Opis kierunku

Studia w formule online (synchronicznie).  


Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym na platformie MS Teams. Z wykładowcami i uczestnikami studiów kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczysz w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów.

 

Kierunek, który Cię interesuje jest efektem współpracy Uniwersytetów WSB Merito z Chorzowa, Poznania, Szczecina, Warszawy i Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.

online

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 890 z późniejszymi zmianami).

program kierunku

Każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną ma prawo do zdobywania wiedzy i rehabilitacji. Proces ten gwarantowany jest polityką Unii Europejskiej. Wspierają go liczne instytucje społeczne, polityczne i gospodarcze. Rodzi to zapotrzebowanie na ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę. 

 

Podczas studiów na tym kierunku uczestnicy uczą się trafnego dobierania metod pracy z dziećmi i dorosłymi ze specjalnymi potrzebami. Mają też okazję przećwiczyć, jak zainicjować integrację w ich własnym środowisku, a przy tym skutecznie ich w tym wspierać, dzięki czemu najskuteczniej uczą się samodzielności. 

kierunek www sp1

Wszystko to opiera się na najnowocześniejszych metodach, a absolwenci szybko przekonują się, jak wzrastają ich kompetencje, co przekłada się bezpośrednio na jakość życia ich podopiecznych. 

 

Ważnym elementem studiów jest też fakt, że uzyskane podczas nich kompetencje i uprawnienia są uznawane prze instytucje oświatowe.  

kierunek www sp1

Celem studiów jest ukazanie specyfiki procesu kształcenia i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podczas ich trwania uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych i edukacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, przebywających w placówkach szkolnictwa specjalnego, ogólnodostępnego, integracyjnego oraz środowisku rodzinnym.  

kierunek www sp1

W trakcie studiów i praktyk pedagogicznych uczestnik nabędzie wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczo-opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Wykształci umiejętności dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb osób z tą niepełnosprawnością. 


W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.

edukacja

W sprawach związanych z rekrutacją (np. ilości dostępnych miejsc czy terminy składania dokumentów) skontaktuj się z naszym biurem rekrutacji, do którego kontakt uzyskasz na dole strony.

 

Jeśli zainteresował Cię ten kierunek i chcesz dowiedzieć się więcej w kwestiach merytorycznych (np. planu zajęć czy programu studiów) skontaktuj się z nami bezpośrednio - dsp@poznan.merito.pl

 

Skontaktuj się z nami

Co zyskujesz?

W szczególności uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie: 

 • dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, 

 • planowania pracy edukacyjnej, wychowawczej i psychokorekcyjnej z uwzględnieniem współczesnych koncepcji nauczania – uczenia się oraz wychowywania, 

 • trafnego doboru i stosowania form i metod działań edukacyjnych oraz usprawniania społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

 • wspierania rodziny dziecka z niepełnosprawnością oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku, 

 • prowadzenia terapii z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną, aby w sposób optymalny przygotować ich do funkcjonowania społecznego. 

 
W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych. 

Dla kogo?

  • Studia są kierowane do osób pracujących lub planujących pracę z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, w tym zwłaszcza do: pedagogów, nauczycieli, wychowawców, terapeutów, do pracowników przedszkoli, szkół, placówek, świetlic, poradni psychologiczno-pedagogicznych, warsztatów terapii zajęciowej.  
  • Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej. Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, nabędą uprawnienia do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zdobytymi w trakcie studiów. Absolwenci studiów magisterskich (II stopnia lub jednolitych), będą mogli pracować we wszystkich typach i rodzajach szkół i placówek oświatowych, w których organizowane jest kształcenie specjalne do osób z niepełnosprawnością intelektualną.
  • W procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego.  

 

Praktyczny charakter studiów

W trakcie studiów i praktyk pedagogicznych Uczestnik nabędzie wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczo-opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Wykształci umiejętności dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb osób z tą niepełnosprawnością.

Warunki przyjęcia na studia

 

W procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 25 kwietnia
czesne już od
230 zł
185 zł
miesięcznie

Zapisując się do 25 kwietnia, zyskujesz 1200 zł, dzięki:

 • 800 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały okres studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej 1400 zł:

 • 1000 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały okres studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 230 zł/mies.

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Liczba miesięcy nauki: 13
Liczba godzin: 390 + 180 godz. praktyk + 60 godz. zajęć w formie e-learningu
Liczba zjazdów: 20
Liczba semestrów: 3
Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr Alina Stosor
Jadwiga Gluźniewicz
Iwona Łukasiewicz
dr Alina Stosor

Zawodowo pasjonuje ją nauczenie dzieci z niepełnosprawnościami a także problematyką rodziny dziecka z niepełnosprawnością. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako nauczyciel w szkole specjalnej w klasach dla dzieci z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną, a także jako...

Jadwiga Gluźniewicz

Menedżer kierunku pedagogika. Mgr pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji, edukacji i rehabilitacji i rewalidacji indywidualnej osób niepełnosprawnych intelektualnie, tyflopedagogiki. Wieloletni doradca metodyczny, nauczyciel dyplomowany, praktyk z doświadczeniem w pracy z dziećmi i...

Iwona Łukasiewicz

Pedagog specjalny, wieloletni nauczyciel i dyrektor szkoły specjalnej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, założyciel i wieloletni prezes zarządu stowarzyszenia działającego na rzecz osób niepełnosprawnych. Wykładowca Uniwersytetu WSB Merito. Metodyk -...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

Budynek RR, parter
ul. Ratajczaka 1-3
61-891 Poznań

E-mail: rekrutacja-sp@poznan.merito.pl
Tel.: 61 655 33 00 532 795 478

Godziny otwarcia:
 • pn-wt: 09:00 - 16:00
 • śr: 10:00 - 15:00
 • cz-pt: 09:00 - 16:00
 • so: 10:00 - 14:00
Pobierz stronę do PDF