Skorzystaj z darmowych szkoleń

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla uczestników studiów podyplomowych. 

Biznes modeling – czyli rzecz o współczesnych modelach biznesowych

Data i godzina: 06.03.2020 – godz. 17:00-21:00

Piotr Ratajczyk
Doktor nauk ekonomicznych, praktyk biznesu i trener. Od ponad 14 lat rozwija biznesy na rzecz swoich klientów w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie. Zrealizował w tym czasie ponad 90 projektów biznesowych. Zajmuje się definiowaniem obszarów wzrostu i różnicowania wartości biznesu w oparciu o kapitał istniejących lub tworzonych marek, produktów, kreowanie rynków i tworzenie lub regeneracja istniejących strategii (=suma działających taktyk w obszarze marketingu i sprzedaży).

 

Zagadnienia szczegółowe tematu głównego:

 • Model biznesowy
 • Definiowanie celów biznesowych
 • Określanie strategii i taktyk ich osiągania
 • Model przychodowy i generowania/dostarczania wartości

Service & Design Thinking. Myślenie projektowe w organizacji – ujęcie warsztatowe

Data i godzina:  20.03.2020, godz. 16:00-21:00
 

Marietta Lewandowska

Ekspert w zespole doradczym Lewandowska i Partnerzy. Service Designer i praktyk w wykorzystaniu kreatywnych metod i narzędzi service design oraz design thinking wspierających procesy generowania rozwiązań odpowiadających potrzebom klientów dla firm.Trener metodologii service design, facylitator i warsztatowiec. Aktywnie eksploruje i wykorzystuje metodologię design thinking, projektując i modyfikując narzędzia service design: mapy interesariuszy, badania użytkowników, persony, user journey, blueprinting, Business Model Canvas do działań projektowych. Product Manager w międzynarodowej firmie Forum Media Polska Sp. z o.o., redektor prowadząca magazyn branżowy HR Business Partner. Związana z przedsiębiorczością rodzinną i działaniami Instytutu Biznesu Rodzinnego, aktywnie wspierając jego inicjatywy i wydarzenia, prowadząc sesje warsztatowe dla młodego pokolenia firm rodzinnych. Od 4 lat prowadząca Międzynarodowego Kongresu dla młodego pokolenia przedsiębiorczości rodzinnej - NEXT G.

 

Zagadnienia szczegółowe tematu głównego:

 • Wprowadzenie do metodologii SERVICE & DESIGNE THINKING oraz human-centered design: etapy, narzędzie, struktura procesu.
 • Trendy wpływające na działanie organizacji
 • Praca warsztatowa w mini zespołach: Case Study – Identyfikacja kluczowych potrzeb na podstawie trendów, wybór person, identyfikacja problemu, ideacja
 • Klasyfikacja wypracowanych pomysłów, ścieżka doświadczeń użytkownika
 • Biznesowa weryfikacja nowej koncepcji, mapowanie procesu implementacyjnego, podsumowanie.

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych z perspektywy wywierania wpływu na uczestników

Data i godzina: 17.04.2020, godz. 16:00-21:00

 

Sebastian Drobczyński

Praktyk public relations i zarządzania zasobami ludzkimi. Ekspert ds. wizerunku i komunikacji kryzysowej. Pracuje na rzecz podmiotów gospodarczych, instytucji państwowych i samorządowych. W 2010 roku ukończył Seminarium Producenckie Szkoły Filmowej w Łodzi i Akademii Telewizyjnej TVP S.A. W latach 2010-2012 związany z TVP Poznań jako członek kadry menedżerskiej. Nadzorował tworzenie  i realizację między innymi audycji informacyjnych oraz publicystycznych oddziału. Prowadził program publicystyczny "Przy jednym stole". Specjalizacja: kreowanie wizerunku osób i instytucji, public relations, zarządzanie zasobami lidzkimi, media relations i rozwiązywanie sytuacji kryzysowych.

Współredaktor książek i autor publikacji Opracowuje i prowadzi szkolenia m.in. z zakresu: komunikacji, wywierania wpływu,  kreowania wizerunku, media relations, sztuki wystąpień i prezentacji oraz rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

 

Zagadnienia szczegółowe:

 •  Wywieranie wpływu
 •  Budowa strategii prezentacji
 •  Rożne formy komunikacji
 •  Prowadzenie prezentacji
 •  Wystąpienie publiczne

Budowanie autorytetu przez komunikację – sztuka otwartego dialogu

Data i godzina: 29.05.2020, godz. 17:00-20:15

 

Anna Fitzgerald

Psycholog, Psychoterapeuta. Pracuje w języku polskim i angielskim. Pracuje psychologicznie i psychoterapeutycznie w obszarach problemów: radzenie sobie z emocjami, radzenie sobie z napięciem, stresem i napadami paniki, problemy z motywacją, problemy z poczuciem własnej wartości, dystymia, depresja, przeżywanie traumy, lęki i zaburzenia lękowe, problemy i zaburzenia adaptacyjne, problemy i zaburzenia opozycyjno-buntownicze, trudne sytuacje rodzinne, w tym np. rozwody, choroby onkologiczne, spektrum autyzmu, zespół  Aspergera, ADHD, obszary problemowe związane z chorobą stwardnienia rozsianego SM. Specjalizuje i szkoli się w obszarze neuropsychologii. Prowadzi konsultacje i Psychoterapię dorosłych i młodzieży, w tym psychoterapię indywidualną, par i rodzin.

Współpracuje ze Stowarzyszeniem Profuturo prowadząc terapię psychologiczną indywidualną i grupową z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami neuroatypowymi, w tym Autyzmem, Zespołem Aspergera, ADHD. Podlega regularnej superwizji pracy psychoterapeutycznej. Członek PTP, Ukończyła Psychologię na Uniwersytet SWPS, specjalność kliniczna.  ukończyła Szkołę Trenerów Rozwoju Osobistego i Studium Nonviolent Communication - NVC ukończyła w Szkole Trenerów „Dojrzewalni” w Warszawie. Jest trenerem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jako trener zajmuje się profesjonalnym przygotowaniem i prowadzeniem szkoleń oraz warsztatów według autorskich programów, które obejmują podnoszenie kompetencji zawodowych i liderskich, rozwój osobisty. Dodatkowo, jako wykładowca współpracuje z uczelniami wyższymi Uniwersytetem SWPS w Poznaniu i Uniwersytetem WSB Merito w Poznaniu. Tworzy programy rozwijające kompetencje studentów studiów dyplomowych i podyplomowych, wykłada i prowadzi zajęcia ze studentami. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Ukończyła kurs terapii ACT na Uniwersytecie SWPS. Praktyki stażowe odbyła w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej na oddziałach Neurologii i Leczenia Udarów mózgu. Obecnie, w trakcie 5cio letniego Kursu Psychoterapii w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii  w Poznaniu, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne.

 

Zagadnienia szczegółowe w punktach:

 • Kształtowanie dobrych relacji z dziećmi
 • Język przemocy vs. Język NVC – schematy i konsekwencje
 •  Założenia metody Porozumienia Bez Przemocy
 •  Jak rozumieć przemoc?
 •  Uczucia
 •  Potrzeby
 •  Prośby w rozumieniu empatycznym

Zapisz się!

 

Ilość miejsc jest ograniczona.