Wysokie oceny naszej działalności naukowej

Z końcem lipca 2022 r. poznaliśmy wyniki oceny naszej działalności naukowej, której poddawaliśmy się ramach Federacji Naukowej WSB-DSW Merito. Bardzo dobre wyniki ewaluacji otwierają nowe możliwości – m.in. dają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w najwyżej ocenianych dyscyplinach (A, B+); elastycznego tworzenia nowej oferty studiów oraz prowadzenia szkół doktorskich.  

badania i nauka

Przyznane decyzjami Ministra Edukacji i Nauki kategorie naukowe to: 

  • ekonomia i finanse – kategoria A,  
  • pedagogika – kategoria A,  
  • nauki o zarządzaniu i jakości – kategoria A,  
  • nauki o komunikacji społecznej i mediach – kategoria A,  
  • językoznawstwo - kategoria A,  
  • nauki o kulturze fizycznej – kategoria B+,  
  • nauki o bezpieczeństwie – kategoria B,
  • psychologia – kategoria B.
badania i nauka

Tak dobre wyniki ewaluacji są efektem wielkiego zaangażowania i pasji niemal 200 pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, pracujących na rzecz rozwoju i profesjonalizacji w zakresie badań i nauki w naszych uczelniach. W ewaluowanym okresie pracownicy naukowi brali udział m.in. w projektach i badaniach, które miały wpływ na otoczenie społeczne i gospodarcze, poprzez współpracę z wieloma znaczącymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. 

 

Oceny efektów pracy naukowej uczelni dokonała Komisja Ewaluacji Nauki (KEN), a dotyczyła ona lat 2017-2021. Dyscypliny naukowe oceniane są pod kątem poziomu naukowego, efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.  

badania i nauka