Czy wiesz, że istnieje możliwość zdobycia dofinansowania do studiów podyplomowych i szkoleń ze źródeł zewnętrznych? Poniżej znajdziesz wykaz instytucji, które przyznają środki na rozwój kompetencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.  

automatyzacja

Baza Usług Rozwojowych (BUR) została stworzona z myślą o potrzebach przedsiębiorców i pracowników z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

BUR to platforma online za pośrednictwem której możesz jako przedsiębiorca wybrać i zgłosić siebie oraz swoich pracowników na studia podyplomowe i szkolenia. Szczegóły znajdziesz na Baza Usług Rozwojowych - PARP

 

W województwie wielkopolskim realizowanych jest 7 projektów dla pracodawców i ich pracowników: 

 1. "Usługi rozwojowe - inwestycja w kapitał ludzki w podregionie konińskim”
 2. „Subregion kaliski inwestuje w kadry!”
 3. „Usługi rozwojowe w subregionie pilskim - szansą na zmianę”
 4. „Usługi rozwojowe dla pracowników i pracodawców podregionu leszczyńskiego”
 5. „Usługi rozwojowe dla Twojego biznesu”
 6. „Transformacja kapitału ludzkiego w Wielkopolsce Wschodniej”
 7. „Transformacja w kształceniu osób dorosłych z Wielkopolski Wschodniej”
   
SP

Operatorami w województwie wielkopolskim są:  

firmaa

Dla kogo przeznaczone są środki z projektu?      

 • „Usługi rozwojowe - inwestycja w kapitał ludzki w podregionie konińskim”: dla przedsiębiorstw (mikro, małe, średnie, duże), dla Jednostek Samorządu Terytorialngo (JST), dla Non govermental organisations (NGO) oraz ich pracowników z podregionu konińskiego tj.: powiat słupecki, kolski, turecki, gnieźnieński, wrzesiński, koniński, Miasto Konin.
 • „Subregion kaliski inwestuje w kadry!”: dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
 • „Usługi rozwojowe w subregionie pilskim - szansą na zmianę”: dla mikro (w tym samozatrudnieni), małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych), z uwzględnieniem  właścicieli i kadry zarządzającej i 2 dużych przedsiębiorstw.
 • „Usługi rozwojowe dla pracowników i pracodawców podregionu leszczyńskiego”: dla podmiotów posiadających jednostkę organizacyjną na terenie podregionu leszczyńskiego (powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński i m. Leszno) w woj. Wielkopolskim, dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych).
 • „Usługi rozwojowe dla Twojego biznesu”: dla przedsiębiorstw i innych pracodawców (z uwzględnieniem właścicieli i kadry zarządzającej) z subregionu poznańskiego, dla pracowników, MMŚP, dużych przedsiębiorstw, firm działających w obszarach SMART, dla pracowników Podmiotów Ekonomii Społecznej.
 • „Transformacja kapitału ludzkiego w Wielkopolsce Wschodniej”: dla przedsiębiorstw (mikro, małe, średnie, duże), pracodawcy oraz ich pracownicy z Wielkopolski Wschodniej tj.: powiat słupecki, kolski, turecki, koniński, Miasto Konin.
 • „Transformacja w kształceniu osób dorosłych z Wielkopolski Wschodniej”: dla osób dorosłych - pracujących, zamieszkujących, uczących się, osób bezrobotnych - na terenie Wielkopolski Wschodniej tj.: powiat słupecki, kolski, turecki, koniński, Miasto Konin.

 

Poziom dofinansowania

 • Poziom dofinansowania jest uzależniony od wybranego projektu i wynosi od 55% do 88%.


Kwota dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania jest uzależniona od wybranego projektu i wynosi:

 • dla jednego uczestnika od 3 705,00 zł do 9 500,00 zł,
 • dla przedsiębiorcy od 40 000 zł do 76 000,00 zł.


Czas trwania projektu 

 • Realizacja projektów potrwa do 31.12.2028 r.  
Eksperci dla praktyków

Krok 1.

Testy    

 • Zapisz się na studia podyplomowe lub szkolenie na stronie Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu.
 • Z Bazy Usług Rozwojowych wybierz studia podyplomowe lub szkolenie realizowane przez Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Jeżeli nie znajdziesz swojego kierunku, skontaktuj się z nami i sprawdź możliwość zamieszczenia go w BUR.
 • Możesz również zamówić u nas dedykowaną usługę dla Twojej firmy. Zapotrzebowanie na dedykowaną usługę zgłoś na adres e-mail: rekrutacja-sp@poznan.merito.pl

Krok 2.

  Projekt 

Wygeneruj Kartę Usługi z BUR i zgłoś się do wybranego przez siebie operatora.

Krok 3.

Folder 

Wejdź na stronę wybranego operatora. Zapoznaj się z wymaganymi dokumentami i wnioskami oraz dostarcz je do operatora, u którego będziesz się starać o dofinansowanie.  

Krok 4.

Organizacja 

Po podpisaniu umowy zarejestruj się w BUR jako uczestnik.

 • Pamiętaj, że korzystając z dofinansowania poprzez BUR oraz podpisując umowę na studia podyplomowe z Uniwersytetem WSB Merito, obowiązuje cena katalogowa kierunku (bez zniżki czasowej w czesnym). 
 • Pamiętaj, że uzyskane dofinansowanie działa na zasadzie refinansacji usługi, czyli opłacasz usługę z własnych środków, a po jej zakończeniu uzyskujesz zwrot dofinansowania.

Krok 5.

Testy 

Pamiętaj, że po zakończeniu usługi studiów podyplomowych lub szkolenia należy w ciągu 7 dni ocenić zakończoną usługę. To jeden z warunków uzyskania refundacji.

Krok 6.

Koperta 

Po zakończeniu usługi zgłoś zapotrzebowanie na następujące dokumenty do Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń: fakturę VAT za studia podyplomowe lub szkolenie, dowód księgowy za zrealizowane Usługi rozwojowe, potwierdzenie zapłaty za poszczególne dowody księgowe oraz zaświadczenie o ukończeniu studiów.  

 

Prześlij do Operatora, z którym podpisałeś umowę na usługę następujące dokumenty: wniosek o rozliczenie usług rozwojowych, dowód księgowy za zrealizowane Usługi rozwojowe, potwierdzenie zapłaty za poszczególne dowody księgowe, zaświadczenie o ukończeniu Usługi rozwojowej, ankietę oceniającą usługi rozwojowe.  

 

Wszystkie wyszczególnione wyżej dokumenty prześlij do Operatora nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia usługi rozwojowej. 

Krok 7.

Palec 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami.
Mail: rekrutacja-sp@poznan.merito.pl