Rozwijaj swoje pasje

Studia - jeden z najpiękniejszych okresów w życiu. To czas, w którym poznajesz najlepszych przyjaciół, znajdujesz wielką miłość i decydujesz o losach swojej kariery zawodowej. Na uczelni – gdzieś pomiędzy nauką do egzaminów, uczestnictwem na wykładach, a udziałem w warsztatach i ćwiczeniach, znajdź czas na barwne i ciekawe życie studenckie.


Organizacje studenckie na Uniwersytecie WSB Merito Warszawa, na czele z samorządem studenckim, są świetną okazją do zdobycia nowych doświadczeń i realizacji dodatkowych, interesujących projektów. Przy okazji możesz poznać świetnych ludzi – studenckie przyjaźnie towarzyszą nam często przez całe życie.

 

Na Uniwersytecie WSB Merito Warszawa wiemy, jak ważne dla dalszego sukcesu zawodowego jest często to, czym studenci żyją podczas studiów: praktyki, wolontariat czy aktywny udział w organizacjach studenckich, to rzeczy, którymi można wyróżnić się na starcie swojej kariery. Dlatego z chęcią wspieramy inicjatywy studenckie. Czekamy na Wasze pomysły. 

Samorząd studencki

Reprezentujemy wszystkich studentów Uniwersytetu WSB Merito Warszawa. Studenci wybierają członków Rady Samorządu w demokratycznych wyborach, które odbywają się co roku w październiku.

 

Czym się zajmujemy?

 • reprezentujemy studentów przed władzami uczelni oraz jej założycielem,
 • zajmujemy się stypendiami socjalnymi i stypendiami rektora,
 • organizujemy wydarzenia kulturalne na wydziale oraz inne imprezy studenckie,
 • współpracujemy z samorządami studenckimi Grupy Merito.

Skontaktuj się z nami!

Rada Samorządu Studenckiego Uniwersytetu WSB Merito Warszawa
samorzad@warszawa.merito.pl


facebook

 

Koła naukowe


Studenckie Koło Naukowe Prawo w praktyce

 

Misją koła naukowego jest propagowanie wiedzy o praktycznym wymiarze stosowania prawa. Na spotkaniach omawiane będą – na przykładach – mechanizmy stosowania prawa w praktyce: przez sądy i organy administracji publicznej a także w obrocie gospodarczym. Ostatecznym celem jest zbudowanie (u studentów) umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów prawnych, w tym krytycznej analizy dostępnych źródeł dotyczących tej materii.


Tematyka:  

 • prawo karne  
 • prawo w biznesie
 • prawo nowych technologii
Koło naukowe prawo w praktyce

Dołącz do nas!

Opiekunowie naukowi: dr Izabela Jankowska-Prochot, dr Paweł Blajer, dr Mirosław Gumularz
Kontakt: MS Teams, zespół: Prawo w praktyce, kod dostępu: tmjgcg3


Studenckie Koło Naukowe Finansów i Przedsiębiorczości 

 

Misją Koła Naukowego jest rozbudzanie przedsiębiorczości oraz zapoznanie z tematyką związaną z finansami i  ekonomią. Zależy nam na umożliwieniu rozwoju i samorealizacji studentom, którzy poprzez praktyczne wykorzystanie posiadanej wiedzy teoretycznej chcą poszerzyć swoje horyzonty myślowe.
Organizujemy spotkania z praktykami, którzy swoją wiedzą oraz doświadczeniami inspirują i motywują do działania. Uczestniczymy w projektach i konferencjach. Sami również organizujemy debaty oraz dyskusje. Na bieżąco śledzimy to, co obecnie dzieje się wokół nas w obszarze finansów i ekonomii zarówno w Polsce, jak i na świecie, zauważając pojawiające się zjawiska i analizujemy jak wpływają na nasze codzienne życie.


 Tematyka:  

 • finanse
 • przedsiębiorczość
 • ekonomia
koło naukowe finansów

Dołącz do nas!

Opiekun naukowy: dr Artur Fiks
adres e-mail:  studenckiekolofip@warszawa.merito.pl

 

zobacz stronę koła


Studenckie Koło Naukowe Projekt Marketing & Zarządzanie

 

Misją koła naukowego Projekt Marketing & Zarządzanie jest - poszerzania wiedzy z zakresu marketingu, zarządzania, finansów oraz tworzenia projektów, rozwijanie zainteresowań oraz kształtowanie umiejętności i wzbudzanie kreatywności Członków Koła.
Na spotkaniach skupimy się na rozwoju kompetencji miękkich, przez co rozumie się: praca w zespole, ćwiczenie autoprezentacji i wystąpień publicznych, organizacja czasu i pracy, zarządzanie zespołem oraz projektami. Uczestnicy będą mieli okazję zdobyć doświadczenie dzięki współpracy z różnymi organizacjami. Skupimy się na budowaniu własnej marki oraz indywidualnej ścieżki kariery każdego Członka Koła i zdobywaniu osiągnięć w podejmowanych przez Członków Koła konkursach i projektach.

 

 Tematyka:  

 • kompetencje miękkie
 • budowanie marki własnej
 • autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • zarządzanie zespołem i projektami
koło naukowe marketing

Dołącz do nas!

Opiekun naukowy: mgr Małgorzata Tyszko-Gasik
 

 


Studenckie Koło Naukowe Rozwoju Liderów Biznesu

 

Misją koła jest wszechstronny rozwój studentów w obszarze komunikacji w biznesie, lidershipu i zarządzania. Podczas spotkań w praktyczny sposób rozwijamy więdzę i umiejętności z zakresu komunikacji, marketingu i biznesu. Ćwiczymy różne formy nowoczesnej komunikacji - w tym skutecznej autoprezentacji, a także poznajemy tajniki budowania marki własnej w biznesie. Dzięki uczestnictwu w Kole będziecie mieli możliwość inicjowania i realizacji badań naukowych. Nauczycie się, jak organizować panele i debaty naukowe, będziecie brali udział w konferencjach biznesowych i naukowych. A może założymy razem wydawnictwo naukowe?


Tematyka:

 • leadership
 • personal branding
 • komunikacja w biznesie
 • konferencje biznesowe i naukowe
 • debaty i panele
koło naukowe liderzy biznesu

Dołącz do nas!

Opiekun naukowy: mgr Agnieszka Nowakowska
Kontakt: MS Teams, zespół: Liderzy Biznesu, kod dostępu: j6mtxqb
adres e-mail: liderzy.biznesu@warszawa.merito.pl


facebook


Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 

Podstawowym celem działalności SKN BW jest stworzenie studentom pola do dyskusji i umożliwienie im pogłębienia zainteresowań. Koło organizuje spotkania z ekspertami dotyczące bieżącej sytuacji na arenie krajowej jak i na arenie międzynarodowej. Koło organizuje, także konferencje naukowe.
KNS BW realizując cel naukowy zakłada udział swoich członków w konferencjach naukowych, organizacjach konferencji naukowych, debat, warsztatów, wykładów, spotkań z przedstawicielami nauki, środowiska służb MSWiA, MON, urzędników administracji publicznej działających w obszarze bezpieczeństwa i obronności Państwa.

 

Tematyka:  

 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • obronność
 • służby mundurowe
 • kryminalistyka
 • BHP

W ramach działalności KNS BW proponujemy najzdolniejszym i najbardziej pracowitym studentom pogłębianie wiedzy i rozwijanie twórczych inspiracji w dziedzinach często wykraczających poza obowiązujące programy studiów.

Koło naukowe bezpieczeństwa wew

Dołącz do nas!

Opiekun naukowy: prof. WSB Merito, dr hab. Karolina Julia Helnarska
Kontakt: MS Teams, zespół: Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kod dostępu: KNSBW22
adres e-mail: KNSBW@warszawa.merito.pl

 

zobacz stronę koła

 

facebook

Drużyna WSB Merito

Dołącz do Drużyny WSB Merito i zostań ambasadorem naszej uczelni!
Poszukujemy komunikatywnych, energicznych, otwartych, pozytywnie nastawionych do świata osób.


Jeśli ten opis przypomina Ciebie, prześlij nam swoje CV na adres marketing@warszawa.merito.pl, w temacie wpisując DRUŻYNA WSB Merito.

Drużyna WSB