Najważniejsze informacje organizacyjne dla studentów

Witamy w gronie studentów Uniwersytetu WSB Merito Warszawa!

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyłeś, składając swoje dokumenty rekrutacyjne na studia. Dołożymy wszelkich starań, aby sprostać Twoim oczekiwaniom. Przed rozpoczęciem zajęć zachęcamy do zapoznania się ze skrótem najważniejszych informacji organizacyjnych oraz przydatnych stron.

Student

Jeśli chcesz załatwić sprawę na Uniwersytecie WSB Merito Warszawa, nie musisz czekać w kolejce. Możesz skorzystać ze zdalnego systemu kolejkowego i umówić się na dogodny dla Ciebie termin wizyty w jednym z następujących działów:

 • Biurze Rekrutacji
 • Dziekanacie
 • Dziale Obsługi Finansów Studenta,
 • Biurze Karier i Praktyk,
 • Dziale Współpracy z Zagranicą
 • Dziale Studiów Podyplomowych i Szkoleń i MBA

Bilet możesz zarezerwować i pobrać na trzy sposoby:

 • poprzez elektroniczny system rezerwacji - wejdź na stronę internetową
 • pobierz aplikację QMS.EVERYWHERE
 • poprzez biletomat stacjonarny, który znajduje się w budynku przy głównym wejściu obok recepcji

 

system kolejkowy Uniwersytet

Masz pytania dot. zajęć i spraw organizacyjnych? Odpowiedź znajdziesz w Q&A.

Harmonogram Roku Akademickiego 2023/2024

Extranet oraz numer albumu

We wrześniu każdy nowy student Uniwersytetu WSB Merito otrzyma na swój adres e-maila:

 • numer albumu (indywidualny numer każdego studenta, którym identyfikujesz się na uczelni)
 • informacje o dostępie do Extranetu (wewnętrzny serwis internetowy, który stworzyliśmy po to, aby Twój kontakt z uczelnią, był maksymalnie szybki i bezproblemowy)
nauczanie

Dostęp do Extranetu (w języku polskim i angielskim):
 

EXTRANET PL  EXTRANET ANG

 

UWAGA!
Po otrzymaniu wiadomości e-mail z hasłem i loginem odczekaj 24h i dopiero wtedy spróbuj zalogować się do Extranetu. Jeśli jesteś absolwentem studiów I stopnia Uniwersytetu WSB Merito i kontynuujesz naukę na studiach II stopnia, Twój numer albumu oraz sposób logowania do Extranetu nie ulega zmianie.

Ważne informacje

Potrzebujesz skontaktować się z działami administracyjnymi i dydaktycznymi uczelni tj. biuro rekrutacji, dziekanaty itd.?
Dni i godziny pracy oraz dane teleadresowe sprawdzisz tutaj:

 

ZOBACZ KONTAKTY

 

Na uczelni korzystamy z systemu kolejkowego. Pozwala on zarezerwować kolejkę i załatwić sprawę w dogodnym dla siebie terminie w jednym z następujących działów: Dziekanat, Biuro Karier i Praktyk, Dział Współpracy z Zagranicą, Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń lub Biuro Rekrutacji .
 

POBIERZ BILET

 

Chcesz być zawsze na bieżąco?  Dołącz do grupy studentów WSB Merito Warszawa - Pogadajmy na Facebooku:

 

DOŁĄCZ TERAZ

 

Pierwsze zajęcia

Szczegółowe informacje na temat pierwszych zajęć oraz szczegółowy harmonogram zjazdów będą zamieszczone w Extranecie w zakładce: PLAN ZAJĘĆ -> MÓJ PLAN

Plany zajęć dostępne będę 7 dni przed pierwszym zjazdem.

Pierwsza wpłata

Każdy student Uniwersytetu WSB Merito otrzymuje osobisty numer konta bankowego, na które należy wpłacać czesne.

Numer konta, kolejne terminy płatności oraz wysokość czesnego znajdziesz w Extranecie w zakładce „Mój profil -> Płatności i wpłaty”.

 

Wykonaj dwa osobne przelewy:  

 • Pierwsza rata czesnego – konto o nazwie „czesne” 
 • Opłata za legitymację 22 zł – konto o nazwie „inne”  

Wysokość czesnego znajdziesz w podpisanej umowie edukacyjnej, jak również w Extranecie po otrzymaniu dostępu. 
Jeśli jeszcze nie odebrałeś swojej umowy, zapraszamy Cię po jej odbiór do Biura Rekrutacji, do końca trwania rekrutacji.

 

Absolwenci Uniwersytetu WSB Merito Warszawa zachowują swoje nr albumów oraz nr indywidualnych kont bankowych ze studiów I stopnia i tam dokonują wpłaty. 

Legitymacje studenckie

WAŻNA INFORMACJA DLA STUDENTÓW PIERWSZYCH SEMESTRÓW rozpoczynających rok akademicki 2023/2024
Rozpoczynasz studia od 1 marca 2024, złóż wniosek o wydanie legitymacji studenckiej.
 

Złóż wniosek

Czas oczekiwania to 7 dni roboczych. Wydanie legitymacji nastąpi po 1 marca 2024.


Koszt wyrobienia legitymacji wynosi 22 zł. Opłatę należy uregulować po złożeniu wniosku.
 

Odbiór nowej legitymacji 

Legitymacje wydawane będą w Dziekanacie. Zabierz ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, aby odebrać legitymację.

W przypadku odbioru legitymacji przez inną osobę (np. kolega, rodzic) konieczne jest pisemne, imienne upoważnienie od studenta do odbioru legitymacji.

 

Przedłużenie ważności

Co do zasady legitymacje są ważne do daty widocznej na hologramie. Przedłużyć ważność legitymacji mogą Państwo w dziekanacie, w godzinach pracy, które znajdziecie w zakładce KONTAKT. 

legitymacje

Ubezpieczenie zdrowotne

Do ubezpieczenia zdrowotnego może zostać zgłoszony Student, który:

 • ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 • nie ukończył 26 lat, a żaden z członków rodziny (rodzice, dziadkowie, małżonek) nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

Formularz do pobrania w Extranecie po otrzymaniu uprawnień do logowania do systemu – zakładka: druki do pobrania – wnioski i podania – Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym. Skan wypełnionego i podpisanego wniosku proszę przesłać na adres: nfz@poznan.merito.pl

 

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego znajdują się w Extranecie.

 

Jak się dobrowolnie ubezpieczyć w NFZ? 

Instrukcja krok po kroku

Ważne informacje o ubezpieczeniu dla Cudzoziemców!

 

Ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia wymagane jest nie tylko podczas wjazdu i ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy, lecz także w czasie całego pobytu cudzoziemca w Polsce. 


Jeżeli nie posiadasz obywatelstwa państwa członkowskiego krajów UE/EFTA, ani prawa legalnego zamieszkiwania na terytorium innego niż RP państwa UE/EFTA, ani nie podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu na terenie RP lub w innym państwie członkowskim UE/EFTA (np. obowiązkowe ubezpieczenie dla osoby zatrudnionej, prawo do zgłoszenia jako członek rodziny ubezpieczonego, itp.), możesz ubezpieczyć się dobrowolnie samodzielnie np. w Narodowym Funduszu Zdrowotnym (NFZ). Będziesz potrzebować zaświadczenia o statusie studenta, które otrzymasz w dziekanacie. 

 

Pamiętaj!

Brak ubezpieczenia może skutkować cofnięciem wydanego zezwolenia na pobyt czasowy, co w konsekwencji oznacza konieczność wyjazdu. Nieopuszczenie Polski pomimo cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy prowadzi do zobowiązania cudzoziemca do powrotu połączonego z zakazem ponownego wjazdu przez co najmniej 6 miesięcy.


Ubezpieczając się w innych instytucjach ubezpieczeniowych, należy zwrócić uwagę czy warunki ubezpieczenia obejmują również hospitalizację. Przy takim ubezpieczeniu należy też pamiętać, że to Ty jako Student musisz pokryć koszty leczenia, a następnie ubezpieczyciel zwraca Ci poniesiony wydatek, w przeciwieństwie do umowy bezpośrednio z NFZ, gdzie forma rozliczenia jest bezgotówkowa.

Palec

Potrzebujesz więcej informacji? Przejdź do Extranetu to Twój wirtualny dziekanat.

Zaświadczenia potwierdzające status studenta

W Dziekanacie można składać zapotrzebowanie na zaświadczenia potwierdzające status studenta. Wystarczy wysłać maila na adres dziekanat@warszawa.merito.pl - w tytule maila należy wpisać "Zaświadczenie" w treści natomiast należy wskazać instytucję, do której zaświadczenie będzie skierowane, a także dane studenta (imię, nazwisko, nr albumu).

 

Stypendia i zniżki

W naszej uczelni wspieramy studentów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce lub mają trudną sytuację materialną.

Zobacz o jakie stypendia możesz się starać jako Student:

 

 • stypendium Rektora
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium socjalne
 • zapomoga

 

Więcej informacji o stypendiach znajdziesz TUTAJ

 

Jeśli chcesz wnioskować o stypendia lub zniżki, złóż podanie wraz z wymaganymi dokumentami w Dziale Obsługi Finansowej Studenta do 31 października.

Wnioski są dostępne w Extranecie w zakładce: DRUKI DO POBRANIA -> WNIOSKI I PODANIA

Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej znajdziesz w Extranecie w zakładce: 
ZARZĄDZENIA/REGULAMINY/PROCEDURY/PRZEWODNIKI -> REGULAMINY

Biuro Karier i Praktyk

Zajmuje się wspieraniem studentów i absolwentów w:

 • poszukiwaniu stażu lub zmianie miejsca pracy
 • organizacji praktyk zawodowych
 • organizacji warsztatów i szkoleń dla studentów

 

 Szczegółowe informacje znajdziesz na MS Teams w Zespole Biura Karier i Praktyk oraz na stronie www

 

Praktyki zawodowe

W trakcie studiów każdy student ma obowiązek zaliczenia praktyk zawodowych.

W przypadku studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich jest to 960 godzin praktyk, 

w przypadku studiów II stopnia jest to 480 godzin praktyk. 

 

Istnieje możliwość zaliczenia praktyk całościowo lub częściowo w ramach pracy zawodowej. 

Za proces organizacji praktyk odpowiada Biuro Karier i Praktyk.

 

Szczegółowe informacje  dotyczące zasad zaliczania praktyk oraz potrzebnych dokumentów znajdziesz w wirtualnym Biurze Karier i Praktyk - w MS Teams lub kontaktując się z BKiP  biuropraktyk@warszawa.merito.pl

JobTeaser – nowy sposób na znalezienie swojej ścieżki kariery.

Platforma JobTeaser to nowy portal kariery i ofert pracy Biura Karier i Praktyk na Uniwersytecie WSB Merito Warszawa!
Został zaprojektowany tak, aby wspierać Cię w trakcie budowania wymarzonej kariery zawodowej przez cały okres studiów.

Dzięki, JobTeaster uzyskasz dostęp do wielu wydarzeń, gdzie możesz nawiązać ważne kontakty z rekruterami, w tym m.in. targi pracy, sesje rekrutacyjne, warsztaty i szkolenia organizowane przez Biuro Karier i Praktyk.

 

Więcej informacji o platformie TUTAJ

JobTeaster

Sesja, kolos, dziekanka - gubisz się w nowych pojęciach?

Doradca zawodowy

Poszukujesz praktyk, pracy?

Chcesz popracować nad wyznaczeniem celów i własnym rozwojem?

Nie wiesz, co zrobić, by dobrze pokierować swoim rozwojem edukacyjnym i zawodowym?

Chciałabyś przejść przez trening rozmowy kwalifikacyjnej?

Potrzebujesz pomocy w pisaniu dokumentów aplikacyjnych?

 

Studenci Uniwersytetu WSB Merito Warszawa mają możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym.

Więcej informacji znajdziesz tutaj TUTAJ

 


 

Akademickie Centrum Pomocy Psychologicznej

Akademickie Centrum Pomocy Psychologicznej to miejsce, gdzie możecie skorzystać ze wsparcia psychologicznego w sytuacjach dla Was trudnych, problemowych i kryzysowych. Niezależnie od tego czy mowa o chwilowych słabościach w życiu, czy o sprawach, które „uwierają” od dawna.

 

 • Spotkania odbywają w formie online na platformie Google Meet. Możesz się połączyć z włączoną kamerką lub bez niej, jeśli dzięki temu będziesz się czuł(a) bardziej komfortowo.
 • Terminy konsultacji aktualizowane są raz w tygodniu -  w każdy poniedziałek do godziny 8:00
Centrum Psychologiczne

Czas pierwszej konsultacji przewidziany jest na 25 minut. To niewiele, ale na początek wystarcza, bowiem pierwsze spotkanie ma charakter zapoznawczy i służy zorientowaniu się w Twojej sytuacji. W jego trakcie, jeśli tylko będziesz chciał(a), umówisz się na kolejne, dłuższe – z reguły 50-minutowe – spotkanie. Jeżeli przed pierwszą konsultacją będziesz mieć jakieś dodatkowe pytania lub wątpliwości, to skontaktuj się mailowo z Wolontariuszem, do którego zapisałaś/-eś się na konsultację (adresy mailowe Wolontariuszy również znajdziesz po wejściu w link do zapisów na konsultacje).

 

Rezerwacja spotkania

Rezerwacji możesz dokonać wpisując „rezerwuję” w komórce przy wybranej dacie i godzinie.

 

Link do spotkania podany jest w komórce obok – każdy Wolontariusz ma swój własny wirtualny gabinet i dba o spokojny przebieg spotkania. Nie obawiaj się więc, że np. jakaś osoba trzecia pojawi się nagle podczas Twojej konsultacji.

 

Grupa na FB - WSB Merito Warszawa - pogadajmy

WSB Merito Warszawa - pogadajmy! to grupa dedykowana studentkom i studentom Uniwersytetu WSB Merito Warszawa. To miejsce, gdzie znajdziesz informacje dotyczące uczelni, ciekawych wydarzeń i konkursów, a także nawiążesz kontakt z kolegami i koleżankami ze studiów.
Jeśli jesteś studentką lub studentem Uniwersytetu WSB Merito Warszawa, dołącz do grupy
 
studenci_mobile
Laptop

Uniwersytet WSB Merito Warszawa w social mediach

WSB Merito Warszawa w liczbach

19

kierunków studiów licencjackich (I stopnia) i inżynierskich

19
kierunków studiów licencjackich (I stopnia) i inżynierskich
11

kierunki studiów magisterskich (II stopnia) w tym jednolite studia magisterskie

11
kierunki studiów magisterskich (II stopnia) w tym jednolite studia magisterskie
100

wiodące firmy i instytucje, u których masz możliwość odbycia praktyk i staży

100
partnerów biznesowych
150

ponad 150 kierunków studiów podyplomowych z 13 obszarów

150
kierunków studiów podyplomowych