Dziekanat to miejsce, do którego jako student będziesz zaglądać dość często. Z pewnością słyszałeś niejedną krążącą o nim legendę. Nie obawiaj się, osoby pracujące w Dziekanacie Uczelni WSB Merito z chęcią pomogą Ci w rozwiązaniu problemów związanych ze studiowaniem. 

 

Czekamy na Ciebie!

Co załatwisz w dziekanacie?

 

  • przedłużysz ważność legitymacji studenckiej 
  • otrzymasz zaświadczenie o statusie studenta
  • złożysz wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki w nauce
  • złożysz podanie dotyczące toku studiów
  • załatwisz wszelkie sprawy związane z tokiem studiów

Cenimy Twój czas, dlatego większość spraw możesz załatwić drogą elektroniczną. Szczegóły w Extranecie.
 

Możesz przesłać swoje podanie do dziekanatu również drogą elektroniczną, za pośrednictwem extranetu, podpisując je, robiąc skan i dołączając w razie potrzeby załączniki.

Dział Obsługi Finansowej Studenta
 

Tu załatwisz sprawy:

  • uzyskasz zaświadczenie o wysokości opłat czesnego
  • złożysz podanie dotyczącego rozłożenia na raty/przesunięcia terminu opłat, zmiany systemu płatności czesnego, zwrot nadpłaty
  • złożysz wniosku o stypendium: socjalne, naukowe, dla osób z niepełnosprawnością lub zapomogę
  • wyjaśnisz problemy z płatnościami

 

Kontakt do Dziekanatu

Dziekanat - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie, studia II stopnia

pon. i pt. obsługa telefoniczna i mailowa w godz. 08:00-16:00, a w sob. 09:00-14:00

- Pokój 018

Tel.: 22 256 23 13

E-mail: dziekanat@wsb.warszawa.pl

Godziny otwarcia


wtorek: 08:30-15:30
środa: 10:00-18:00
czwartek: 08:30-15:30
sobota: 09:00-14:00

Kontakt Działu Obsługi Finansowej Studenta

Dział Obsługi Finansowej Studenta

pon. i pt. obsługa telefoniczna i mailowa w godz. 08:00-16:00, a w sob. 09:00-14:00

- Pokój 017

Tel.: 22 256 23 30

E-mail: platnosci@wsb.warszawa.pl

Godziny otwarcia


wtorek: 08:30-15:30
środa: 10:00-18:00
czwartek: 08:30-15:30
sobota: 09:00-14:00