Studia w programie Erasmus+

Uniwersytet WSB Merito Warszawa działa aktywnie na rynku międzynarodowym. Uczelnia posiada Kartę Erasmus+, przyznaną przez Komisję Europejską, która uprawnia do udziału w programie Erasmus+. 

 

Erasmus+ umożliwia uczestnictwo w wymianie międzynarodowej, finansowanej przez Unię Europejską. Studenci mogą zarówno studiować za granicą, jak i odbyć praktyki w innym kraju. Program ten umożliwia doskonalenie umiejętności językowych, poszerzenie horyzontów, wymianę doświadczeń, poznanie innej kultury, nawiązanie międzynarodowych znajomości i jest niezapomnianą przygodą życia.

studenci

W programie Erasmus+ udział biorą: Austria, Belga, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry i Włochy.

Wyjazd w ramach programu jest możliwy tylko do krajów z listy partnerów zarówno wydziału poznańskiego jak i warszawskiego.

studenci

Harmonogram rekrutacji

  • 17.03.2024 r. (godz. 23:00) - termin składania formularza rekrutacyjnego online. Formularz MS Forms należy uzupełnić on-line, logując się za pomocą maila uczelnianego. Formularz będzie aktywny do 17.03.2024 do godziny 23:00.
  • Test z języka angielskiego na moodle, termin zostanie wysłany drogą mailową do wszystkich osób, które złożyły wniosek (test w dniach: 20-21.03.2023 termin potwierdzimy)
  • Rozmowa kwalifikacyjna – osoby ubiegające się o stypendium zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną, zapytamy o motywację do udziału w programie i uzasadnienie wyboru uczelni przyjmującej.

Warunki przystąpienia

Aby móc przystąpić do programu Erasmus+ należy spełnić poniższe kryteria:

  • Ukończyć pierwszy semestr studiów.                                                                                                     
  • Mieć obywatelstwo kraju uczestniczącego w programie Erasmus+, bądź otrzymać wizę uprawniającą do przebywania w kraju uczelni przyjmującej.
  • Brak zaległości w opłatach uczelnianych
  • Uzyskać pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów z poprzednich semestrów.
  • Studiować zbieżny program studiów za granicą.

Pamiętaj, iż mobilność w ramach programu Erasmus+ nie jest możliwa podczas ostatniego semestru studiów. Uczestniczyć w programie mogą zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Pliki do pobrania

Lista uczelni partnerskich

Kliknij, żeby pobrać listę uczelni partnerskich:

 

Pobieram

Zasady rekrutacji

Kliknij, żeby pobrać zasady rekrutacji:

 

Pobieram

Przewodnik po programie Erasmus+

Kliknij, żeby pobrać przewodnik po programie Erasmus+ (PDF):
 

Pobieram

 

Karta Erasmusa

Kliknij, żeby pobrać Kartę Erasmusa (PDF):
 

Pobieram