Za każdym razem staramy się, aby tematy poruszane w czasie naszych odwiedzin w szkołach, były adekwatne do wyzwań, z jakimi młodzi ludzie zmierzą się, rozpoczynając studia czy wchodząc na rynek pracy.

Od wielu lat podejmujemy inicjatywę poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności miękkich wśród uczniów szkół średnich. Realizujemy ją m.in. poprzez organizowanie bezpłatnych spotkań i warsztatów dla młodzieży, które odbywają się np. w szkołach, we wcześniej ustalonym terminie.

Korzyści

Zawartość merytoryczną poszczególnych warsztatów, jak i dodatkowych materiałów dla nauczycieli, przygotowują psycholodzy, profesjonalni coache i trenerzy, którzy mają doświadczenie w pracy nie tylko z młodzieżą. Podczas spotkania wiedzę przekażą także sami studenci i absolwenci, którzy tworzą tzw. Drużynę WSB, i są do tego wyjątkowego zadania świetnie przygotowani.

Bezpłatne spotkania dla młodzieży
Dodatkowe materiały dla nauczycieli
Spotkania prowadzone przez profesjonalnych coachów i trenerów
Poszerzenie wiedzy i udoskonalenie umiejętności miękkich