Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Łabiszyńska 25
03-204 Warszawa

Tel.: 22 256 23 00,

Aby wyświetlić mapę wymagana jest obsługa JavaScript przez przeglądarkę.

Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie, studia II stopnia

zamknij

Adres i godziny otwarcia

Łabiszyńska 25

03-204 Warszawa


pn: 11:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
Napisz wiadomość

Admissions for International Students | Programs in English

zamknij

Adres i godziny otwarcia

Room 212

4 Smulikowskiego str.

00-389 Warsaw, Poland


pn-cz: 09:00-16:00
pt: 09:00-15:00
Napisz wiadomość

Biuro Rekrutacji - studia podyplomowe, studia MBA

zamknij

Adres i godziny otwarcia

Pokój 002 i 003
Zobacz na mapie

Łabiszyńska 25

03-204 Warszawa


pn-cz: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

Pokój 01 - I piętro
Zobacz na mapie

Łabiszyńska 21

03-204 Warszawa


pn-pt: 08:00-16:00
Napisz wiadomość

Biuro Rekrutacji dla kandydatów zagranicznych na studia w jęz. polskim oraz na studia rozpoczynające się 1 semestrem w języku ukraińskim

zamknij

Adres i godziny otwarcia

Łabiszyńska 25

03-204 Warszawa


pn: 11:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
so: 09:00-14:00
Napisz wiadomość

Dziekanat - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie, studia II stopnia

pon. i pt. obsługa telefoniczna i mailowa w godz. 08:00-16:00, a w sob. 09:00-14:00

Tel.: 22 256 23 13

E-mail: dziekanat@warszawa.merito.pl

zamknij

Adres i godziny otwarcia

Pokój 018
Zobacz na mapie

Łabiszyńska 25

03-204 Warszawa


wt: 08:30-15:30
śr: 10:00-18:00
cz: 08:30-15:30
pt: 10:00-18:00
so: 09:00-14:00
Napisz wiadomość

Stypendia

pon. i pt. obsługa telefoniczna i mailowa w godz. 08:00-16:00, a w sob. 09:00-14:00

Tel.: 22 256 23 30, 22 256 23 20

E-mail: stypendia@warszawa.merito.pl

zamknij

Adres i godziny otwarcia

Pokój 017

Łabiszyńska 25

03-204 Warszawa


wt: 08:30-15:30
śr: 10:00-18:00
cz: 08:30-15:30
pt: 10:00-18:00
so: 09:00-14:00
Napisz wiadomość

Dział Obsługi Finansowej Studenta

Pobierz bilet w systemie kolejkowym https://bezkolejki.eu/merito-warszawa

Tel.: 22 256 23 30

E-mail: platnosci@warszawa.merito.pl

zamknij

Adres i godziny otwarcia

Pokój 017
Zobacz na mapie

Łabiszyńska, 25

03-204 Warszawa


wt: 08:30-15:30
śr: 10:00-18:00
cz: 08:30-15:30
pt: 10:00-18:00
so: 09:00-14:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

Łabiszyńska 25

03-204 Polska

Napisz wiadomość

Biuro Karier i Praktyk - obsługa studentów

Pobierz bilet w systemie kolejkowym https://bezkolejki.eu/merito-warszawa

Tel.: 22 256 23 14

E-mail: biuropraktyk@warszawa.merito.pl

zamknij

Adres i godziny otwarcia

Pokój 004
Zobacz na mapie

Łabiszyńska 25

03-204 Warszawa


pn: 08:00-12:00
wt: 08:00-15:45
śr: 08:00-17:45
cz: 08:00-15:45
pt: 08:00-12:00
so: 09:00-14:00
Napisz wiadomość

Biuro Karier i Praktyk - relacje z biznesem

Naszymi partnerami biznesowymi są organizacje i instytucje, którym proponujemy wiele form współpracy

Tel.: 880 344 036

E-mail: biurokarier@warszawa.merito.pl

zamknij

Adres i godziny otwarcia

Pokój 004
Zobacz na mapie

Łabiszyńska 25

03-204 Warszawa


pn-pt: 08:00-16:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

Łabiszyńska 25

03-204 Warszawa

Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

Łabiszyńska 25

03-204 Warszawa


pn-pt: 08:00-16:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

Pokój 002
Zobacz na mapie

Łabiszyńska, 25

03-204 Warszawa


pn-cz: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
Napisz wiadomość

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami Patryk Kaleta

zamknij

Adres i godziny otwarcia

Łabiszyńska 25

pokój 017

03-204 Warszawa


śr: 11:00-18:00
Napisz wiadomość

Opiekun studenta zagranicznego Paulina Pietrzyk-Kowalec

zamknij

Adres i godziny otwarcia

Łabiszyńska 25

03-204 Warszawa


pt: 09:00-11:00 oraz 17:00-19:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

ul. Św. Wincentego 85

03-291 Warszawa


wt: 08:00-16:00
cz-pt: 08:00-16:00
Napisz wiadomość
zamknij

Adres i godziny otwarcia

Pokój 022
Zobacz na mapie

Łabiszyńska 25

03-204 Warszawa


pn-śr: 08:00-16:00
cz-pt: 09:00-17:00
Napisz wiadomość

Inspektor Ochrony Danych, Mateusz Potocki

zamknij

Adres i godziny otwarcia

Łabiszyńska 25

03-204 Warszawa

Napisz wiadomość

Formularz kontaktowy

- Wybierz -
 • - Wybierz -
 • Admissions for International Students | Programs in English
 • Biblioteka
 • Biuro Karier i Praktyk - obsługa studentów
 • Biuro Karier i Praktyk - relacje z biznesem
 • Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie, studia II stopnia
 • Biuro Rekrutacji - studia podyplomowe, studia MBA
 • Biuro Rekrutacji dla kandydatów zagranicznych na studia w jęz. polskim oraz na studia rozpoczynające się 1 semestrem w języku ukraińskim
 • Dział Marketingu i PR
 • Dział Obsługi Finansowej Studenta
 • Dział Procesu Dyplomowania
 • Dział studiów podyplomowych i szkoleń
 • Dział Szkoleń
 • Dział Współpracy z Zagranicą & Welcome Point
 • Dziekanat - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie, studia II stopnia
 • Inspektor Ochrony Danych, Mateusz Potocki
 • Koordynator Klienta Biznesowego – Program Firma
 • Opiekun studenta zagranicznego Paulina Pietrzyk-Kowalec
 • Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami Patryk Kaleta
 • Prodziekani
 • Stypendia

Podaj numer albumu jeśli jesteś naszym studentem lub absolwentem. Przyśpieszy to realizację Twojego zgłoszenia

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ? Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@poznan.merito.pl. W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Cele marketingowe W celach marketingowych Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie wyrażenia zgody. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przesyłać Ci informacje na temat naszej oferty, wydarzeń przez nas organizowanych i promocji, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Badanie losów absolwenta W celach badania losów absolwentów Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie ukończenia studiów. Dzięki tej zgodzie dowiadujemy się, czy jesteś zadowolony z naszych studiów i jak ich ukończenie wpłynęło na Twoją karierę. Na podstawie tych danych możemy rozwijać ofertę i unowocześniać programy kształcenia. Realizacja usług edukacyjnych i archiwizacja danych po zrealizowaniu usługi W celach realizacji usług edukacyjnych oraz archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie zawartej umowy oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Twoje dane będą przechowywane przez: - 50 lat zgodnie z par. 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów, - 25 lat, jeśli dokumentacja dotyczy studiów podyplomowych oraz MBA, - okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w przypadku innych usług edukacyjnych (np. szkoleń), - 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, jeśli nie podejmiesz u nas studiów. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Jako uczelnia na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy standard obsługi. Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych) lub podwykonawcą (np. agencją marketingową). W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora Danych Osobowych z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Twoje dane mogą być też przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? Masz prawo: • dostępu do treści Twoich danych, • do sprostowania Twoich danych, • do usunięcia Twoich danych, jeżeli: - wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, - Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, - wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych, - wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu dostosowania naszych usług do Twoich preferencji, - Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, • do ograniczenia przetwarzania Twoich danych, • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, • do przenoszenia danych, • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa. Podanie danych osobowych w celach marketingowych i w celu badania losów absolwentów jest dobrowolne. Podanie danych w celach realizacji usług edukacyjnych i archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli odmówisz podania swoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mogli zrealizować dla Ciebie usługi. W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ I PREFERENCJI? Dane osobowe zebrane w celach marketingowych będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania. Oznacza to, że dzięki analizie podanych przez Ciebie danych przedstawimy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

To pytanie ma na celu sprawdzenie, czy jesteś człowiekiem i zapobieganie automatycznemu przesyłaniu spamu.