia dydaktyczne – gry kooperacyjne do wykorzystania na zajęciach z różnych dziedzin akademickich. Najważniejsza  to gra planszowa „Planet Hexagon” oraz cztery gry fabularne osadzone w kontekście kulturowym każdego kraju konsorcjum. Wielodyscyplinarny i złożony charakter działań projektowych wymagał współpracy i zaangażowania wszystkich partnerów międzynarodowych reprezentujących różne specjalności i specjalizacje. Istotą współpracy było dzielenie się doświadczeniami i wiedzą w obszarze kształcenia nauczycieli – metodyki nauczania, pedagogiki, alternatywnych form edukacji, zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji akademickiej, a także idei gamifikacji czyli edukacji z wykorzystaniem koncepcji gier. Testy przeprowadzone wśród studentów i dydaktyków z Norwegii, Rumunii, Słowenii i Polski potwierdzają, że wykonane gry kooperacyjne mają szansę stać się atrakcyjnym narzędziem i wzbogacić warsztat uniwersyteckich dydaktyków w różnych częściach Europy. Poprzez zabawę w zespole uczestnicy gier rozwijają tzw. kompetencje 21 wieku: umiejętności komunikacji i współpracy, negocjacji, kreatywnego i logicznego myślenia. Dzięki zawartych w nich treściom poznawczym, bardziej identyfikują się z własną kulturą, jednocześnie ucząc się otwartości na kulturową i obyczajową odmienność innych krajów.