Jesteśmy Uczelniami WSB Merito!

Z dniem 3 kwietnia 2023 roku w wyniku uzyskania wysokich wyników ewaluacji działalności naukowej, której poddaliśmy się w 2022 r. w ramach Federacji Naukowej WSB-DSW, Wyższe Szkoły Bankowe w Gdańsku, w Toruniu, w Poznaniu i we Wrocławiu stały się Uniwersytetami WSB Merito, a Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie zmieniła nazwę na Uczelnia WSB Merito.

Gdzie można nas znaleźć?

Znajdziesz nas w 11 miastach w Polsce. W 10 z nich działają Uniwersytety WSB Merito i dodatkowo w Warszawie - Uczelnia WSB Merito