dr Alina Stosor

Zawodowo pasjonuje ją nauczenie dzieci z niepełnosprawnościami a także problematyką rodziny dziecka z niepełnosprawnością. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako nauczyciel w szkole specjalnej w klasach dla dzieci z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną, a także jako terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju. 

 

Najciekawsze publikacje naukowe:

  1. "Jakość życia dorosłego rodzeństwa osób z niepełnosprawnością", w: "Przemiany edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością" pod red. M. Wlazło, M. Sokołowskiego - Zgida
  2. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem" w: "Wspomaganie rozwoju - wielość obszarów, wspólnota celów" pod red. B. Grzyb i G. Kowalskiej
  3. "Rodzeństwo osób niepełnosprawnych w obliczu wyzwań dorosłości" w: "Podmiotowość osoby z niepełnosprawnością. Konteksty pedagogiki specjalnej" pod red. B. Grzyb, S. Pawlik
  4. "Dotyk w terapii dziecka z zaburzeniami sprzężonymi" w: " Sprzężone zaburzenia rozwoju ...I co dalej?" pod red. B. Grzyb, G. Kowalskiej
  5. "Humanum”, Międzynarodowe Studia Społeczno – Humanistyczne 25(2) 2017, Akceptacja niepełnosprawności w rodzinie w kontekście doświadczanego wsparcia społecznego – rola grup wsparcia6) Acta Salus Vitae, Vol 5, No 1, 2017, Satisfaction with life of the siblings of people with disabilities in earlyadulthood
Jadwiga Gluźniewicz
Jadwiga Gluźniewicz

Menedżer kierunku pedagogika. Mgr pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji, edukacji i rehabilitacji i rewalidacji indywidualnej osób niepełnosprawnych intelektualnie, tyflopedagogiki. Wieloletni doradca metodyczny, nauczyciel dyplomowany, praktyk z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w strukturach organizacyjnych zarządzania oświatą: w Kuratorium Oświaty i Okręgowym Zespole Nadzoru Pedagogicznego nad Zakładami Poprawczymi, Schroniskami dla Nieletnich i RODK na południową Polskę, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE).

Iwona Łukasiewicz
Iwona Łukasiewicz

Pedagog specjalny, wieloletni nauczyciel i dyrektor szkoły specjalnej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, założyciel i wieloletni prezes zarządu stowarzyszenia działającego na rzecz osób niepełnosprawnych. Wykładowca Uniwersytetu WSB Merito. Metodyk - Kierownik Zakładu Metodyki Nauczania.