Jesteśmy Uniwersytetami WSB Merito!

Z dniem 3 kwietnia 2023 roku w wyniku uzyskania wysokich wyników ewaluacji działalności naukowej, której poddaliśmy się w 2022 r. w ramach Federacji Naukowej WSB-DSW Merito, Wyższe Szkoły Bankowe w Gdańsku, w Toruniu, w Poznaniu i we Wrocławiu stały się Uniwersytetami WSB Merito.

 

1 listopada 2023 roku, dzięki zgodzie Ministerstwa Edukacji i Nauki, Uczelnia WSB Merito w Warszawie łączy się z Uniwersytetem WSB Merito w Poznaniu i zostaje Wydziałem Przedsiębiorczości i Innowacji w Warszawie Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.
To integracja, która otwiera nowe możliwości i przestrzeń na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój zarówno Uniwersytetu WSB Merito Warszawa, jak i całej grupy Uniwersytetów WSB Merito. 

Nowe możliwości! 
 

To kolejny krok w rozwoju naszych uczelni, wyraża nasz szeroki, uniwersalny profil kształcenia oraz działalności naukowej. Stawiamy na praktyczność przekazywanej wiedzy i umiejętności oraz współpracę z otoczeniem. Studenci i ich potrzeby są dla nas najważniejsze.

Status uniwersytetu sprawił, że uzyskaliśmy uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w nowych dyscyplinach naukowych oraz umożliwił rozszerzenie naszej oferty dydaktycznej o kierunki, które jeszcze lepiej odpowiadają na dzisiejsze trendy na rynku pracy. 

Gdzie można nas znaleźć?

Znajdziesz nas w 11 miastach w Polsce: Bydgoszczy, Chorzowie, Gdańsku, Gdyni, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. W naszych murach uczy się już dziś ponad 100 tys. studentów.