Być może pojawił się kiedyś w Twojej głowie jakiś interesujący pomysł na biznes. Uważasz na przykład, że nowy produkt, który wymyśliłeś, znajdzie szerokie zastosowanie i potencjalnych nabywców. Jednak niemal od razu pojawia się pytanie: „Skąd wziąć pieniądze na sfinansowanie tego przedsięwzięcia?”. Z pomocą, nie tylko finansową, mogą tu przybyć aniołowie biznesu. 


Kim jest anioł biznesu?


Anioł biznesu to prywatny inwestor, który osiągnął sukces finansowy, posiada doświadczenie w działalności gospodarczej i chce zainwestować część swoich pieniędzy w jakieś nowe przedsięwzięcie. Z reguły aniołowie biznesu inwestują w przedsiębiorstwa na wczesnych etapach rozwoju, ale posiadające duży potencjał wzrostu wartości i mogące przynieść ponadprzeciętną stopę zwrotu zainwestowanego kapitału. Co istotne, anioł udziela nie tylko wsparcia finansowego, ale także angażuje się w rozwój nowego przedsiębiorstwa, dzieli się swoim doświadczeniem, wiedzą, znajomościami biznesowymi. Inwestor staje się współudziałowcem spółki i wycofuje się z inwestycji poprzez sprzedaż swoich udziałów. Oczywiście dzieje się tak, w sytuacji gdy pomysł okaże się trafiony i przedsiębiorstwo odniesie sukces finansowy. A co jeśli tego sukcesu nie będzie? Cóż, trzeba liczyć się z ryzykiem utraty zaangażowanych środków. 

 


Działalność aniołów biznesu


Ze względu na istnienie wysokiego ryzyka inwestycyjnego nowy przedsiębiorca nie może liczyć na zbyt wiele możliwości pozyskania kapitału. Zwłaszcza w początkowej fazie rozwoju. Powstaje zatem luka kapitałowa i właśnie aniołowe biznesu mogą tę lukę wypełnić. W Polsce aniołowie inwestują średnio kwoty od 150 tys. zł do 3 mln zł. Czas zwrotu z inwestycji wynosi 3-7 lat. Motywacją aniołów biznesu są oczywiście kwestie finansowe, ale równie istotna jest osobista satysfakcja, uznanie czy prestiż społeczny. Warto tu podkreślić, że na dziesięć przedsiębiorstw objętych wsparciem anioła sukces finansowy odniesie jedno. Jednak sukces ten może okazać się spektakularny. Jako przykład można tu podać takich gigantów jak: Apple, eBay, Google, Amozon.com, Dell czy Skype. Tak, właśnie te przedsiębiorstwa otrzymały wsparcie od anioła biznesu na wczesnych etapach swojego rozwoju. 

 


Jak znaleźć anioła? 


Nie ma jednego sposobu na znalezienie anioła biznesu. Czasem okazja pojawia się w trakcie spotkań czy rozmów biznesowych, czasem trzeba po prostu go poszukać. W Polsce aniołowie biznesu działają w ramach sieci czy klubów. Oferują finansowanie dla innowacyjnych pomysłów, przedsiębiorstw na początku działalności, często przedsiębiorstw typu start-up. Są to inwestycje obarczone bardzo wysokim ryzykiem, dlatego dany projekt jest weryfikowany pod wieloma względami: rynku docelowego, potencjalnego popytu na produkt, kosztów związanych z projektem czy niezbędnych nakładów. Warto podkreślić, że przy wyborze projektu do realizacji brane są pod uwagę nie tylko dane finansowe i analiza opłacalności. Inwestorzy ocenią również Twoje kompetencje, umiejętność pracy w zespole, sprawność i szybkość działania. Docenią również twoje zaangażowanie i uczciwość. 
 

Zobacz także