Gwarancja wysokiej jakości kształcenia

Uzyskanie akredytacji międzynarodowej jest potwierdzeniem jakości kształcenia spełniającego uznawane w środowisku i czytelne dla otoczenia kryteria. Podnosi to wiarygodność Uczelni nie tylko w kraju, ale przede wszystkim za granicą i buduje jej prestiżowy wizerunek. W ten sposób Uczelnia weszła do globalnej sieci uczelni biznesowych, rozpoznawalnych poza granicami kraju.
Ponadto akredytacja to rodzaj zobowiązania do permanentnego monitorowania i podnoszenia jakości kształcenia, co jest jednym z wymogów jej uzyskania.  
Dla studentów akredytacja jest gwarancją wysokiej jakości kształcenia, daje dodatkowe możliwości udziału w międzynarodowej wymianie studenckiej i podnosi ich konkurencyjność na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

akredytacje_logo

IACBE (International Accreditation Council for Business Education) to globalna instytucja akredytująca uczelnie biznesowe oraz oferowane przez nie biznesowe programy kształcenia.


Akredytacje przyznawana jest na podstawie rygorystycznie przeprowadzonej oceny stopnia spełniania przez uczelnię i oferowane przez nią programy kształcenia szczegółowych kryteriów obejmujących:
•    zobowiązanie do działań etycznych, integrujących i odpowiedzialnych,
•    proces oceny jakości kształcenia i plany jej podnoszenia,
•    planowanie strategiczne,
•    programy kształcenia i warunki uczenia się,
•    jakość kadry naukowo-dydaktycznej, w tym jej aktywność naukową oraz biznesową,
•    politykę, procesy oraz procedury dotyczące studentów,
•    zasoby uczelni,
•    relacje zewnętrzne,
•    innowacyjność kształcenia biznesowego.

 

Public Disclosure of Student Achievement 2022-23

 

Accreditation Status

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, po 5 latach przygotowań, jako pierwsza uczelnia w kraju, uzyskała w 2014 roku akredytację dla studiów 1. i 2. stopnia na kierunkach:
•    Finanse i rachunkowość oraz
•    Zarządzanie
oferowanych na Wydziale Finansów i Bankowości w Poznaniu. W 2018 roku akredytację tych kierunków uzyskał także Wydział Zamiejscowy w Chorzowie.
Po siedmiu latach Uczelnia ponownie poddała się ocenie i uzyskała akredytację w 2022 roku. Oprócz kierunków akredytowanych poprzednio, akredytację uzyskały:
•    studia 1. stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe oferowane na Wydziale Finansów i Bankowości w Poznaniu,
•    studia Executive MBA na Wydziale Finansów i Bankowości w Poznaniu,
•    studia MBA oferowane na Wydziale Finansów i Bankowości w Poznaniu i Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie.

kierunek www sp1

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) to jedna z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości oraz zarządzania, doceniana przez pracodawców na całym świecie.


Od 2016 roku Uczelnia oferuje na Wydziale Finansów i Bankowości w Poznaniu oraz Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie studia 1.stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość z akredytowaną przez ACCA specjalnością Finanse przedsiębiorstw i podatki ACCA.


W 2021 roku Uczelnia uzyskała ponownie akredytację specjalności Finanse przedsiębiorstw i podatki ACCA na kierunku Finanse i rachunkowość 1. stopnia oferowaną także na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie.


Ukończenie akredytowanej specjalności zwalnia z wybranych egzaminów na drodze do dyplomu ACCA. Posiadający dyplom ACCA mogą łatwiej znaleźć pracę w kraju i za granicą i zwiększyć szanse na awans na kierownicze stanowisko oraz sukces zawodowy związany z awansem finansowym.

 

ACCA

To pierwszy krok w karierze menedżera projektów. Certyfikacja ta potwierdza wiedzę i umiejętności na poziomie członka zespołu projektowego. Jest wprowadzeniem do 4-stopniowego systemu certyfikacji IPMA, który ocenia umiejętności kierowników projektów. Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu posiada certyfikat od 2015 roku.

ipma

AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) to jedna z trzech najbardziej uznanych globalnych instytucji akredytujących programy biznesowe oraz instytucje je oferujące. AACSB, oprócz EQUIS oraz AMBA, tworzy tzw. „koronę akredytacji”, najbardziej prestiżową grupę akredytacji, pożądaną przez ambitne uczelnie biznesowe.
Wydział Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, po spełnieniu szeregu wymagających kryteriów, uzyskał w 2018 roku status członka AACSB, uzyskując tym samym możliwość ubiegania się o uzyskanie akredytacji tej prestiżowej instytucji.

 

AACSB - nowe