Jesteśmy Uniwersytetem WSB Merito

Dnia 3 kwietnia 2023 roku zostaliśmy Uniwersytetem WSB Merito we Wrocławiu. Zmiana na uniwersytet to wyjątkowe wydarzenie dla całej naszej społeczności akademickiej. Drzwi do tego sukcesu otworzyły nam wysokie wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej, której poddaliśmy się w ramach Federacji Naukowej WSB-DSW Merito. Zostanie uniwersytetem to kolejny, niezwykle ważny krok w rozwoju naszej uczelni, który potwierdza nasz szeroki, uniwersalny profil kształcenia oraz działalności naukowej. Nie zmieniamy jednak tego, co najważniejsze, na czym od lat budowaliśmy uczelnie. Zapewniamy Cię, że praktyczne kształcenie i przyjazność nadal są dla nas najważniejsze.

Jesteśmy uniwersytetem, który stawia na praktyczność przekazywanej wiedzy i umiejętności oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Najważniejsi są dla nas studenci i ich potrzeby.

Zaufało nam już ponad 550 000 studentów 

 

Nasze 29-letnie doświadczenie w kształceniu zostało docenione.  

Jesteśmy najczęściej wybieranymi uczelniami niepublicznymi w  

swoich regionach według danych Ministerstwa Edukacji i Nauki o  

wynikach rekrutacji na rok akademicki 2023/2024. 

Nowa nazwa Merito

Nowa nazwa wyraża praktyczny charakter i szeroką ofertę naszych studiów. Zmieniliśmy nazwę, ponieważ od dawna oferujemy znacznie więcej niż tylko kierunki związane z bankowością.

 

 

Merito – skuteczne działanie

Merito nawiązuje znaczeniowo do meritum. Dążenie do sedna, merytoryczne i skuteczne działanie, które od zawsze nas charakteryzowały, teraz znajdują swoje odzwierciedlenie również w nazwie naszego uniwersytetu. 

Szeroka oferta

Nowa nazwa podkreśla szeroką ofertę i praktyczność naszych studiów – tworzymy kierunki, które odpowiadają na dzisiejsze trendy na rynku pracy.  

Nowe możliwości

Stawiamy na synergię pomiędzy nową kategorią uczelni i możliwościami, jakie ona daje, a naszym doświadczeniem w praktycznym przekazywaniu wiedzy oraz we współpracy z otoczeniem.

Stałe wartości

Nie rozstajemy się jednak ze skrótem WSB – jesteśmy tą samą uczelnią, ważne są dla nas te same wartości.

Więcej informacji znajdziesz na: