DSBK

Dolnośląska Sieć Biur Karier powstała dzięki porozumieniu Biur Karier działających przy dolnośląskich uczelniach publicznych i niepublicznych. Funkcjonowanie w ramach DSBK umożliwia Biurom Karier lepszą efektywność pod względem wymiany informacji i wiedzy oraz własnego rozwoju. Dodatkowo taka współpraca pozwala na znaczny stopień innowacyjności przy jednoczesnym działaniu w ramach szerokiej dziedziny życia społecznego, jaką jest doradztwo zawodowe.

Do najważniejszych zadań DSBK należą:

  •  Wymiana informacji na temat: realizowanych projektów i przedsięwzięć dotyczących rynku pracy, aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów, poradnictwa zawodowego.
  • Wzajemna promocja przedsięwzięć adresowanych do społeczności akademickiej oraz pracodawców, a realizowanych przez poszczególne biura zrzeszone w Sieci.
  • Promocja idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym Dolnego Śląska.
  • Realizowanie, w miarę możliwości oraz po uzyskaniu akceptacji władz po szczególnych uczelni, wspólnych projektów, imprez, przedsięwzięć skierowanych do studentów/absolwentów oraz pracodawców.
  • Promocja idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym Dolnego Śląska.
WSB Wrocław, grupa osób, na stole dokumenty

Dolnośląska Sieć Biur Karier w swoich działaniach kieruje się zasadą dobrowolności i równości – decyzje dotyczące udziału w poszczególnych działaniach i inicjatywach każde z biur podejmuje indywidualnie, po uzyskaniu akceptacji odpowiednich władz oraz ustaleniu możliwości logistycznych i organizacyjnych jakimi biuro dysponuje.

WSB Wrocław, studenci. Grupa 4 dziewczyn patrzących na tablet. Na stoliku przed nimi leży złożony laptop, notatnik oraz telefon
Laptop

Dolnośląska Sieć Biur Karier - DSBK

W skład Dolnośląskiej Sieci Biur Karier wchodzą:

Międzyuczelniane Biuro Karier

50-382 Wrocław
tel. (071) 37 57131; 37 57 134
tel./fax (071) 37 57 132
www.careers.uni.wroc.pl

Biuro Karier Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu

ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław
tel./fax (071) 356 16 28
www.merito.pl/wroclaw/strefa-studenta/biuro-karier

Biuro Karier Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW

ul. Wagonowa 9, pok. 1
53-609 Wrocław
tel./fax (071) 358 27 68; 358-27-24
www.biurokarier.dsw.edu.pl

Biuro Karier i Promocji Zawodowej Uniwersytetu Ekonomicznego

ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
tel. (071) 36 80 784; 36 80 882
www.biurokarier.ue.wroc.pl

Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

ul. Sejmowa 5A, bud. E pok. 3
59-220 Legnica
tel. (076) 723 21 46, 723 23 48
www.bk.pwsz.legnica.edu.pl

Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego

ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
tel. (071) 320 10 26; fax. 320 10 27
www.up.wroc.pl/studenci/4064/biuro_karier

Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej

ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
tel. (071) 320 45 17
www.biurokarier.pwr.edu.pl

Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

ul. Parkowa 34, pok. 106 oraz 107

51-616 Wrocław
tel. 71/324 90 63
www.abk.am.wroc.pl

Biuro Karier HERMES Wyższej Szkoły Handlowej

ul. Ostrowskiego 22
53-238 Wrocław
tel./fax (071) 333 11 08
www.handlowa.eu/pl/biuro_karier

Biuro Karier Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu

ul. Sołtysowicka 19b, pok.16
51-168 Wrocław
tel. (071) 324 68 42 wew. 5; fax: (71) 325 15 61
www.kariera.msl.com.pl

Biuro Karier Wyższej Szkoły Humanistycznej

ul. Robotnicza 70B
53-609 Wrocław
tel. 71/783 38 28 wew. 201
humanistyczna.pl/dla-studentow/biuro-karier

Biuro Karier Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych

ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław
tel. 71/ 76 58 702
kariera.wso.wroc.pl

Biuro Karier Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu

ul. Krakowska 56-62
50-425 Wrocław
tel. 71 37 72 152
wszedukacja.pl/uczelnia/biuro-karier

Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Prawa

ul. Św. Jadwigi 12
50-266 Wrocław
tel. 509 837 860
email: doradca.zawodowy@prawowroclaw.edu.pl

www.prawowroclaw.edu.pl/studenci/abk
 

 

Biuro Karier Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra 5
kpswjg.pl/pl/page/biuro-karier

Biuro Karier Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

ul. Skalników 6b, pok. 210 (I piętro)
59-100 Polkowice
tel. +48 (76) 746 53 45
www.biurokarier.dwspit.pl