Chcąc sprawić, aby Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu był miejscem przyjaznym dla wszystkich studentów, Władze uczelni powołały Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON), które oferuje szeroki zakres usług na rzecz poprawy procesu kształcenia studentów z niepełnosprawnością.

Do zadań biura należą m. in.:

 • Wsparcie studentów z niepełnosprawnością w rozwiązywaniu problemów związanych ze studiami,
 • Zakup i wypożyczanie sprzętu ułatwiającego osobom z niepełnosprawnością naukę i funkcjonowanie na uczelni,
 • Zakup usług umożliwiających studentom z niepełnosprawnością pełne uczestnictwo w zajęciach,
 • Finansowanie asystenta dla osoby z niepełnosprawnością,
 • Przyjmowanie wniosków o stypendium dla studentów z niepełnosprawnością,
 • Monitorowanie bieżących potrzeb i problemów studentów z niepełnosprawnością,
 • Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością,
 • Informowanie o możliwościach uzyskania pomocy materialnej,
 • Organizowanie konsultacji dla studentów z niepełnosprawnością w czasie dyżurów pracowników biura,
 • Monitorowanie zmian w prawie dotyczącym osób z niepełnosprawnością,
 • Organizowanie szkoleń dla pracowników uczelni dotyczących funkcjonowania studentów z niepełnosprawnością.
   

Forma udzielanego wsparcia bezpośrednio zależy od rodzaju niepełnosprawności zgłaszającego się studenta. Jednocześnie różnorodność oferowanych przez BON usług jest dopasowana do rodzajów dysfunkcji, deficytów i potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 

Do BON mogą się zwrócić zarówno studenci jak i pracownicy Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu we wszelkich kwestiach związanych z procesem edukacji studenta z niepełnosprawnością. 

 

Pomoc Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością jest udzielana wyłącznie osobom, które zgłoszą taką potrzebę oraz dostarczą dokumentację opisującą ich sytuację zdrowotną. Ma to na celu uszanowanie niezależności i praw studentów z niepełnosprawnością.
 

Uczelnia bez barier

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością, możesz skorzystać z wielu ułatwień:

 • zmiany warunków uczestniczenia w zajęciach oraz ich zaliczania,
 • możliwości nagrywania zajęć,
 • stypendium dla osób z niepełnosprawnościami,
 • indywidualnych warunków korzystania z zasobów biblioteki,
 • stanowisk komputerowych w bibliotece i czytelni, które są przystosowane do potrzeb osób niedowidzących,
 • specjalnego sprzętu: laptopów, tabletów, dyktafonów, lupy elektronicznej oraz systemów FM,
 • infrastruktury budynku przyjaznego studentom z niepełnosprawnościami,
 • dodatkowych zajęć o różnym charakterze, warsztatów i innych wydarzeń,
 • wsparcia w aktywizacji zawodowej.

Zapraszamy do BON jeśli potrzebujesz:

asystenta osoby z niepełnosprawnością
wsparcia o charakterze materialnym
pomocy w procesie dydaktycznym (dostosowanie formy zajęć, egzaminów, wypożyczenie sprzętu itp.)
informacji związanych z funkcjonowaniem na uczelni
wsparcia w integracji ze społecznością uczelni
złożyć wniosek o stypendium dla studenta z niepełnosprawnością

Kontakt

Dyrektor Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością – Monika Natalli

Pracownik biura - Wioletta Bachórz

Pracownik biura - Katarzyna Twardowska - Brzezina


Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

bud. G, p. 316
ul. Fabryczna 14G

53-609 Wrocław
email: bon@wroclaw.merito.pl
tel.: 71 376 23 77

Godziny dyżurów
 

Projekt

Regulamin działalności Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością

Projekt

Regulamin użyczenia sprzętu specjalistycznego