Praktyki w programie Erasmus+

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu działa aktywnie na rynku międzynarodowym. W ramach programu Erasmus+ nasi studenci mogą realizować 3-miesięczne praktyki za granicą zdobywając tym samym doświadczenie w globalnym środowisku.

 

Dotychczas nasi studenci odbywali praktyki w takich państwach jak: Malta, Wielka Brytania, Hiszpania, Niemcy, Czechy, Włochy, Grecja, Portugalia, Holandia, Francja, Słowenia.

Praktyki zagraniczne to krok do międzynarodowej kariery

Praktyki zagraniczne są niewątpliwym atutem w CV. Przyszłemu pracodawcy dają informację o tym, że kandydat na stanowisko pracy:  

 • potrafi zastosować wiedzę w praktyce,
 • zdobył już doświadczenie zawodowe, nie tylko w warunkach polskich ale też na rynku międzynarodowym,
 • ma rozwinięte umiejętności językowe.

Dla Ciebie na pewno będzie to też szansa na:

 • niepowtarzalną przygodę,
 • nawiązanie międzynarodowych kontaktów i przyjaźni,
 • nabycie pewności siebie i umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji,
 • lepszą pracę.
Grupa zabawa komputer laptop zieleń

Jak aplikować na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+?

Aby wyjechać na praktykę w ramach Programu Erasmus+, należy:

 • przejść pozytywnie proces rekrutacji składający się z: 
  • testu językowego,
  • rozmowy kwalifikacyjnej,
  • oceny wyników w nauce.
 • być studentem Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu - trybu stacjonarnego bądź niestacjonarnego,
 • znać język kraju, w którym odbędzie się praktyka - albo język, który jest wymagany w firmie, w której będziesz pracować,
 • nie posiadać zaległości w opłatach uczelnianych i nie przebywać na urlopie dziekańskim,
 • dostarczyć komplet dokumentów w terminie,
 • wykazywać odpowiednie nastawienie i motywację do wyjazdu.
Grupa zewnątrz most Wrocław miasto

Wymagane formalności

 • Internship Confirmation - dostarczyć wypełniony i podpisane przez pracodawcę (skan).
 • Learning Agreement for Traineeships – dostarczyć dokument wypełniony i podpisany przez pracodawcę i studenta.
 • Dostarczenie innych dokumentów do podpisu, wymaganych przez pracodawcę.
 • Organizacja pobytu na praktyce (podróż, zakwaterowanie, itp.) – we własnym zakresie.
 • Założenie konta walutowego w euro i przesłanie informacji na załączonym zaświadczeniu o rachunku bankowym.
 • Ubezpieczenie się zgodnie z wymaganiami miejsca pracy oraz kraju odbywania praktyki. Wymagane jest wyrobienie Karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) oraz polisy prywatnej zapewniającej ubezpieczenie od: 
  • kosztów leczenia,                                    
  • NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków),
  • OC (odpowiedzialności cywilnej).
 • Wypełnienie i odesłanie formatki: Dane do umowy.
 • Wypełnienie testu językowego online (Online Linguistic Support, dostęp student otrzyma na maila).
 • Podpisanie umowy finansowej i oświadczenia o wykorzystanej mobilności Erasmus+.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Praktyki zagraniczne można przedłużyć nawet do 12 miesięcy. Rekomendowane są jednak praktyki 3-miesięczne i na taki okres maksymalnie będzie wypłacane stypendium z budżetu Erasmus +. Dłuższy pobyt jest możliwy bez grantu, o ile nie koliduje z kontynuacją studiów na naszej uczelni.
 • Rekrutacja odbywa się w październiku (dot. wyjazdów od  1 stycznia do 30 września) lub w marcu (dot. wyjazdów od 1 lipca do 31 grudnia).

Zachęcamy też do samodzielnego zorganizowania praktyk w firmie marzeń!

 

Na czas praktyk otrzymasz stypendium finansowane ze środków Programu Erasmus +. Ta kwota przeznaczona jest na pokrycie zwiększonych, a nie całkowitych, kosztów utrzymania za granicą i jest różna w zależności od kraju, do którego się udajesz. Stypendium wypłacane jest przelewem na konto wskazane w podpisanym przez Ciebie oświadczeniu, które składać będziesz w procesie rekrutacji.