Nowa nazwa

Zmieniliśmy nazwę, ponieważ od dawna oferujemy znacznie więcej niż tylko kierunki związane z bankowością. W naszej ofercie znajdują się m.in. takie kierunki jak: psychologia, pedagogika, informatyka, logistyka, kosmetologia, dietetyka czy fizjoterapia. 

 

Nowa nazwa związana jest też z wysokimi wynikami ewaluacji jakości działalności naukowej, której poddaliśmy się w ramach Federacji Naukowej WSB-DSW Merito. To dzięki tym wynikom 3 kwietnia 2023 roku decyzją Ministra Edukacji i Nauki, cztery nasze uczelnie zmieniły status i zostały uniwersytetami: 

  • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku – wcześniej WSB w Gdańsku, 
  • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu – wcześniej WSB w Toruniu, 
  • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu – wcześniej WSB w Poznaniu, 
  • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu – wcześniej WSB we Wrocławiu. 

 

1 listopada 2023 roku, dzięki zgodzie Ministerstwa Edukacji i Nauki, Uczelnia WSB Merito w Warszawie łączy się z Uniwersytetem WSB Merito w Poznaniu i zostaje Wydziałem Przedsiębiorczości i Innowacji w Warszawie Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.

Nowe możliwości

Jako uniwersytety uzyskaliśmy uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w nowych dyscyplinach, możemy też tworzyć szerszą ofertę studiów, która jeszcze lepiej odpowie na potrzeby kandydatów, obecnych studentów i rynku pracy.  

Jak się zmienialiśmy ?


Pierwsza uczelnia z naszej grupy powstała w 1994 roku w Poznaniu. Dzisiaj znajdziesz nas już w kilkunastu miastach. Obecność w wielu regionach pozwala nam m. in. w pełni wykorzystywać możliwości, jakie dają networking i wzajemna wymiana doświadczeń.