Jesteśmy Uniwersytetem WSB Merito!

W wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej Federacji Naukowej WSB-DSW i wysokich ocen aż w 8 dyscyplinach zostaliśmy uniwersytetem i zmieniliśmy nazwę na Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu.

 

To kolejny krok w rozwoju naszych uczelni, wyraża nasz szeroki,

uniwersalny profil kształcenia oraz działalności naukowej. Stawiamy na praktyczność przekazywanej wiedzy i umiejętności oraz współpracę z otoczeniem. Studenci i ich potrzeby są dla nas najważniejsze.

Nowe możliwości!

Status uniwersytetu sprawił, że uzyskaliśmy uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w nowych dyscyplinach naukowych oraz umożliwił rozszerzenie naszej oferty dydaktycznej o kierunki, które jeszcze lepiej odpowiadają na dzisiejsze trendy na rynku pracy.

Nowe możliwości

Gdzie można nas znaleźć? 

 

Uniwersytety WSB Merito znajdziesz w 11 miastach w Polsce. 

mapka merito