MBA na Uniwersytecie WSB Merito Warszawa

Na studia MBA w zapraszamy osoby, którym zależy na wszechstronnym rozwoju umiejętności menedżerskich. Kandydaci na studia MBA na Uniwersytecie WSB Merito mogą wybierać wśród 3 programów: 

 • Master of Business Administration - studia polsko języczne, 3 semestry, 100% online
 • Master of Business Administration HR - studia polsko języczne, 3 semestry
 • Master of Business Administration Zarządzanie w podmiotach leczniczych - studia polskojęzyczne, 3 semestry

Studia MBA

Program Master of Business Administration HR

 • Wszystkie zajęcia prowadzimy w języku polskim.
 • Studia realizowane są są w formule online (synchronicznie) + 3 zjazdy stacjonarne.

 • Zajęcia prowadzą praktycy,  eksperci z różnych dziedzin biznesu i edukacji biznesowej.

 • W ramach programu uczestnicy biorą udział w sesjach wyjazdowych, warsztatach i symulacji biznesowej.

 • Absolwenci studiów zdobywają dyplom Uczeni WSB Merito w Warszawie sygnowany przez Uczelnię Franklin University.
MBA_Warszawa_1_a

 Master of Business Administration Zarządzanie w podmiotach leczniczych

 • Studia trwają 1,5 roku.
 • Wszystkie zajęcia prowadzimy w języku polskim.
 • Studia realizujemy w trybie online (synchronicznie) na MS Teams. 
 • W trakcie studiów organizujemy 3 zjazdy wyjazdowe stacjonarne. 
 • Na zajęciach wykorzystujemy praktyczne narzędzia takie jak Style Myślenia FRIS®
 • Absolwenci otrzymują świadectwo Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu oraz dyplom w języku angielskim sygnowany przez Franklin University wraz z wykazem modułów oraz ocen. 
MBA_Warszawa_2

Program Master of Business Administration

 • Wszystkie zajęcia prowadzimy w języku polskim z elementami w języku angielskim (inspiracyjne wykłady niepodlegające zaliczeniu).
 • Studia realizowane są w formule online.

 • Na zajęciach wykorzystujemy aktywne formy zajęć: symulacyjne gry biznesowe, testy, ćwiczenia, studia przypadku, projekty realizowane indywidualnie i w grupach.

 • Uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów 24/7.

 • Zajęcia prowadzą praktycy,  eksperci z różnych dziedzin biznesu i edukacji biznesowej.

 

 

MBA_Warszawa_2_a
Palec

Więcej informacji znajdziesz na stronie programów MBA

Żylicz

Wyzwania, przed którymi aktualnie stoją menedżerowie i liderzy biznesu, wymagają maksymalnej elastyczności w wielu obszarach zarządzania. Na wiele procesów i zjawisk zachodzących w organizacjach należy spojrzeć z zupełnie innej perspektywy.   
Studia Master of Business Administration (MBA) w Uniwersytecie WSB Merito Warszawa są odpowiedzią na potrzeby tak dynamicznie zmieniającego się rynku. Już na wstępie oferujemy uczestnikom pogłębioną diagnozę predyspozycji i kompetencji menadżerskich, m.in. przy użyciu unikatowego narzędzia jakim jest "WSB Competencies". Nadrzędnym motywem programu jest rozwijanie przedsiębiorczości i szeroko rozumianej innowacyjności.  Uczestnicy zaproszeni są do rozwijania niestandardowego myślenia, tak indywidulanie, jak i zespołowo (min. przez udział w grze strategicznej)  

dr hab. Piotr Olaf Żylicz, prof. UWSB Merito

prorektor Uniwersytetu WSB Merito Warszawa

Aleksandra Woźniak

W świecie zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności, a także szybkiego rozwoju nowych technologii, tj. sztucznej inteligencji, następuje redefinicja lidera przyszłości. Już nie tylko umiejętności cyfrowe i technologiczne, ale przede wszystkim społeczne (np. inteligencja emocjonalna) czy poznawcze (innowacyjność, rozwiązywanie złożonych problemów czy logika) będą charakteryzowały najlepszych menadżerów na rynku pracy.
Nadrzędne zatem było dla nas by projekt zaliczeniowy studiów MBA łączył w sobie te wymiary i pozwalał naszym studentom rozwinąć się podczas pracy nad wielowątkowymi wyzwaniami. Razem z Partnerami zapraszamy do kreatywnej podróży, gdzie doświadczenie, otwarte umysły i transfer wiedzy tworzą rozwiązania odpowiadające na realne potrzeby konkretnych grup odbiorców.

Aleksandra Woźniak

Wykładowczyni i Koordynatorka Merytoryczna Projektu MBA

Maciej Kawecki

Jak wynika z najnowszej odsłony raportu Technology Vision 2021 przygotowanego przez Accenture, dzięki cyfrowym fundamentom umożliwiającym wdrażanie innowacji liderzy rynku zwiększają swe przychody pięć razy szybciej niż firmy pozostające w tyle, w porównaniu do zaledwie dwukrotnej różnicy w latach 2015-2018. 92% osób biorących udział w badaniu stwierdziło, że w 2021 roku ich organizacje skoncentrują się na szybkim wprowadzaniu innowacji w praktyce. Znacząco wzrosnąć mają także innowacje technologiczne nie zarezerwowane już tylko dla działów IT. Bez wątpienia jednak przeprowadzanie powyższych zmian odbywać się będzie w cieniu pandemii, która rewolucjonizuje sposób organizacji pracy, wymusza na nas kładzenie jeszcze większego nacisku na aspekty etyczne oraz utrudnia planowanie. Podołanie tym wielkim wyzwaniom na nieporównywalną dotychczas skalę wymaga multidyscyplinarnego spojrzenia na rzeczywistość. Liderzy biznesu będą zmuszeni do analizy bardzo wielu różnych czynników, podejmując decyzje, które często będą miały wpływ na wieloletni rozwój organizacji. Program studiów MBA oferowanych przez Uniwersytet WSB Merito Warszawa został dostosowany do najbardziej aktualnych trendów rozwoju przedsiębiorczości i potrzeb rynkowych, determinowanych również pandemią COVID-19. Uczestnicy studiów zdobędą wiedzę pozwalającą podołać wyzwaniom zmieniającego się świata.

dr Maciej Kawecki

dyrektor Centrum Wsparcia Innowacji

Partnerzy
Uścisk dłoni

Masz pytania? Porozmawiajmy.