Opis kierunku

Studia w formule online (synchronicznie).  

 

Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym na platformie MS Teams. Z wykładowcami i uczestnikami studiów kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczysz w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów.

 

Kierunek, który Cię interesuje jest efektem współpracy Uniwersytetów WSB Merito z całej Polski.

online

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

MNiSW

Każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną ma prawo do zdobywania wiedzy i rehabilitacji. Proces ten gwarantowany jest polityką Unii Europejskiej. Wspierają go liczne instytucje społeczne, polityczne i gospodarcze. Rodzi to zapotrzebowanie na ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę. 

 

Podczas studiów na tym kierunku uczestnicy uczą się trafnego dobierania metod pracy z dziećmi i dorosłymi ze specjalnymi potrzebami. Mają też okazję przećwiczyć, jak zainicjować integrację w ich własnym środowisku, a przy tym skutecznie ich w tym wspierać, dzięki czemu najskuteczniej uczą się samodzielności. 

kierunek www sp1

Wszystko to opiera się na najnowocześniejszych metodach, a absolwenci szybko przekonują się, jak wzrastają ich kompetencje, co przekłada się bezpośrednio na jakość życia ich podopiecznych. 

 

Ważnym elementem studiów jest też fakt, że uzyskane podczas nich kompetencje i uprawnienia są uznawane prze instytucje oświatowe.  

 

Celem studiów jest ukazanie specyfiki procesu kształcenia i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podczas ich trwania uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych i edukacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, przebywających w placówkach szkolnictwa specjalnego, ogólnodostępnego, integracyjnego oraz środowisku rodzinnym. 

kierunek www sp1

W trakcie studiów i praktyk pedagogicznych uczestnik nabędzie wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczo-opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Wykształci umiejętności dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb osób z tą niepełnosprawnością. 


W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.

edukacja

Jeśli zainteresował Cię ten kierunek i chcesz dowiedzieć się więcej w kwestiach rekrutacji (np. ilość dostępnych miejsc czy terminy składania dokumentów) skontaktuj się z naszym biurem rekrutacji:

e-mail: rekrutacja-sp@wsb.poznan.pl
Tel.: 61 655 33 00 532 795 478   Infolinia: 61 635 00 31

 

Natomiast w sprawach merytorycznych (np. planu zajęć czy programu studiów) skontaktuj się z nami bezpośrednio - dsp@wsb.poznan.pl

kontakt

Co zyskujesz?

W szczególności uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie: 

 • dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, 

 • planowania pracy edukacyjnej, wychowawczej i psychokorekcyjnej z uwzględnieniem współczesnych koncepcji nauczania – uczenia się oraz wychowywania, 

 • trafnego doboru i stosowania form i metod działań edukacyjnych oraz usprawniania społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

 • wspierania rodziny dziecka z niepełnosprawnością oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku, 

 • prowadzenia terapii z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną, aby w sposób optymalny przygotować ich do funkcjonowania społecznego. 

 
W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych. 

Dla kogo?

 • Studia są kierowane do osób pracujących lub planujących pracę z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, w tym zwłaszcza do: pedagogów, nauczycieli, wychowawców, terapeutów, do pracowników przedszkoli, szkół, placówek, świetlic, poradni psychologiczno-pedagogicznych, warsztatów terapii zajęciowej. 

 • Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej. Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, nabędą uprawnienia do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zdobytymi w trakcie studiów. Absolwenci studiów magisterskich (II stopnia lub jednolitych), będą mogli pracować we wszystkich typach i rodzajach szkół i placówek oświatowych, w których organizowane jest kształcenie specjalne do osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

 • W procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego. 

 

 

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

Praktyczny charakter studiów

W trakcie studiów i praktyk pedagogicznych Uczestnik nabędzie wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczo-opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Wykształci umiejętności dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb osób z tą niepełnosprawnością.

Warunki przyjęcia na studia

 

W procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.

do 3 stycznia
czesne już od
235 zł
190 zł
miesięcznie

Zapisując się do 3 stycznia, zyskujesz 1200 zł, dzięki: 

 • 800 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały tok studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego, 
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

 

Czesne już od 190 zł 235 zł miesięcznie! Wpisowe 0 zł.   

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 235 zł/mies. 

 

Jeśli jesteś absolwentem WSB, zyskujesz więcej - 1400  zł: 

 • 1000 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały tok studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego, 
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

 

Promocja dotyczy oferty dostępnej w rekrutacji zimowej. 

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Liczba miesięcy nauki: 13
Liczba godzin: 390 + 180 godz. praktyk + 60 godz. zajęć w formie e-learningu
Liczba zjazdów: 20
Liczba semestrów: 3
Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr Alina Stosor
Jadwiga Gluźniewicz
Iwona Łukasiewicz
dr Alina Stosor

Zawodowo pasjonuje ją nauczenie dzieci z niepełnosprawnościami a także problematyką rodziny dziecka z niepełnosprawnością. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako nauczyciel w szkole specjalnej w klasach dla dzieci z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną, a także jako...

Jadwiga Gluźniewicz

Menedżer kierunku pedagogika. Mgr pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji, edukacji i rehabilitacji i rewalidacji indywidualnej osób niepełnosprawnych intelektualnie, tyflopedagogiki. Wieloletni doradca metodyczny, nauczyciel dyplomowany, praktyk z doświadczeniem w pracy z dziećmi i...

Iwona Łukasiewicz

Pedagog specjalny, wieloletni nauczyciel i dyrektor szkoły specjalnej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, założyciel i wieloletni prezes zarządu stowarzyszenia działającego na rzecz osób niepełnosprawnych. Wykładowca Uniwersytetu WSB Merito. Metodyk -...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

W grudniu Biuro Rekrutacji jest nieczynne w każdą sobotę.

Budynek RR, parter
ul. Ratajczaka 1-3
61-891 Poznań

E-mail: rekrutacja-sp@poznan.merito.pl
Tel.: 61 655 33 00 532 795 478

Godziny otwarcia:
 • pn-wt: 09:00 - 16:00
 • śr: 10:00 - 15:00
 • cz-pt: 09:00 - 16:00
Pobierz stronę do PDF