Spotkanie, wykład. Prowadzący i audytorium

Jest to jednostka naukowa skupiająca pięć niepublicznych uczelni akademickich, należących do największego holdingu edukacyjnego w Polsce.

 

Pierwsza w Polsce federacja naukowa
powołana na mocy Ustawy 2.0

Cel i działalność Federacji

Federacja Naukowa stanowi formę prawną przewidzianą przez Ustawę 2.0, a jej celem jest stymulowanie współpracy pomiędzy szkołami wyższymi. Działając wspólnie uczelnie są w stanie osiągnąć znacznie więcej niż jako pojedyncze podmioty, co jest szczególnie istotne w relacjach międzynarodowych.

 

Biblioteka, starodruki

Federacja w liczbach

5

W skład Federacji Naukowej WSB-DSW wchodzi pięć Uczelni uczestniczących: Uniwersytety WSB Merito w Gdańsku, Poznaniu, Toruniu i Wrocławiu oraz Uniwersytet Dolnośląski DSW

5
uczelni uczestniczących
11

Rozwijamy aktywność badawczą i naukową w 11 miastach w Polsce

11
miast
221

W Uczelniach uczestniczących w Federacji jest 221 nauczycieli akademickich zatrudnionych na etacie badawczym i badawczo−dydaktycznym

221
pracowników badawczo-dydaktycznych
8

W ewaluacji 2017-2021 zostało poddanych ocenie 8 dyscyplin naukowych

8
ewaluowanych dyscyplin naukowych
>5 mln

pracownicy Uczelni uczestniczących pozyskali w okresie ewaluacji 14 grantów w wysokości 5 360 669,47 zł

>5 mln
pozyskanych grantów