Sylwia Michalska

Opiekun merytoryczny kierunku „Psychologia Zarządzania”

Psycholog zarządzania, dyplomowany mediator i coach, akredytowany konsultant metody Insights Discovery. Od 1997 roku zajmuje się oceną kompetencji i potencjału pracowników, opracowuje i wdraża indywidualne projekty rozwojowe, prowadzi warsztaty doskonalące umiejętności handlowe i menedżerskie. Specjalizuje się w zagadnieniach efektywności systemów doskonalenia kadr, projektowania skutecznych systemów motywacyjnych, rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowiska różnych szczebli.  Posiada bogate doświadczenie w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych, wykorzystując innowacyjne metody pracy z zespołami.  Jest opiekunem merytorycznym i wykładowcą na studiach podyplomowych „Psychologia Zarządzania” na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu, od wielu lat prowadzi również zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu systemów ocen, systemów motywacyjnych oraz innych tematów, związanych z jej wieloletnim doświadczeniem w biznesie.

Marcin Żółtak
dr Marcin Żółtak

Doświadczenie zawodowe:
• od 2003 pracuje jako konsultant rozwoju i zmiany organizacyjnej / trener – realizuje projekty doradcze z elementami edukacji, których celem jest diagnoza organizacyjna, projektowanie, wdrożenie i wprowadzenie zmian organizacyjnych. W tym zakresie pracował z ponad 100 organizacjami z 11 branż. Do grona klientów zaliczają się: Aluplast, Bahlsen, Bonduelle, Den Braven East, Kennametal Polska, Scandinavian Tobacco, BIMs PLUS, Eurocash, Grupa Muszkieterów, PEPCO, Piotr i Paweł, Yes Biżuteria, Żabka Polska, Allegro, PSE Info, Raben, BZ WBK Factor, Apator, GE.

Edukacja i doświadczenie w zakresie dydaktyki:
• 2001 – roczny kurs trenerów biznesu – Transmisja, Kraków
• Uniwersytet WSB Merito – od 2003 roku prowadzę zajęcia na studiach podyplomowych z tematyki związanej z zarządzaniem i organizacją. W części z nich wykorzystywane są elementy myślenia systemowego, „Zarządzanie zmianą w organizacji”, „Kultura organizacyjna”, „Projektowanie systemów organizacyjnych w administracji”
• UE – do 2018 roku prowadziłem zajęcia na studiach MBA, „Myślenie systemowe w zarządzaniu organizacją”, obecnie prowadzę zajęcia: „Budowanie zespołów projektowych”, „Zarządzanie zmianą w realizacji projektów IT”, „Zarządzanie ryzykami w projektach CSR i IT”
• 2007/2010 - kurs terapii systemowej 1 i 2 stopnia WTTS
• 2011 - studia podyplomowe „System thinking - organizational aspects” Open University / University of Bedfordshire
• 2013 - studia podyplomowe „Change management in an organization - a systemic approach” Human Systems Dynamic Institute
• 2015 - Organization and Relationship Systems Coaching Fundamentals – CRR Global

Publikacje:
• MT Biznes – 2021 – “LEarNS - stwórz efektywny system uczenia się w miejscu pracy”
• od 2010 współpracuję z Personel Plus wydawnictwa Wolters Kluwer przygotowując artykuły związane z uczeniem się organizacyjnym, rozwojem, szkoleniami

Inne:
jest autorem metodyki diagnostycznej inBOX, którą wykorzystuje się do ustalenia ograniczeń i ich przyczyn w działaniu organizacji oraz projektowaniu interwencji.
jest autorem metodyki zarządzania zmianami POMOST
jest autorem metodyki LEarNS do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji

 

dr Maria Ochwat

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie nauki o polityce, absolwentka politologii (spec. dziennikarskiej) i kulturoznawstwa (spec. Filmoznawczej - Uniwersytet Śląski w Katowicach), prawa (Uniwersytet Gdański w Gdańsku), Organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej (PWSFTViT w Łodzi), Szkoły Praw Człowieka (Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Warszawie), studiów nad pokojem i rozwiązywaniem konfliktów międzynarodowych (Chulalongkorn University  w Bangkoku) oraz coachingu (Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu). Studiowała PR na Uniwersytecie Londyńskim. Wykładowca akademicki (zainteresowania badawcze: międzynarodowe stosunki polityczne, protokół dyplomatyczny, wybrane zagadnienia prawne, szeroko pojęta komunikacja społeczna),  trener biznesu, coach, specjalista ds. PR i Public Affairs, a wcześniej – dziennikarz prasowy i telewizyjny.  Laureatka  prestiżowych konkursów krajowych i międzynarodowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Polsce oraz m.in Wielkiej Brytanii i Belgii (między innymi w organizacjach międzynarodowych, mediach, działach PR i PA), a także w Tajlandii, Kambodży (głównie w organizacjach międzynarodowych), Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii, Estonii, Danii, Irlandii, na Słowacji, Łotwie i we Włoszech (wykłady gościnne na uniwersytetach).    

Hanna Arend
Hanna Arend

Psycholog i filozof, trener rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, szkoleniowiec,  wieloletni wykładowca na kierunkach zarządzania, mediator, terapeutka, sympatyk International Coach Federation Poland Łódź, promotor prac z  zakresu psychologii, autorka projektów multimedialnych dla młodzieży Zostać Przedsiębiorczym. 

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń biznesowych  z tzw. miękkich umiejętności psychologicznych między innymi dla BZ WBK Leasing SA, Jamalex Sp. z o.o., kadry kierowniczej SKOK, pracowników Telekomunikacji Polskiej, pracowników Elektrociepłowni,  Zakładów Karnych, kadry  kierowniczej oraz  pracowników placówek Służb Medycznych, kuratorów sądowych, policji, straży pożarnej, Państwowego Wojewódzkiego  Inspektoratu Sanitarnego oraz Powiatowych Inspektoratów Sanitarnych. Współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Regionalnym  Centrum   Polityki Społecznej  przy Urzędzie Marszałkowskim  w Łodzi,  Altkom Akademia S.A. w W-wie oraz Fundacją Demokracji Lokalnej. Realizacja projektów współfinasowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: „Doskonalenie Trenerów Wspomagania Oświaty” oraz „Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty”. Nagroda  Prezydenta  Miasta Łodzi za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz rozwoju łódzkiej oświaty.

Założycielka  i długoletnia  przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Psychologicznej  „Nadzieja”. Autorka tekstów na www.edukacjafilmowa.pl. 

Tomasz Szwed
Tomasz Szwed

Tomasz Szwed, pracą rozwojową z ludźmi zajmuje się od 1997 roku. Pedagog z wykształcenia, posiada certyfikat metody Thomas International, ukończył specjalistyczny program szkoleniowy train the trainer z zakresu coachingu i zarządzania przez coaching (IMPACT POLSKA). Absolwent kursu I i II stopnia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu. Jest autorem korespondencyjnych programów szkoleniowych z zakresu efektywnego uczenia się, negocjacji i motywacji. Współautor podcastu „Z psychologią zarządzania na TY”.
Prowadzi szkolenia i work shopy z zakresu doskonalenia umiejętności menedżerskich, rozwoju osobistego i rozwoju zespołów. Współpracował lub współpracuje m.in. z: mBank, Ikea Industry, Allegro, Wunderman Thompson i innymi organizacjami biznesowymi i administracją państwową. Od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem WSB Merito w Poznaniu, gdzie jest autorem programu i konsultantem merytorycznym podyplomowych studiów coachingu. W ramach studiów Master of Busines Administration prowadzi moduł efektywności osobistej „Odkryj swój potencjał”.
Zajmuje się konsultacjami indywidualnymi, coachingiem i pomocą psychologiczną (terapia skoncentrowana na rozwiązaniu). Członek stowarzyszenia terapeutów TSR

Sebastian Drobczyński
Sebastian Drobczyński

Ekspert ds. wizerunku i komunikacji kryzysowej Praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarze kreowania wizerunku osób, firm, podmiotów państwowych i samorządowych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi skuteczne kampanie wizerunkowe, media relations, rozwiązuje sytuacje kryzysowe. Autor książek i artykułów. Twórca kampanii wizerunkowych, informacyjno-promocyjnych dla firm, partii politycznych i podmiotów samorządowych. Konsultant i ekspert zewnętrzny firm, organizacji, PES, instytucji samorządowych w obszarze tworzenia strategii wizerunkowych, rozwoju kapitału ludzkiego oraz rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Doradca partii politycznych i polityków. Jako wykładowca akademicki i praktyk prowadzi zajęcia z uczestnikami studiów podyplomowych między innymi dla takich uczelni jak: Collegium Da Vinci (dawna: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu), SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Uniwersytet WSB Merito, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Autor programu i kierownik merytoryczny Studiów Podyplomowych Kreowanie wizerunku na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Poznaniu. Komentator wydarzeń dla mediów, w tym między innymi: Polsat News, TVN24, TVP S.A., Onet, WirtualneMedia, WTK (Wielkopolska Telewizja Kablowa), Press.pl, Radio Poznań, Radio Szczecin, Halo Radio, Radio Zet, Radio RMF, Gazeta Pomorska, Gazeta Wyborcza, Głos Wielkopolski, Newsweek Polska, Press, Rzeczpospolita.

 

Małgorzata Mrug
Małgorzata Mrug

Trener biznesu, coach ICC, konsultant biznesowy, konsultant kryzysowy, asesor, facylitator, mentor, współautorka aplikacji i serwisu MójTrener.edu. Od 22 lat aktywna zawodowo. 13 lat na stanowiskach menedżerskich. Swoje doświadczenie czerpie z bardzo różnych branż i kultur organizacyjnych, począwszy od jednej z największych korporacji spożywczych, po prywatną firmę telekomunikacyjną sektora MŚP. W badaniu kompetencji menedżerskich otrzymała wynik o 26% wyższy od średniej. Specjalizuje się w zagadnieniach praktyki menedżerskiej, zarządzania ludźmi, psychologicznych aspektów relacji interpersonalnych i efektywności osobistej oraz negocjacji. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada uprawnienia pedagogiczne do kształcenia w zakresie wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości. Podyplomowo wykształcona w zakresie psychologii zarządzania, mediacji i negocjacji oraz zarządzania wartością klienta. Ukończyła Akademię Trenera w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu). Certyfikowany coach ICC. Akredytowany konsultant Insights Discovery, Insights Navigator, Discovery Full Circle, Extended DISC oraz TTI Success Insights. Trener zarządzania projektami w metodyce TenStep™.

 

 

Magdalena Serafin
Magdalena Serafin

Magdalena Serafin - absolwentka psychologii na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kadrami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wrocławiu. Od 2001 roku prowadzi własną działalność doradczo-szkoleniową Sensapro. Opracowuje i wdraża indywidualne projekty rozwojowe, prowadzi szkolenia, warsztaty i wykłady doskonalące umiejętności menedżerskie, interpersonalne i handlowe. Praktyczne doświadczenia są wynikiem wieloletniej współpracy z firmami i instytucjami oraz z wyższymi uczelniami. W swojej pracy łączy wiedzę psychologiczną z naukami o zarządzaniu. Posiada doświadczenie praktyczne w doradztwie HR. Zajmuje się pomiarem kompetencji pracowników, projektowaniem i wdrażaniem systemów motywacyjnych, oceną satysfakcji w pracy, zarządzanie talentami w organizacji.