Studia w programie Erasmus+

Uniwersytet WSB Merito Warszawa działa aktywnie na rynku międzynarodowym. Uczelnia posiada Kartę Erasmus+, przyznaną przez Komisję Europejską, która uprawnia do udziału w programie Erasmus+. 

 

Erasmus+ umożliwia uczestnictwo w wymianie międzynarodowej, finansowanej przez Unię Europejską. Studenci mogą zarówno studiować za granicą, jak i odbyć praktyki w innym kraju. Program ten umożliwia doskonalenie umiejętności językowych, poszerzenie horyzontów, wymianę doświadczeń, poznanie innej kultury, nawiązanie międzynarodowych znajomości i jest niezapomnianą przygodą życia.

W programie Erasmus+ udział biorą: Austria, Belga, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry i Włochy.

Wyjazd w ramach programu jest możliwy tylko do krajów z listy partnerów.

Harmonogram rekrutacji

  • 20.02 - 20.03.2023 r. - termin składania formularza rekrutacyjnego (do pobrania)

Dokument należy złożyć osobiście w Dziale Współpracy z Zagranicą (pokój nr. 9), bądź drogą mailową na adres: erasmus@warszawa.merito.pl w powyżej wskazanym terminie.
 

  • 27.03.2023 r. - test z języka angielskiego.

Test odbędzie się stacjonarnie w auli w UWSB Merito przy ulicy Łabiszyńskiej 25.
Planowana godzina rozpoczęcia testu: 17:00

Studenci mogą zostać zwolnienie z konieczności przystąpienia do testu w przypadku dostarczenie do 20 Marca 2023 r. jednego z poniżej wskazanych certyfikatów językowych: IELTS, TOFEL, CPE, CAE, FC.

Warunki przystąpienia

Aby móc przystąpić do programu Erasmus+ należy spełnić poniższe kryteria:

  • Ukończyć pierwszy semestr studiów.                                                                                                     
  • Mieć obywatelstwo kraju uczestniczącego w programie Erasmus+, bądź otrzymać wizę uprawniającą do przebywania w kraju uczelni przyjmującej.
  • Brak zaległości w opłatach uczelnianych
  • Uzyskać pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów z poprzednich semestrów.
  • Studiować zbieżny program studiów za granicą.

Pamiętaj, iż mobilność w ramach programu Erasmus+ nie jest możliwa podczas ostatniego semestru studiów. Uczestniczyć w programie mogą zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

Kliknij, żeby pobrać formularz zgłoszeniowy do programu Erasmus+ (PDF)

 

Pobieram

 

The application form in the English version

The application form in the English version (PDF)

 

Download

Lista uczelni partnerskich

Kliknij, żeby pobrać listę uczelni partnerskich (PDF)

 

Pobieram

Przewodnik po programie Erasmus+

Kliknij, żeby pobrać przewodnik po programie Erasmus+ (PDF):
 

Pobieram

 

Karta Erasmusa

Kliknij, żeby pobrać Kartę Erasmusa (PDF):
 

Pobieram